АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: міграція, міграційні процеси, кластерний аналіз, кластерний розподіл, кластер

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням міграційних процесів в Україні та шляхам вирішення їх негативних проявів. Охарактеризовано основні зовнішні та внутрішні причини міграції громадян України та надано їх приклади. Розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на переміщення українського населення за кордон. Проведено кластерний аналіз регіонів України (двадцять чотири області країни), визначено набір показників, відображати міграційну та демографічні системи, при цьому вибрані показники несуть однакове смислове навантаження і мають однакову структуру обчислення та охарактеризовано наявний та постійний стан населення низкою показників. Проведено дослідження методом Варда та визначено чотири кластери областей України, що подібні за своїми показниками та надана їх характеристика. Проаналізовано статистику міждержавних мігрантів за країнами в'їзду та виїзду. Визначено стан існуючої міграційної ситуації в Україні та надано висновки, щодо її покращення.

Посилання

Сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Міграція в Україні: факти і цифри 2021. URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/migration_in_ukraine_facts_and_figures_2021-ukr_web.pdf.

Бегун С. Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації в регіоні. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/269.

Обсерваторія кластеру: інформаційний ресурс з аналізу кластерів та кластерної політики країн Європи. URL: http://www.clusterobservatory.eu

Sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Mihratsiia v Ukraini: fakty i tsyfry 2021 [Migration in Ukraine: facts and figures 2021]. Available at: https://iom.org.ua/sites/default/files/migration_in_ukraine_facts_and_figures_2021-ukr_web.pdf (in Ukrainian)

Behun S. Zastosuvannia klasternoho analizu dlia doslidzhennia demohrafichnoi sytuatsii v rehioni [Behun S. Application of cluster analysis to study the demographic situation in the region]. Available at: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/269 (in Ukrainian)

Observatoriia klasteru: informatsiinyi resurs z analizu klasteriv ta klasternoi polityky krain Yevropy [Cluster Observatory: an information resource on cluster analysis and cluster policy in Europe]. Available at: http://www.clusterobservatory.eu

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Панченко, І., & Паращук, А. (2021). АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ . Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-92
Розділ
ЕКОНОМІКА