ПРО ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Ключові слова: корпоративна культура, місія, мета, цінності, планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання, залученість, визнання

Анотація

Розглянуто значення корпоративної культури у діяльності компаній. Підмічено, що наявність дієвої корпоративної культури чи окремих її елементів значно покращує роботу організації, її бізнес-процесів, має вагомий вплив на досягнення ключових фінансових показників, збільшення чисельності клієнтів та споживачів, покращення морально-психологічного клімату в колективі тощо. На основі статистичних даних зауважено, що у вітчизняних компаніях корпоративній культурі приділяється не достатньо належної уваги, навіть за умови визнання її вагомості керівниками, на відміну від іноземних організацій, які створюють відповідні підрозділи для формування корпоративної культури, розробляють спеціальні програми для її впровадження в колектив працівників та механізми для поєднання окремих її елементів з конкретними цільовими показниками. Наведено результати досліджень впливу корпоративної культури чи її окремих елементів на загальні управлінські процеси, а саме: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання.

Посилання

Кицак Т.Г. Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах. Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2810

Офіційний сайт Forbes (2015), “Corporate Culture Matters A Lot, Says New Study”. URL: https://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/11/12/corporate-culture-matters-says-new-study/?sh=7f8d2df522b4

Офіційний сайт PWC (2016), 19-те Щорічне опитування керівників найбільш компаній світу. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2016/19th-ceo-survey-ukr.pdf

Офіційний сайт FinancesOnline (2021), “75 Logo Statistics You Can’t Ignore: 2021/2022 Data Analysis & Market Share”. URL: https://financesonline.com/logo-statistics/#:~:text=Logos%20are%20the%20most%20recognizable,(Study%20Finds%2C%202020).

Ринкевич Н.С. Організаційна культура підприємств: виклики, загрози та тенденції, Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 123–136.

Офіційний сайт Forbes (2011), “Does corporate culture drive financial performance?”, URL: https://www.forbes.com/sites/johnkotter/2011/02/10/does-corporate-culture-drive-financial-performance/?sh=7d1c40847e9e

Бойко О. Невидимі важелі впливу: корпоративні цінності – ефективний інструмент управління аудиторською компанією. Аудитор України. 2019. № 9(286).

Офіційний сайт компанії Work.ua (2022). URL: https://www.work.ua/about-us/

Офіційний сайт блогу Executive (2021). Цінності та їхнє оцінювання: запорука взаємного успіху. URL: https://executives.com.ua/tsinnosti-ta-yikhnie-otsiniuvannia/amp/

Офіційний сайт Gallup (2016), “Few employees believe in their company`s values”. URL: https://news.gallup.com/businessjournal/195491/few-employees-believe-company-values.aspx

Офіційний сайт компанії ApolloTechnical (2021), “17 employee recognition statistics that will make you think (2022)”. URL: https://www.apollotechnical.com/employee-recognition-statistics/#:~:text=An%20employee%20recognition%20program%20can,%2C%20employee%20retention%2C%20and%20health.&text=Employee%20recognition%20programs%20benefit%20organizational,they%20positively%20affect%20organizational%20culture.

Офіційний сайт блогу Vantage Circle (2021), “7 Effects of Emloyee recognition on Business”. URL: https://blog.vantagecircle.com/effects-of-employee-recognition-on-business/

Офіційний сайт Semos Cloud (2019), “What are Employee Recognition Programs”. URL: https://semoscloud.com/blog/employee-recognition-program-benefits-ideas/

Офіційний сайт Forbes (2018), “Общее дело. Почему в России и США разный уровень вовлеченности сотрудников”. URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363359-obshchee-delo-pochemu-v-rossii-i-ssha-raznyy-uroven-vovlechennosti

Офіційний сайт Gallup (2021), “A global pandemic. And its impact on global engagement, stress and the workforce”. URL: https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx#ite-350777

Офіційний сайт Gallup (2021), “Achievers engagement and Retention Report”. URL: https://www.achievers.com/wp-content/uploads/2021/03/Achievers-Workforce-Institute-2021-Engagement-and-Retention-Report.pdf

Офіційний сайт блогу (2021), TeamStage “Employee Engagement Statistics: Does It Increase Productivity in 2022?”. URL: https://teamstage.io/employee-engagement-statistics/

Офіційний сайт BuiltIn (2021), “41 Stats on the smportance of employee engagement”. URL: https://builtin.com/employee-engagement/employee-engagement-statistics

Офіційний сайт компанії ТопФактор (2018), “Как вовлеченность сотрудников влияет на ваш бізнес”. URL: https://topfactor.pro/blog/Kak-vovlechennost-sotrudnikov-vliyaet-na-vash-biznes/

Kytsak Т.H. (2014), “Reality formation domestic corporate culture on enterprieses”, Efektyvna ekonomika [Online], №1. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2810

The official site of Forbes (2015), “Corporate Culture Matters A Lot, Says New Study”. Аvailable at: https://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/11/12/corporate-culture-matters-says-new-study/?sh=7f8d2df522b4

The official site of PWC (2016), “19-te Schorichne opytuvannia kerivnykiv najbil'sh kompanij svitu” [19th Annual survey of executives of the world’s largest companies]. Аvailable at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2016/19th-ceo-survey-ukr.pdf

The official site of FinancesOnline (2021), “75 Logo Statistics You Can’t Ignore: 2021/2022 Data Analysis & Market Share}. Аvailable at: https://financesonline.com/logo-statistics/#:~:text=Logos%20are%20the%20most%20recognizable,(Study%20Finds%2C%202020).

Rynkevych N.S. (2019), “Organizational culture of enterprises: challenges, threats and trends”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, No 3(57), pp. 123-136.

The official site of Forbes (2011), “Does corporate culture drive financial performance?”. Аvailable at: https://www.forbes.com/sites/johnkotter/2011/02/10/does-corporate-culture-drive-financial-performance/?sh=7d1c40847e9e

Bojko O. (2019), Invisible levers of influence: corporate values are an effective tool for managing of the audit company, Audytor Ukrainy, No 9(286).

The official site of company Work.ua (2022). Аvailable at: https://www.work.ua/about-us/

The official site of blog Executive (2021), “Tsinnosti ta ikhnie otsiniuvannia: zaporuka vzaiemnoho uspikhu” [Values and their assessment: the key to mutual success]. Аvailable at: https://executives.com.ua/tsinnosti-ta-yikhnie-otsiniuvannia/amp/

The official site of Gallup (2016), “Few employees believe in their company`s values”. Аvailable at: https://news.gallup.com/businessjournal/195491/few-employees-believe-company-values.aspx

The official site of company ApolloTechnical (2021), “17 employee recognition statistics that will make you think (2022)”. Аvailable at: https://www.apollotechnical.com/employee-recognition-statistics/#:~:text=An%20employee%20recognition%20program%20can,%2C%20employee%20retention%2C%20and%20health.&text=Employee%20recognition%20programs%20benefit%20organizational,they%20positively%20affect%20organizational%20culture.

The official site of blog Vantage Circle (2021), “7 Effects of Emloyee recognition on Business”. Аvailable at: https://blog.vantagecircle.com/effects-of-employee-recognition-on-business/

The official site of Semos Cloud (2019), “What are Employee Recognition Programs”. Аvailable at: https://semoscloud.com/blog/employee-recognition-program-benefits-ideas/

The official site of Forbes (2018), “Obschee delo. Pochemu v Rossyy y SShA raznyj uroven' vovlechennosty sotrudnykov” [Common cause. Why there are different levels of employee involvement in Russia and in the USA]. Аvailable at: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363359-obshchee-delo-pochemu-v-rossii-i-ssha-raznyy-uroven-vovlechennosti

The official site of Gallup (2021), “A global pandemic. And its impact on global engagement, stress and the workforce”. Аvailable at: https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx#ite-350777

The official site of Gallup (2021), “Achievers engagement and Retention Report”. Аvailable at: https://www.achievers.com/wp-content/uploads/2021/03/Achievers-Workforce-Institute-2021-Engagement-and-Retention-Report.pdf

The official site of TeamStage (2021), “Employee Engagement Statistics: Does It Increase Productivity in 2022?”. Аvailable at: https://teamstage.io/employee-engagement-statistics/

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 412
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Стамбульська, Х., & Передало, Х. (2021). ПРО ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-82
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ