ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Тамара Гуренко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2227-1488
Ключові слова: оплата праці, трудові відносини, працівники, роботодавці, облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку праці та її оплати. Значна увага приділена розвитку трудових відносин у воєнний період. Проаналізовано та систематизовано інформацію щодо складання трудових договорів, тривалості робочих та вихідних днів, умови введення граничних норм застосування надурочних годин та особливості переведення працівників на іншу роботу або інші види додаткових робіт чи спеціальностей у воєнний період. Воєнні дії, які в кінці лютого місяця розпочалися в Україні, призвели до втрат частини бізнесу чи тимчасового припинення їх діяльності. У роботодавців та й працівників виникли питання щодо нарахувань та виплат заробітної плати, умов направлення працівників у відпустку, умов звільнення з урахуванням розписаних прав та обов’язків відповідно до трудового договору. Такі проблемні питання потребують розгляду з урахуванням вимог існуючого законодавства та тимчасових змін, які введені на воєнний період.

Посилання

Кодекс законів про працю: затв. Законом № 322-VIII від 10 груд. 1971, ВВР, 1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Законопроект Верховної Ради № 7137-д. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/220552.html

Про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану: Розпорядження Кабінету міністрів України від 11 берез. 2022 р. № 212-р. URL: https://cutt.ly/CA55vWt

Про оплату праці: Закон України від 24 берез. 1995 р. № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 14 берез. 2022 року № 7160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19

Kodeks zakoniv pro praciy (1971), Zakon Ukraini № 322-VIII [The Labour Code]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08

Pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukraini ta inshih zakonodavchih aktiv Ukraini schodo diyi norm na period voyennogo stanu: Zakonoproekt Verhovnoyi Radi № 7137-д. [About modification of the Tax code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine concerning action of norms for the period of martial law]. Retrieved from: https://www.rada.gov.ua/news/razom/220552.html

Pro zabezpechennya zdiysnennya rozrahunkiv pidpruiemstv, ustanov, organizacij v umovah voyennogo stanu. Rozporyadgennya Kabinetu ministriv Ukraini (2022) № 212-р. [About maintenance of calculations of the enterprises, establishments, the organizations in the conditions of martial law]. Retrieved from: https://cutt.ly/CA55vWt

Pro oplatu praci: Zakon Ukraini (1995) № 108/95-ВР. [About wages]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text

Pro organizaciiy trudovuh vifnosun v umovah voyennogo stanu: Zakon Ukraini (2022) № 7160. [About the organization of labor relations in the conditions of martial law]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Pro pravoviiy regum voyennogo stanu: Zakon Ukraini (2015) № 389-VIII. [On the legal regime of martial law]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19

Переглядів статті: 586
Завантажень PDF: 646
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Гуренко, Т. (2022). ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-31
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ