ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

Ключові слова: міграція, міжнародна інтеграція, сальдо міграції, середня заробітна плата, трудова міграція

Анотація

У статті визначено, що Україна є одним із лідерів за кількістю працездатного населення, що працює не на батьківщині. Масова еміграція грає значну роль в Україні, оскільки кількість трудових мігрантів оцінюється у 2-3 мільйони. Здійснено аналіз основних причин міграції з України та масової міграції в Європу. Виокремлено, основні проблеми, які постають перед країнами внаслідок міграційного процесу та визначення впливу міграції на економіку країни в цілому. Грошові перекази покращують добробут сімей мігрантів та стимулюють внутрішній попит; у поточній економічній кризі це є одним з джерел валютних надходжень для країни. Проте еміграція зменшує пропозицію робочої сили на українському ринку праці, що в кінцевому результаті призводить до втрати кваліфікації. Оцінено розмір заробітних плат по регіонах України та відповідність сальдо міграції. Авторами досліджено динаміку міграційного руху та шляхи нелегального виїзду за кордон і наслідки від цього.

Посилання

Кваша С.М., Файчук О.М., Файчук О.В. Європейська економічна інтеграція: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2019. С. 21-24.

Міграційний рух населення України. Архів за 2019 рік. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/mr/mr_u/arh_mr2019_u.html

Середня зарплата в Україні 2020р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2020/

Міграційні процеси в світі. Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/.

УНІАН. URL: https://www.unian.ua/world/2326951-2017-roku-kilkist-migrantiv-yaki-namagalisya-distatisya-evropi-cherez-seredzemne-more-zmenshilas-udvichi-oon.html

Radiosvoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/trudova-migratsiya/30937742.html

Kvasha S.M., Fajchuk O.M., & Fajchuk O.V. (2019) Jevropejsjka ekonomichna integhracija: navchaljnyj posibnyk [European economic integration]. Kyiv: Vydavnychyj centr NUBiP Ukrajiny, pp. 21-24.

Mihratsiinyi rukh naselennia Ukrainy. Arkhiv za 2019 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Migration movement of the population of Ukraine. Archive for 2019. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/mr/mr_u/arh_mr2019_u.html

Serednia zarplata v Ukraini 2020 r. [The average salary in Ukraine in 2020]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2020/

Mihratsiini protsesm v sviti. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Migration process in the world. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/.

UNIAN. Available at: https://www.unian.ua/world/2326951-2017-roku-kilkist-migrantiv-yaki-namagalisya-distatisya-evropi-cherez-seredzemne-more-zmenshilas-udvichi-oon.html

Radiosvoboda. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/trudova-migratsiya/30937742.html

Переглядів статті: 466
Завантажень PDF: 578
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Ливдар, М., Федевич, Л., & Буковська, Н. (2021). ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають