ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ PROZORRO: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: публічні закупівлі, допорогові закупівлі, електронний майданчик ProZorro, державні видатки, діджиталізація

Анотація

Робота актуалізує тему економії бюджетних ресурсів та ефективної політики у сфері бюджетних видатків в умовах цифрових трансформацій. Розкрито теоретичне підґрунтя, причини запровадження та зміст діджиталізації публічних закупівель в Україні, а також означено регіональні особливості закупівель у Львівській області. Розглянуто напрямки впливу цифровізації на прозорість та ефективність видатків окремих органів місцевого самоврядування та досліджено розвиток державної платформи ProZorro. Основними цілями електронної реформи публічних закупівель визначено усунення недобросовісних практик, скорочення корупційної ренти, послаблення адміністративного тиску з боку організаторів торгів, спрощення процедур адміністрування та як наслідок – економія бюджетних видатків. Узагальнено показники електронних закупівель Prozorro на прикладі Львівської області, в тому числі в розрізі кількості та структури проведених тендерів, предмету закупівлі, числа учасників та організаторів торгів, обсягів закупівель та економії бюджетних ресурсів. Доведено, що цифрові трансформації насамперед стимулюють прозорість процедур публічних закупівель та їхню підзвітність громадськості. Водночас обґрунтовано недостатність позитивного впливу Prozorro на зростання конкуренції між учасниками та констатовано незначні обсяги економії бюджетних ресурсів. Авторами означено переваги і недоліки системи Prozorro в Україні на прикладі Львівської області. Запропоновано рекомендації щодо покращання функціонування системи.

Посилання

Stigler, G. The Economics of Information. Journal of Political Economy. 1961. № 69(3). P. 213-225.

Gupta S., Keen M., Shah A., and Verdier G. Digital revolutions in public finance, editors. Washington. DC: International Monetary Fund. 2017. 343 p.

Fisher P., Ronald C. The Effects of State and Local Public Services on Economic Development. New England Economic Review. 1997. P. 53–82.

Heller P. Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It. Finance and Development. 2005. № 2. P. 2–5.

Besley T., Persson T. Taxation and Development. Handbook of Public Economics. 2013. № 2. P. 51-110.

Міняйло О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 29(1). С. 135-144.

Швабій К., Богдан Т., Котіна А., Степура М. Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: Міжнародний досвід та пропозиції для України. Growford Institute. 2020. 62 с.

Ісаєва О.В. Проблеми здійснення державних закупівель через електронну систему Рrozorro. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2017. С. 18-21.

Tkachyk, F. and Krysovata, K.. Efficiency of public procurement in Ukraine”. Efektyvna ekonomika. 2020. P. 1-8.

Офіційний майданчик закупівель Prozorro:Публічні закупівлі.2020. URL: https://zakupki.com.ua/iak-provodiatsia-tenderni-zakupivli.html. (дата звернення: 19.04.2021).

Про публічні закупівлі: Закон України від 12.04. 2016 р. №1078. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text. (дата звернення: 19.04.2021).

Інформаційна система сайту Prozorro. 2020 URL: https://bi.prozorro.org/sense/app/ (дата звернення: 19.04.2021).

Stigler, G. (1961). Ekonomika informatsii [The Economics of Information]. Journal of Political Economy, 69(3), pp. 213-225. Available at: http://www.jstor.org/stable/1829263 (Accessed 19 April 2021)

Gupta S., Keen M., Shah A., and Verdier G. Digital revolutions in public finance. International Monetary Fund. 2017. 343 p.

Fisher P., Ronald C. The Effects of State and Local Public Services on Economic Development. New England Economic Review. 1997. P. 53–82.

Heller P. Povernutysia do osnov - Fiskalnyi prostir: shcho tse i yak yoho otrymaty. [Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It]. Finance and Development. 2005.Vol. 42, № 2. P. 2–5.

Besley T., Persson T. Opodatkuvannia ta rozvytok [Taxation and Development]. Handbook of Public Economics. 2013. Vol.5, № 2. P. 51-110. Available at: https://www.lse.ac.uk/economics/Assets/Documents/personal-pages/tim-besley/working-papers/taxation-and-development.pdf (Accessed 19 April 2021)

Minyailo O. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku elektronnykh derzhavnykh zakupivel v Ukraini [Current state and prospects of e-procurement development in Ukraine]. Economic Bulletin of the University. 2016. Issue 29(1). p. 135-144. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29%281%29__18 (Accessed 19 April 2021)

Schwabiy K., Bogdan T., Kotina A., Stepura M. Vymohy shchodo lokalizatsii v publichnykh zakupivliakh yak instrument pidtrymky natsionalnoi promyslovosti: Mizhnarodnyi dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy [Localization requirements in public procurement as a tool to support national industry: International experience and proposals for Ukraine]. Growford Institute. 2020. 62 с.

Isaeva O. Problemy zdiisnennia derzhavnykh zakupivel cherez elektronnu systemu Rrozorro [Problems of public procurement through the electronic system Prozorro All-Ukrainian scientific-practical conference of Sumy State University. 2017. P. 18-21.

Tkachyk, F. and Krysovata, K. Efektyvnist derzhavnykh zakupivel v Ukraini [Efficiency of public procurement in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. 2020. P. 1-8.

Prozorro (2020).”Prozorro Official Procurement Platform: Public Procurement”. Available at: https://zakupki.com.ua/iak-provodiatsia-tenderni-zakupivli.html (Accessed 19 April 2021)

Law of Ukraine on Public Procurement 2016. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text. (Accessed 19 April 2021)

Prozorro (2020). Prozorro website information system. Available at: https://bi.prozorro.org/sense/app/ (Accessed 19 April 2021)

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Синютка, Н., & Буковська, Н. (2021). ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ PROZORRO: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-64
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають