ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ

  • Віталій Омельяненко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Інститут економіки промисловості НАН України; Естонський підприємницький університет прикладних наук https://orcid.org/0000-0003-0713-1444
  • Тетяна Мельник Державний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-3839-6018
Ключові слова: корупція, інновації, стратегії, інституційні інновації, проєкти

Анотація

Інновації є важливим інструментом у боротьбі з корупцією. Вони допомагають створити ефективні та стійкі механізми протидії цьому явищу, забезпечуючи прозорість, ефективність та відповідальність. Інновації можуть змінити культуру та систему цінностей, сприяючи побудові чесного, рівного та розвинутого суспільства. Мета дослідження – дослідити основні види інновацій, що пов’язані із реалізацією антикорупційної політики. Розглянуто інноваційні інструменти, які можуть допомогти в боротьбі з корупцією. Визначено, що інституційні інновації відіграють важливу роль у боротьбі з корупцією, оскільки вони спрямовані на зміну правових, організаційних та інституційних рамок, що регулюють функціонування суспільства. Показано, що сприяють створенню прозорих, відповідальних та ефективних механізмів, які обмежують можливості для корупційних дій та сприяють побудові чесного та справедливого суспільства. Відзначено найбільш важливі ідеї інституційної теорії, важливі для впровадження антикорупційних інституційних інновацій. Проведений аналіз досвіду ЄС в сфері впровадження інституційних інновацій дозволив виділити основні стратегії їх втілення. Розглянуто основні приклади інституційних інновацій проти корупції в ЄС. Серед інструментів антикорупційної політики ЄС відзначено роль проектів «Quick-win» – наукових проєктів, що спрямовані на вирішення актуальних проблем та досягнення результатів в короткостроковій перспективі.

Посилання

Alm J., Torgler B. Culture Differences and Tax Morale in United States and Europe. Journal of Economic Psychology, 2006. No 27.

Torgler B. The importance of faith: Tax morale and religiosity. Journal of EconomicBehavior and Organization, 2005.

Dell’Anno R. Journal of Behavioral and Experimental Economics. The Journal of Socio-Economics. 2009. Vol. 38. Issue 6.

Torgler B., Schneider F. The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. Journal of Economic Psychology. 2009. No 2.

Spitaler A. Die gegenseitige Annäherung der Steuersysteme der Kulturstaaten. In: ArminSpitaler (ed.): Probleme des Finanz- und Steuerrechts – Festschrift für Ottmar Bühler. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 1954.

Pausch A. Persönlichkeiten der Steuerkultur – Steuergeschichte in Lebensbildern von Johannes v. Miquel bis Armin Spitaler. Herne. Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, 1992.

Buszko A.T. Cultural Implications for the Shadow Economy. Engineering Economics. 2018. Vol. 29 (1). Рр. 46–52.

Achim M.V., Borlea S.N., Vasile G.L., Alin A.M. The Shadow Economy and Culture: Evidence in European Countries. Eastern European Economics. 2019. 57:5. Рр. 352–374. DOI: https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1614461

Alarcón-García G., Azorín J. D. B., de la Vega M. del M. S. Shadow economy and national culture: A spatial approach. Hacienda Pública Española. Review of Public Economics IEF. 2020. Vol. 232 (1). Рр. 53–74.

Культура влияет на коррупцию. URL: https://iq.hse.ru/news/177667678.html

Данилишин Б. Можно ли победить теневую экономику? LB.UA. 5 липня 2017. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/370673_mozhno_li_pobedit_tenevuyu_ekonomiku.html

Гендер и коррупция: что мы знаем? Дискуссионный доклад. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/c/7/529545.pdf

World Value Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

Сборник материалов по исследованию зарубежного опыта противодействия коррупции. АПК РК 2020. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/press/article/details/2281?lang=ru

Омельяненко В. Аналіз архетипного виміру інституційно-еволюційних траєкторій впровадження системних інновацій. Публічне урядування. 2020. № 1 (21). С. 220–233. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1(21)-220-233

Омельяненко В., Омельяненко О., Вернидуб М. Наукові засади аналітичного підходу до формування та оцінювання ефективності інноваційної політики в контексті сталого розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-88

Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn. Teadmus, 2020. 300 p.

Alm, J., Torgler, B. (2006). Culture Differences and Tax Morale in United States and Europe. Journal of Economic Psychology, 27.

Torgler, B. (2005). The importance of faith: Tax morale and religiosity. Journal of EconomicBehavior and Organization.

Dell’Anno, R. (2009). Journal of Behavioral and Experimental Economics. The Journal of Socio-Economics, 38 (6).

Torgler, B., Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. Journal of Economic Psychology, 2.

Spitaler, A. (1954). Die gegenseitige Annäherung der Steuersysteme der Kulturstaaten. In: ArminSpitaler (ed.): Probleme des Finanz- und Steuerrechts – Festschrift für Ottmar Bühler.Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG.

Pausch, A. (1992). Persönlichkeiten der Steuerkultur – Steuergeschichte in Lebensbildern von Johannes v. Miquel bis Armin Spitaler. Herne. Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe.

Buszko, A. T. (2018). Cultural Implications for the Shadow Economy. Engineering Economics, 29 (1), 46–52.

Achim, M. V., Borlea, S. N., Vasile, G. L., Alin, A. M. (2019). The Shadow Economy and Culture: Evidence in European Countries. Eastern European Economics, 57:5, 352–374. https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1614461

Alarcón-García, G., Azorín, J. D. B., de la Vega, M. del M. S. (2020). Shadow economy and national culture: A spatial approach. Hacienda Pública Española. Review of Public Economics IEF, 232(1), 53–74.

Culture influences corruption. URL: https://iq.hse.ru/news/177667678.html [in Russian].

Danylyshyn, B. (2017). Is it possible to defeat the shadow economy? LB.UA. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/370673_mozhno_li_pobedit_tenevuyu_ekonomiku.html

Gender and corruption: what do we know? Discussion report. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/c/7/529545.pdf

World Value Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

Collection of materials on the study of foreign experience in combating corruption. APK RK 2020. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/press/article/details/2281?lang=ru

Omelyanenko, V. (2020). Analysis of the archetypal dimension of institutional-evolutionary trajectories of the introduction of system innovations. Public administration, 1 (21), 220–233. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1(21)-220-233 [in Ukrainian]

Omelyanenko, V., Omelyanenko, O., Vernydub, M. (2022). Scientific principles of the analytical approach to the formation and evaluation of the effectiveness of innovative policy in the context of sustainable development. Economy and society, 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-88 [in Ukrainian]

Omelyanenko, V. (2020). National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn. Teadmus.

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Омельяненко, В., & Мельник, Т. (2023). ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-28
Розділ
ЕКОНОМІКА