ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: банк, банківська система, послуги, діджиталізація, фінтех-індустрія

Анотація

В статті розглядаються особливості діджиталізації банківської системи України в сучасних умовах. Описано основні послуги, що можуть отримати клієнти через онлайн-банкінг. Розглянуто особливості вітчизняної банківської системи в умовах новітніх технологій та послуг на фінтех-ринку. Досліджено переваги послуг онлайн-банкінгу, які надають найбільші банки України. Виділено найбільш поширені проблеми у діджиталізації української банківської системи. Рекомендовано банкам продовжувати діяльність в сфері діджиталізації шляхом розширення доступу до онлайн-сервісів, забезпечення клієнтам доступу до нових фінансових продуктів та сервісів, таких як миттєві платежі, безконтактні картки, віртуальні гаманці та інші. Продовження розвитку у сфері діджиталізації є ключовим завданням для банків у сучасних умовах на принципах безпеки, надійності, доступності та зручності для обслуговування своїх користувачів.

Посилання

Болдова А.А., Болдов А.О. Діджиталізація банківських сервісів як передумова подальшого розвитку фінансового простору України. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-8

Малишко Є.О. Діджиталізація на фінансовому ринку: переваги та недоліки. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-34

Романовська Ю.А., Складанюк М.С. Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-44

Сорока Б.Р. Діджиталізація фінансового ринку України: ключові ризики для індивідуальних інвесторів. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-76

Холявко Н.І., Козлянченко О.М. Світові тенденції діджиталізації банківського сектору. Проблеми економіки. 2021. № 2 (48). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-217-224

Що таке інтернет-банкінг? Дія.Бізнес. URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/finansovij-menedzment/so-take-internet-banking

Каталог кращих інтернет-банкінгів України. URL: https://sp.minfin.com.ua/banks-online

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua

Статистика фінансового сектору. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4

Boldova A., Boldov A. (2022) Didzhytalizatsiia bankivskykh servisiv yak peredumova podalshoho rozvytku finansovoho prostoru Ukrainy. [Digitalization of banking services as a prerequisite for further development of the financial sphere of Ukraine]. Economy and Society. Vol. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-18

Malyshko Y. (2022) Didzhytalizatsiia na finansovomu rynku: perevahy ta nedoliky. [Digitalization in the financial market: advantages and disadvantages]. Economy and Society. Vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-34

Romanovska Y., Skladaniuk M. (2022) Didzhytalizatsiia bankivskoho sektoru v umovakh pandemii [Digitalization of the banking sector in a pandemic condition]. Economy and Society. Vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-44

Soroka B. (2022) Didzhytalizatsiia finansovoho rynku Ukrainy: kliuchovi ryzyky dlia indyvidualnykh investoriv [Digitalization of the financial market of Ukraine: key risks for individual investors]. Economy and Society. Vol. 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-76

Kholiavko N.I., Kozliachenko O.M. (2021) Svitovi tendentsii didzhytalizatsii bankivskoho sektoru [Global Trends in the Banking Sector Digitalization]. Problems of the Economy. Vol. 2 (48). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-217-224

What is Internet banking? Diia.Biznes. Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/finansovij-menedzment/so-take-internet-banking

Catalog of the best Internet banking of Ukraine. Available at: https://sp.minfin.com.ua/banks-online

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua

Statistics of the financial sector. Official website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

Fintech development strategy in Ukraine until 2025. Official website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4

Переглядів статті: 375
Завантажень PDF: 433
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Мірошник, Р., & Кухта, І. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-39
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають