ПОДАТКОВИЙ АУДИТ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: оподаткування, податкова система, інноваційна діяльність, консалтинг, фіскальні органи

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування і розвитку податкового аудиту в умовах цифровізації. Зазначено, що становлення цифрової економіки передбачає активне впровадження інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій в усі види економічної діяльності та сфери життя, включаючи і податковий аудит. Доведено, що Державна податкова служба України активно впроваджує цифрові інструменти у роботу із платниками податків. Акцентовано увагу, що безперечною перевагою застосування податкового електронного аудиту є суттєве скорочення часу на проведення податкових перевірок та збільшення ймовірності ви¬явлення фактів ухилення від податків. Зазначено, що застування цифрових інструментів при проведенні податкового аудиту супроводжене з певними проблемами. Запропоновано шляхи їх вирішення, а саме: відсутність необхідного кадрового та технічного забезпечення платниками податків шляхом делегування питань оподаткування працівникам консалтингових служб; можливості для зловживання контрольними повноваженнями з боку фіскальних органів та корупційних ризиків шляхом закріплення у законо-давчих актах норм про право платни¬ка податків щодо звернення до третьої особи. Доведена доцільність закріплення у законодавчих документах дефініції «Податковий електронний аудит»; з метою захисту інформа¬ційних прав суб’єктів господарювання як учасників податкових правовідносин під час надання їм електронних послуг у сфері опо¬даткування шляхом ухвалення спеціалізованого акту з єдиними правилами доступу до інформації та викорис¬тання електронних документів, забезпечення конфіденційності та контролю за цілісністю інформації. Обґрунтовано доцільність розробки і відображення у відповідних законодавчих актах алгоритму процедури проведення податкового електронного аудиту Standard Audit File for Tax (SAF-T), що підвищить його результативність, якість та зменшить час на його проведення. Зазначено, що перспективи подальших досліджень полягають у визначені актуалітетів податкової політики суб’єкта господарювання в умовах трансформації, гармонізації і цифровізації у контексті детінізації економіки.

Посилання

Artiukh, O.V. (2019). Podatkovyi audyt u systemi finansovoho kontroliu: teoriia, metodolohiia ta orhanizatsiia [Tax audit in the financial control system: theory, methodology and organization]. Doctor’s thesis. Odesa 08.00.09. 457. [in Ukrainian].

Artiukh, O.V. (2018). Kontseptsiia suttievosti v praktytsi podatkovoho audytu [The concept of materiality in tax audit practice]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia - Scholarly notes of V.I. Vernadsky Tavri National University. Series: Economics and management, 29(68), 114¬119. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_23 [in Ukrainian].

Artiukh, O.V. (2016). Pryntsypy podatkovoho audytu: pytannia klasyfikatsii [Principles of tax audit: classification issues]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, 4, 15¬30. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_4_4 [in Ukrainian].

Artiukh, O.V. (2016). Protsedury podatkovoho audytu: pytannia vyznachennia ta klasyfikatsii [Tax audit procedures: issues of definition and classification]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, 9, 5-16. Retrieved from http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_9_3 [in Ukrainian].

Bilichenko, A.P., & Borysenko, O.P. (2019). Zarubizhnyi dosvid zastosuvannia elektronnoho audytu v diialnosti podatkovykh orhaniv Ukrainy [Foreign experience of using electronic audit in the activities of tax authorities of Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka - Public administration: theory and practice, 2, 2¬12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_6 [in Ukrainian].

Boreiko N.M., & Paranytsia N.V. (2020) Suchasna praktyka otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti podatkovykh audytoriv [Modern practice of assessing the effectiveness of tax auditors]. Ekonomichnyi forum - Economic Forum, 3, 118¬123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_3_20 [in Ukrainian].

Dmytrenko E.S. (2022). Stanovlennia ta rozvytok instytutu elektronnoi podatkovoi perevirky subiektiv hospodariuvannia v Ukraini [Formation and development of the institute of electronic tax audit of business entities in Ukraine]. Ekonomika ta pravo - Economy and law, 1, 79-88. Retrieved from https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.01.079 [in Ukrainian].

Zinkevych, A.V. (2019). Orhanizatsiino-metodychni aspekty provedennia podatkovoho audytu pidpryiemstv [Organizational and methodological aspects of tax audit of enterprises]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, 1¬2, 224¬229. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_1-2_33 [in Ukrainian].

Zinkevych, A.V. (2019). Anketuvannia pidpryiemstv yak tekhnichnyi pryiom audytu podatkiv [Questionnaires of enterprises as a technical method of tax audit]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Ekonomika - Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economy, 12, 176¬180 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_12_30 [in Ukrainian].

Karmazina, N.V. (2018). Heneruvannia audytorskykh protsedur u konteksti audytu rozrakhunkiv iz biudzhetom za podatkamy ta platezhamy [Generation of audit procedures in the context of audit of settlements with the budget for taxes and payments]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia - Scholarly notes of V.I. Vernadsky Tavri National University. Series: Economics and management, vol. 29(68), 1, 119¬122 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_24 [in Ukrainian].

Kononenko, L.V., Nazarova, H.B., & Oryshaka O.V. (2020). Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and auditing of tax and payment calculations using modern information support]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 1-2, 202¬210. Retrieved from http://surl.li/dguzm [in Ukrainian].

Kostiuk, B. V. (2018). Stymuliuiuchyi vplyv podatkovoho audytu na riven podatkovoi dystsypliny [Stimulating influence of tax audit on the level of tax discipline]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_55 [in Ukrainian].

Kotsupatryi, M. M., Novak, N. P., & Sarapina, O.A. (2019). Udoskonalennia ta pidvyshchennia efektyvnosti audytu podatkovoi zvitnosti v ahrarnykh pidpryiemstvakh [Improvement and increase in efficiency of audit of tax reporting in agricultural enterprises.]. Ekonomichnyi visnyk universytetu - Economic Bulletin of the University, 41, 15¬21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_41_4 [in Ukrainian].

Luchko, M., & Zinkevych, A. (2019). Audyt podatkiv i platezhiv u konteksti optymizatsii diialnosti pidpryiemstva [Audit of taxes and payments in the context of optimization of the enterprise]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Bulletin of the Ternopil National Economic University, 1, 186¬196. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_1_17 [in Ukrainian].

Nazarova, K.O., & Mykhalchyshyna, L.H. (2018). Podatkovyi audyt: zmist, invariantnist pidkhodiv ta perspektyvy rozvytku [Tax audit: content, invariance of approaches and prospects for development]. Oblik i finansy - Accounting and finance, 4, 102¬107. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_4_15 [in Ukrainian].

Nazarova, K. O., & Hotsuliak, V.D. (2018). Podatkovyi audyt: evoliutsiia, trendy, kontseptualni vektory rozvytku [Tax audit: evolution, trends, conceptual vectors of development]. Biznes Inform - Business Inform, 8, 118¬123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_8_20 [in Ukrainian].

Novytskyi, A. M., & Repekha, N. I. (2019). Elektronnyi podatkovyi audyt yak naukovo-pravova katehoriia [Electronic tax audit as a scientific and legal category]. Irpinskyi yurydychnyi chasopys - Irpin Legal Journal, 2, 109¬118. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/irpurpr_2019_2_15 [in Ukrainian].

Petrenko, N.I., Levchenko, O.F., & Dmukhovska, O.M. (2018). Kharakterystyka audytorskykh protsedur podatkovoho audytu [Characteristics of audit procedures of tax audit]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 2, 214¬218. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_2_42 [in Ukrainian].

Petryk, O.A., & Biliachenko, O.L. (2019). Podatkovyi audyt: znachennia, planuvannia ta protsedury perevirky [Tax audit: significance, planning and verification procedures]. Ekonomika. Finansy. Pravo - Economy. Finances. Law, 8, 20-25. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2019_8_5 [in Ukrainian].

Podik, I.I. (2020). Elektronnyi audyt yak odyn iz podatkovykh instrumentiv podolannia nehatyvnykh naslidkiv ta zahroz dlia ekonomiky Ukrainy, sprychynenykh pandemiieiu covid-19 [Electronic audit as one of the tax tools for overcoming the negative consequences and threats to the economy of Ukraine caused by the covid-19 pandemic]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, 6, 118¬121. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_6_21 [in Ukrainian].

Strizhkova, A.V. (2019). Kontseptsiia «derzhava u smartfoni»: napriam derzhavnoi polityky chy zasib modernizatsii ekonomichnoho ta suspilnoho rozvytku Ukrainy [The concept of "state in a smartphone":direction of state policy or means of modernization of economic and social development of Ukraine]. Pravo ta innovatsii - Law and innovation, 3(27), 14–19. Retrieved from https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-14 [in Ukrainian].

Chudak, L. A. (2018). Podatkovyi audyt v Ukraini: stan, problematyka ta perspektyvy rozvytku [Tax audit in Ukraine: state, problems and development prospects]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_35 [in Ukrainian].

Shapovalova, O.V. (2018). Tsyfrova platforma elektronnoho administruvannia podatku na dodanu vartist [Digital platform for electronic administration of value added tax]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo - Law and innovative society, 2, 23–30. Retrieved from https://doi.org/10.31359/2309-9275-2018-11-2-23 [in Ukrainian].

Shyhun, M., & Zhuravel, A. (2022). Podatkovyi audyt i podatkovyi kontrol: model vzaiemodii ta zakonodavche rehuliuvannia [Tax audit and tax control: interaction model and legislative regulation]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 3, 46¬55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2022_3_8 [in Ukrainian].

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, 25(6), 100¬110. https: DOI: 10.48077/scihor.25(6).2022.100¬110

Transforming the tax function through technology guide. A practicalguide to 2020. KPMG International, 2018. Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/04/transforming-the-tax-function-final.pdf.

Tax Code of Ukraine. (2010, December 02). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 30 August 2023).

The Intra-European Organization of Tax Administrations. EU – E-Audit Road Map (Version 3) – Standards for Auditors working in the area of Electronic Audit. IOTA, 2015. Retrieved from: http://www.iota-tax.org/publications/iota-report-for-tax-administrations---audit-procedures---edp-audit.html.

The official site of State Tax Service of Ukraine. (2022). Available at: https://tax.gov.ua/.

Артюх О.В. Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія. Методологія та організація дис. д-ра екон. наук : 08.00.09 : Одеса, 2019. 457 С.

Артюх О.В. Концепція суттєвості в практиці податкового аудиту. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. № 1. Т. 29(68). С. 114–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_23

Артюх О. Принципи податкового аудиту: питання класифікації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4. С. 15¬30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_4_4

Артюх О. Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 9. С. 5¬16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_9_3

Біліченко А.П., Борисенко О.П. Зарубіжний досвід застосування електронного аудиту в діяльності податкових органів України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_6

Борейко Н.М., Параниця Н.В. Сучасна практика оцінювання ефективності діяльності податкових аудиторів. Економічний форум. 2020. № 3. С. 118¬123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_3_20

Дмитренко Е.С. Становлення та розвиток інституту електронної податкової перевірки суб’єктів господарювання в Україні. Економіка та право. 2022. № 1. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.01.079

Зінкевич А.В. Організаційно-методичні аспекти проведення податкового аудиту підприємств. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2. С. 224¬229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_1-2_33

Зінкевич А.В. Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. 2019. № 12. С. 176¬180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_12_30

Кармазіна Н.В. Генерування аудиторських процедур у контексті аудиту розрахунків із бюджетом за податками та платежами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 119¬122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_24

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Оришака О.В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. (2020). № 1–2. С. 202–210. URL: http://surl.li/dguzm

Костюк Б.В. Стимулюючий вплив податкового аудиту на рівень податкової дисципліни. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_55

Коцупатрий М.М., Новак Н.П., Сарапіна О.А Удосконалення та підвищення ефективності аудиту податкової звітності в аграрних підприємствах. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 41. С. 15¬21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_41_4

Лучко М., Зінкевич А. Аудит податків і платежів у контексті оптимізації діяльності підприємства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 1. С. 186¬196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_1_17

Назарова К.О., Михальчишина Л.Г. Податковий аудит: зміст, інваріантність підходів та перспективи розвитку. Облік і фінанси. 2018. № 4. С. 102¬107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_4_15

Назарова К.О., Гоцуляк В. Д. Податковий аудит: еволюція, тренди, концептуальні вектори розвитку. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 118¬123. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_8_20

Новицький А.М., Репеха Н.І. Електронний податковий аудит як науково-правова категорія. Ірпінський юридичний часопис. 2019. Вип. 2. С. 109¬118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irpurpr_2019_2_15

Петренко Н.І., Левченко О.Ф., Дмуховська О.М. Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 2. С. 214¬218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_2_42

Петрик О.А., Біляченко О.Л. Податковий аудит: значення, планування та процедури перевірки. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 8. С. 20¬25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2019_8_5

Подік І. І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією covid-19. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 118¬121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_6_21

Стріжкова А.В. Концепція «держава у смартфоні»: напрям державної політики чи засіб модернізації економічного та суспільного розвитку України. Право та інновації. 2019. № 3 (27). С. 14¬19. DOI: https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-14

Чудак Л. А.Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_35

Шаповалова О.В. Цифрова платформа електронного адміністрування податку на додану вартість. Право та інноваційне суспільство. 2018. № 2. С. 23¬30. DOI: https://doi.org/10.31359/2309-9275-2018-11-2-23

Шигун М., Журавель А. Податковий аудит і податковий контроль: модель взаємодії та законодавче регулювання. Облік і фінанси. 2022. № 3. С. 46¬55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2022_3_8

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, (2022). 25(6), 100¬110. DOI: 10.48077/scihor.25(6).2022.100-110

KPMG. (2018). Transforming the tax function through technology guide. A practicalguide to 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/04/transforming-the-tax-function-final.pdf.

Tax Code of Ukraine. (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

The Intra-European Organization of Tax Administrations. EU—E-Audit Road Map (Version 3) Standards for Auditors working in the area of Electronic Audit // IOTA. 2015. February 4. URL://www.iota-tax.org/publications/iota-report-for-tax-administrations---audit-procedures---edp-audit.html.

The official site of State Tax Service of Ukraine. URL: https://tax.gov.ua/

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гай, О., Кононенко, Л., & Черновол, О. (2023). ПОДАТКОВИЙ АУДИТ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2023-54-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають