ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ МИТНИЦІ

  • Вікторія Тищенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2530-185X
  • Вікторія Остапенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4077-5738
  • Влада Карпова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3712-0391
Ключові слова: митна справа, діджиталізація, управління ризиками, E-митниця, інноваційні технології, COVID-19

Анотація

Процес цифровізації викликає постійну потребу в розробці нових цифрових пропозицій для стимулювання економічного розвитку України, що важливими складовими є банківська та митна сфера. Перехід на впровадження цифрових рішень сприяє оптимізації робочого процесу, зниженню операційних витрат, забезпеченню високоякісного обслуговування клієнтів, а також підвищенню попиту на кваліфікованих фахівців, здатних працювати в банківській та митниці з використанням сучасних цифрових технологій. Метою статті є визначення основних аспектів інноваційної діяльності митної сфери України та систематизація перспектив розвитку цифрової економіки України на основі системи Е-митна. Визначено низку ІТ-продуктів, які мають значний вплив на оптимізацію митних процедур з високим рівнем клієнтоорієнтованості. На основі профілів ризиків сформовано схему високого рівня процесу митного контролю, за допомогою якої органи митного контролю здійснюють практичне управління ризиками. Набір індикаторів ризику на основі систематизованої, категоризованої, проаналізованої інформації формує профілі ризиків, що є невід'ємною частиною системи управління ризиками. Невід’ємною складовою ефективного функціонування системи митного контролю та управління ризиками є наявність розвиненої інформаційної інфраструктури, активне впровадження нових технологій, систематичне навчання, професійне зростання фахівців, а також взаємодопомога між країнами-учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Визначено пріоритети державної митної сфери в умовах пандемії COVID-19, а саме інтенсифікація процесу електронного надання послуг та оформлення документів з метою скорочення контактів, скорочення часових та фінансових витрат тощо. полягає у розширенні адаптованого до міжнародних стандартів поняття «митниця – бізнес», що сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності, покращенню міжнародної торгівлі та призведе до виходу України на новий рівень міжнародної торгівлі, виходу імпортних товарів на національний ринок, збільшення експорту. та безпечне розповсюдження на міжнародних ринках. Використання сучасних технологій має перевагу в економії часу, а також дозволяє порівняти можливості електронного документообігу, декларування та дистанційної сплати необхідних митних платежів.

Посилання

COVID-19 and the financial services consumer: Supporting customers and driving engagement through the pandemic and beyond: the official site of Capgemini Research Institute. Available at: https://www.capgemini.com/

Digital in 2020 Report: the official site of We Are Social. Available at: https://wearesocial.com/

Kopniak K., Pokynchereda V. (2020) Electronic document management: problems of implementation, advantages and prospects. Electronic publishing house «Public administration: improvement and development», 10, 10.

World Customs Organization. Available at: http://www.wcoomd.org/

Derzhavna mytna sluzhba Ukrai'ny: IT-strategija mytnyci do 2022 r. Available at: https://customs.gov.ua/en/

Jedyne vikno dlja mizhnarodnoi' torgivli: jedynyj derzhavnyj informacijnyj veb-portal. Available at: https://cabinet.customs.gov.ua/

Іvashova L.M., Kijda L І. (2019) Dіdzhitalіzacіja mitnih procedur: suchasnij stan ta perspektivi rozvitku mitnoї spravi. Publіchne upravlіnnja ta mitne admіnіstruvannja, 3 (22), 218–230.

Lemeha R. (2020) Avtomatizacіja ta іnformatizacіja mitnih procedur jak prіoritetnі naprjami vdoskonalennja admіnіstruvannja mitnih rezhimіv v Ukrainі. Admіnіstrativne pravo і proces, 11, 126–133.

Mytnyj kodeks Ukrai'ny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Nazarova І.Ja. (2020) Aktual'ni pytannja shhodo elektronnogo mytnogo dokumentuvannja. Bіznes-navіgator, 5–2(54), 120–123.

Ohrіmenko G.V. Osnovni pryncypy ta problemy vprovadzhennja elektronnogo dokumentoobigu v organizacii'. Available at: http://naub.org.ua/?p=461

Pro zaprovadzhennja rekomendacijno-tehnichnogo pilotnogo projektu vykonannja mytnyh formal'nostej v avtomatychnomu rezhymi: nakaz Derzhmitsluzhbi vіd 07.05.2020. № 167. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167913-20#Text

Semenog A.Ju. (2020) Analiz svitovyh rejtyngiv ocinky formuvannja ta rozvytku cyfrovoi' ekonomiky ta misce Ukrainy v nyh. Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu, 43, 38–43.

Typovyj zakon pro elektronnu torgivlju Komisii' Organizacii Objednanyh Nacij z prava mizhnarodnoi' torgivli [Elektronnyj resurs]: Mizhnarodnyj dokument vіd 16.12.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321#Text

COVID-19 and the financial services consumer: Supporting customers and driving engagement through the pandemic and beyond : the official site of Capgemini Research Institute. URL: https://www.capgemini.com/

Digital in 2020 Report [Electronic resource]: the official site of We Are Social. URL: https://wearesocial.com/

Kopniak K., Pokynchereda V. Electronic document management: problems of implementation, advantages and prospects. Electronic publishing house «Public administration: improvement and development». 2020. № 10. 10 p.

World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.org/

Державна митна служба України: IT-стратегія митниці до 2022 р. URL: https://customs.gov.ua/en/

Єдине вікно для міжнародної торгівлі: єдиний державний інформаційний веб-портал. URL: https://cabinet.customs.gov.ua/

Івашова Л.М., Кийда Л.І. Діджиталізація митних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку митної справи. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 218–230.

Лемеха Р. Автоматизація та інформатизація митних процедур як пріоритетні напрями вдосконалення адміністрування митних режимів в Україні. Адміністративне право і процес. 2020. № 11. С. 126–133с

Митний кодекс України .URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Назарова І.Я. Актуальні питання щодо електронного митного документування. Бізнес-навігатор. 2020. № 5-2(54). С. 120–123.

Охріменко Г.В. Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації: науковий блог. URL: http://naub.org.ua/?p=461

Про запровадження рекомендаційно-технічного пілотного проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимі: наказ Держмитслужби від 07.05.2020 р. № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167913-20#Text

Семеног А.Ю. Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 38–43.

Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі: Міжнародний документ від 16.12.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321#Text

Переглядів статті: 557
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Тищенко, В., Остапенко, В., & Карпова, В. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ МИТНИЦІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-35
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають