ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Віталій Омельяненко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Інститут економіки промисловості НАН України; Естонський підприємницький університет прикладних наук https://orcid.org/0000-0003-0713-1444
  • Олена Омельяненко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0001-8993-806X
  • Юрій Кравченко Інститут економіки промисловості НАН України https://orcid.org/0009-0006-1221-0867
Ключові слова: проєкти, управління даними, громади, дані, стратегія

Анотація

В дослідженні узагальнені практики використання інновацій в сфері даних для політики сталого розвитку (на основі Кейптаунського глобального плану дій за даними в області сталого розвитку та глобальних ініціатив, зокрема Global Pulse, Data for Climate Action, GSMA «Великі дані для соціального забезпечення» тощо). Проведено аналіз проєктів організації локального управління та визначено, що важливим є управління даними для управління на локальному рівні, що пов’язано з тенденцією управління продуктивністю. Визначено, що необхідність управління даними в рамках локального управління визнано в Україні на рівні методичних рекомендацій урядових структур та матеріалів аналітичних центрів. Визначено кращі світові практики використання даних для прийняття бюджетних рішень та переоцінки надання послуг, що допомогли покращити діяльність влади та життя мешканців.

Посилання

E-рішення для громад. URL: https://cid.center/gisdata/ (дата звернення: 21.03.2021).

Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko O. C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development. International Journal of Computer Science & Network Security. 2021. № 21 (9). pp. 267–274.

Omelyanenko V., Prokopenko O., Omelyanenko O. Innovation Policy Coherence for Sustainable Development. SHS Web of Conferences. 2021. № 126. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112601002

Omelyanenko V.A., Omelianenko O.M. Digital services as a component of reginal innovation systems. Economy digitalization in a pandemic onditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22–23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 2021. pp. 172–176.

Powell Gillis A. The Next Era of Data-driven Local Government. Route Fifty. 26 November 2022. URL: https://www.route-fifty.com/tech-data/2022/11/next-era-data-driven-local-government/380156/ (дата звернення: 21.03.2021).

The Importance of Data-Driven Decision Making in Local Government. Comcate. 2022. URL: https://www.comcate.com/blog/importance-of-data-driven-decision-making-in-local-government (дата звернення: 21.03.2021).

Zelinka D., Amadei B. A Systems Approach for Modeling Interactions Among the Sustainable Development Goals. Part 2: System Dynamics. International Journal of System Dynamics Applications. 2019. Vol. 8. Iss. 1. P. 41–59.

Zhou X., Moinuddin M. Sustainable Development Goals Interlinkages and Network Analysis: A practical tool for SDG integration and policy coherence / Institute for Global Environmental Strategies (IGES). 2017. 140 p.

Відкриті дані для розвитку громад: рецепти успіху та застосування. ГУРТ. 2020. URL: https://gurt.org.ua/articles/58824/ (дата звернення: 21.03.2021).

Инновации в сфере данных для целей развития. URL: https://www.un.org/ru/global-issues/big-data-for-sustainable-development (дата звернення: 21.03.2021).

Інформаційна довідка щодо Стратегій розвитку територіальних громад (станом на 01.01.2022). Мінрегіон. 2022. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/strategichne-planuvannya-na-misczevomu-rivni-infodovidka-stanom-na-01.01.2022.pdf (дата звернення: 21.03.2021).

Омельяненко В., Омельяненко О., Вернидуб М. Наукові засади аналітичного підходу до формування та оцінювання ефективності інноваційної політики в контексті сталого розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-88

Омельяненко О.М. Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу. Причорноморські економічні студії. 2019. № 47 (1). С. 136–140. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-25

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/metodychni-rekomendacziyi-.pdf (дата звернення: 21.03.2021).

Проект «Впровадження інструментів ефективного муніципального менеджменту та правнича допомога громадам». Методичні рекомендації щодо стратегічного планування в громадах. 2021. URL: https://www.hromady.org/wp-content/uploads/2021/02/Методика-СП-ОТГ-скорочено-2018-5.pdf (дата звернення: 21.03.2021).

E-solutions for communities. Available at: https://cid.center/gisdata/ (accessed 21.03.2021).

Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko O. (2021). C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development. International Journal of Computer Science & Network Security, № 21 (9), pp. 267–274.

Omelyanenko V., Prokopenko O., Omelyanenko O. (2021). Innovation Policy Coherence for Sustainable Development. SHS Web of Conferences, № 126. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112601002

Omelyanenko V.A., Omelianenko O.M. (2021). Digital services as a component of reginal innovation systems. Economy digitalization in a pandemic onditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22–23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing». pp. 172–176.

Powell Gillis A. (2022). The Next Era of Data-driven Local Government. Route Fifty. Available at: https://www.route-fifty.com/tech-data/2022/11/next-era-data-driven-local-government/380156/ (accessed 21.03.2021).

The Importance of Data-Driven Decision Making in Local Government. Comcate. 2022. Available at: https://www.comcate.com/blog/importance-of-data-driven-decision-making-in-local-government (accessed 21.03.2021).

Zelinka D., Amadei B. (2019). A Systems Approach for Modeling Interactions Among the Sustainable Development Goals. Part 2: System Dynamics. International Journal of System Dynamics Applications, Vol. 8. Iss. 1, рр. 41–59.

Zhou X., Moinuddin M. (2017). Sustainable Development Goals Interlinkages and Network Analysis: A practical tool for SDG integration and policy coherence. Institute for Global Environmental Strategies (IGES). 140 p.

Open data for community development: recipes for success and applications. GURT. 2020. Available at: https://gurt.org.ua/articles/58824/ (accessed 21.03.2021).

Data Innovation for Development. Available at: https://www.un.org/ru/global-issues/big-data-for-sustainable-development (accessed 21.03.2021).

Ministry of Regions (2022). Informative reference on strategies for the development of territorial communities (as of 01.01.2022). Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/strategichne-planuvannya-na-misczevomu-rivni-infodovidka-stanom-na-01.01.2022.pdf (accessed 21.03.2021).

Omelyanenko V., Omelyanenko O., Vernydub M. (2022). Scientific foundations of the analytical approach to the formation and evaluation of the effectiveness of innovative policy in the context of sustainable development. Economy and society, № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-88

Omelyanenko O.M. (2019). Analysis of transformation of enterprise business processes during digital marketing. Black Sea Economic Studies, No. 47 (1), pp. 136–140. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-25

On the approval of the Methodological recommendations regarding the procedure for the development, approval, implementation, monitoring and evaluation of the implementation of strategies for the development of territorial communities. Order of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine dated 21.12.2022 № 265. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/metodychni-rekomendacziyi-.pdf (accessed 21.03.2021).

Project «Implementation of effective municipal management tools and legal assistance to communities». Methodological recommendations for strategic planning in communities (2021). Available at: https://www.hromady.org/wp-content/uploads/2021/02/Методика-СП-ОТГ-скорочено-2018-5.pdf (accessed 21.03.2021).

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Омельяненко, В., Омельяненко, О., & Кравченко, Ю. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-42
Розділ
ЕКОНОМІКА