ТЕНДЕНЦІЇ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові слова: сервіс, сервісне управління, санаторії, санаторно-курортний комплекс, санаторно-курортні послуги

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам сервісного управління підприємств санаторно-курортного комплексу. В умовах ринкової економіки конкуренція між підприємствами санаторно-курортного комплексу України та Одеської області, зокрема, зростала і цей факт зосереджує увагу на рівень сервісу цих підприємств. Конкуренція спонукає надавати більш якісні послуги та зумовлює необхідність сервісного управління підприємств санаторно-курортного комплексу. Проаналізовано умови, на яких базується принцип коеволюції на підприємствах санаторно-курортного комплексу та його реалізація у процесі організації сервісної діяльності. Розглянуто сучасний стан сервісного управління підприємств санаторно-курортного комплексу Одеської області, визначені показники якості сервісу. Представлена факторна модель причин і протиріч неякісного сервісу у санаторно-курортних підприємствах.

Посилання

Нєчева Н.В., Анікіна М.Ю. Теоретичні аспекти управління якістю послуг підприємств готельного господарства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 5 (11). С. 7–9.

Семенов В.Ф., Нєчева Н.В. Макроекономічний контекст ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: монографія. Одеса. 2019. 259 с.

Ведмідь. Н.І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія. Київ : КНТЕУ, 2013. 536 с.

Семенов В.Ф., Кудіна Ю.В., Нєчева Н.В. Інтегральна оцінка ефективності управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 5(05). С. 141–148.

Ярьоменко С.Г., Шикіна О.В., Нєчева Н.В. Позиціонування Одеської області на ринку готельних послуг України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 48. С. 213–221.

Niecheva N.V., Anikina M.Yu. (2017) Teoretichni aspekti upravlinnya yakistyu poslug pidpriyemstv gotelnogo gospodarstva [Theoretical aspects of managing the quality of services of the enterprises of the hospitality state]. Ekonomichnij visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, № 5 (11), pp. 7–9.

Semenov V.F., Niecheva N.V. (2019) Makroekonomichnij kontekst efektivnogo upravlinnya personalom pidpriyemstv kurortno-rekreacijnoyi sferi [Macroeconomic context of effective personnel management of businesses in the resort and recreational sector] monohrafia [a monograph]. Odesa, 259 p. (in Ukrainian)

Vedmid N.I. (2013) Sanatorno-kurortnyi kompleks: servisne upravlinnia [Health resort complex: service management] monohrafia [a monograph]. Kiev: National University of Trade and Economics, 535 p. (in Ukrainian)

Semenov V.F., Kudina Yu.V., Nyecheva N.V. (2016) Integralna ocinka efektivnosti upravlinnya personalom pidpriyemstv kurortno-rekreacijnoyi sferi. [Integral assessment of the effectiveness of personnel management of businesses in the resort and recreational sector]. Shidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, № 5(05), рр. 141–148.

Yaromenko S.G., Shikina O.V., Nyecheva N.V. (2020) Pozicionuvannya Odeskoyi oblasti na rinku gotelnih poslug Ukrayini. [Position of Odessa region on the market of hotel services in Ukraine]. Infrastruktura rynku, № 48, рр. 213–221.

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Нєчева, Н., & Давиденко, І. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-19
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА