НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Ключові слова: персонал підприємства, система мотивації праці, ефективна система управління персоналом, готельний бізнес, готель «Radisson Blu Resort Bukovel»

Анотація

У статті розглянуто ефективність системи управління готелем, яка залежить від якості управління трудовим колективом. На сьогодні найважливішим стратегічним ресурсом, на нашу думку, є кадри. Це пояснюється його здатністю до нових ідей, інновацій, які сьогодні стають вирішальною умовою успіху всієї діяльності та ефективного функціонування підприємств. Управління персоналом включає розробку концепцій і стратегій кадрової політики, методів і принципів управління. Для того, щоб система управління персоналом працювала ефективно, необхідно, щоб керівники організацій успішно використовували важелі впливу на працівників підприємства, тобто методи управління. Таким чином, методи управління персоналом – це способи впливу на окремих працівників і колектив в цілому, з метою координації їх діяльності у виробничому процесі. Умовно ці методи можна розділити на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психологічні. Адміністративні методи управління персоналом характеризуються прямим централізованим впливом, який впливає на такі мотиви поведінки, як дисциплінованість, відповідальність, почуття обов’язку, лояльність до компанії та прагнення дотримуватися корпоративної культури. Таким чином, вони реалізуються у формі організаційно-регулюючого впливу і найчастіше використовуються у великих організаціях. Соціально-психологічні методи базуються на теоріях соціальної психології та соціології, впливають на особистість, групу чи колектив через особисті інтереси. Тому психологічні методи використовуються для впливу на особистість, соціологічні – для впливу на групу та колектив. Ці методи впливу спрямовані на те, щоб створити працівникам умови, які підвищать їх результативність, а отже, підвищать успішність компанії. Основи психологічного методу включають мінімізацію конфліктів, управління кар’єрою кожного працівника, забезпечення здорового клімату в колективі та сприятливих умов праці. Зазвичай на підприємстві використовується комбінація всіх цих методів управління персоналом, але їх ефективність буде залежати, зазначимо, від специфіки виробничої діяльності. Таким чином, адміністративні методи управління персоналом більш ефективні для тих організацій, де управління здійснюється на авторитарній основі. У державних організаціях доцільно використовувати як адміністративні, так і соціально-психологічні методи управління персоналом. Економічні методи управління персоналом особливо ефективні там, де акцент робиться на матеріальному стимулюванні.

Посилання

Shchokina H.V., Antoniuka O.V., Holovatoho M.F. (2006). Upravlinnia liudskymy resursamy (poniatiino-terminol. slov.): Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Human resource management]. Kyiv: MAUP.

Informatsiia pro hotel [Hotel information]. Available at: https://www.luxuryhotelsguides.com/

Informatsiia pro hotel [Hotel information]. Available at: https://www.radissonhotels.com

Kasianova N.V. (2013) Protsesna model upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Process model of enterprise development management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 4 (1). S. 7–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_4%281%29__3

Lepeiko T.I. (2019) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady reinzhynirynhu biznes-protsesiv suchasnoho pidpryiemstva [Organizational and economic principles of reengineering business processes of a modern enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. T. 4, № 1. S. 143–150. Available at: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/ujae_2019_r01_a17.pdf

Moshek H.Ie., Fedorenko V.L., Kovalenko O.V. (2020) Menedzhment orhanizatsii. Teoriia ta praktyka: navch. posib. [Organization management. Theory and practice]. Kyiv: Lira.

Щокін Г.В., Антонюк О.В., Головатий М.Ф. Управління людськими ресурсами (понятійно-термінол. слов.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : МАУП, 2006. С. 496.

Інформація про готель. URL: https://www.luxuryhotelsguides.com/ (дата звернення: 13.05.2022)

Інформація про готель. URL: https://www.radissonhotels.com (дата звернення: 17.05.2022)

Касьянова Н.В. Процесна модель управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2013. № 4(1). С. 7–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_4%281%29__3

Лепейко Т.І. Організаційно-економічні засади реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. № 11, Т. 4. С. 43–150. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/ujae_2019_r01_a17.pdf

Мошек Г.Є., Федоренко В.Л., Коваленко О.В. Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. Київ : Ліра, 2020. С. 808.

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Єремія, Г., Підгірна, В., & Скігар, Х. (2022). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають