ЗАСТОСУВАННЯ TEAL МОДЕЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: teal (бірюзова) модель, розвиток, самоуправління, холократія, самоменеджмент, управління

Анотація

Стаття присвячена закономірному процесу трансформації організацій, що забезпечує розвиток усіх сфер економіки та суспільства. Показані тенденції вдосконалення моделей організацій щодо вимог сучасності та задля збільшення ступеню сприйнятливості робітниками організації. Досліджена одна із сучасних моделей організації, а саме бірюзова організацію. Проаналізовані передумови та кроки виникнення таких організацій, досліджені наробки практиків в цій сфері. Проаналізовано процес прийняття рішень та отримання зворотного зв’язку в рамках робочого процесу. Вивчено досвід компаній як на українському, так і на міжнародному ринках. Досліджено головні проблеми, які виникають під час здійснення діяльності бірюзових організацій, сформульовані рекомендації щодо доцільності використання такої моделі на прикладі вітчизняної компанії «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРАЙН».

Посилання

Джур О.Е. Концептуальные основы управления персоналом на современном предприятии космической отрасли. Новая экономика. 2014. Спецвыпуск. C. 62–67.

Лалу Ф. Компанії майбутнього. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. 544 с.

Lee M.Y., Edmondson A.C. Self-managing organizations. Exploring the limits of less-hierarchical organizing. Research in Organizational Behavior. 2017. № 37. P. 35–58.

Велінов Е., Васильєв В., Денисов І. Холакратія та двозначність: аналіз підходів до управління непередбачуваними ситуаціями при створенні компаній. Проблеми і перспективи менеджменту. 2018. Вип. 16. Ч. 1. С. 330–335.

Barker J.R. Tightening the iron cage: Concretive control in self-managing teams. Administrative science quarterly. 1993. Vol. 38. No. 2. P. 408–437.

Bernstein E., Bunch J., Canner N., Lee M. Beyond the holacracy hype. Harvard business review. 2016. Vol. 94. № 7. P. 38–49.

Robertson B.J. Organization at the leading edge: Introducing Holacracy. Integral Leadership Review. 2007. URL: http://integralleadershipreview.com/5328-feature-article-organization-at-the-leading-edge-introducing-holacracy-evolving-organization/

Quain S. Advantages & Disadvantages of Team-Based Organizations. Small Business – Chron.com. 2019. URL: http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-teambasedorganizations-25370.html.

Офіційний сайт Reinventing Organizations Wiki. Decision Making Process. URL: http://www.reinventingorganizationswiki.com/Decision_Making.

Graves C.W. An Emergent Theory of Ethical Behavior Based Upon. An Epigenetic Model. New York: Schenectady. 1959. URL: http://www.clarewgraves.com/articles_content/1959/II.html.

Пекар В. Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування. Київ : Фоліо, 2016. 172 с.

Офіційний сайт ПРАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». URL: https://www.centravis.com/uk/.

Dzhur O.Y. (2014) Conceptual foundations of personnel management at a modern enterprise in the space industry. New economy, special issue, 62–67. (in Russian)

Lalu F. (2017) Companies of the future. Kharkiv: Family Leisure Club, 544 p. (in Ukrainian)

Lee M.Y., Edmondson A.C. (2017) Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing. Research in Organizational Behavior, 37, pp. 35–58.

Velinov E., Vassilev V., Denisov I. (2018) Holacracy and Obliquity: contingency management approaches in organizing companies. Problems and Perspectives in Management, 16 (1), 330–335. (in Ukrainian)

Barker J.R. (1993) Tightening the iron cage. Concretive control in self-managing teams. Administrative science quarterly, 38 (2), 408–437.

Bernstein E., Bunch J., Canner N., Lee M. (2016) Beyond the holacracy hype. Harvard business review, 94 (7), 38–49. Retrieved from: http://integralleadershipreview.com/5328-feature-article-organization-at-the-leading-edge-introducing-holacracy-evolving-organization.

Robertson B.J. (2007) Organization at the leading edge: Introducing Holacracy. Integral Leadership Review. Retrieved from: http://integralleadershipreview.com/5328-feature-article-organization-at-the-leading-edge-introducing-holacracy-evolving-organization/

Quain S. (2019) Advantages & Disadvantages of Team-Based Organizations. Small Business – Chron.com. Retrieved from: http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-teambased-organizations-25370.html.

Official site of Reinventing Organizations Wiki Decision Making Process. Retrieved from: http://www. reinventingorganizationswiki.com/Decision_Making.

Graves C.W. (1959) An Emergent Theory of Ethical Behavior Based Upon. An Epigenetic Model. New York: Schenectady. Retrieved from: http://www.clarewgraves.com/articles_content/1959/II.html.

Pekar V. (2016) Colourful management. The evolution of thinking, leadership and coordinating. Folio, 172 р. (in Ukrainian)

Official site Private joint stock company «CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE». Retrieved from: https://www.centravis.com/uk. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Джур, О., & Шепеленко, Д. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ TEAL МОДЕЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-78
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ