ВПЛИВ ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ НА ПРОСТОРОВЕ ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: просторове орієнтування бізнесу, галузево-регіональний аспект в процедурі розміщення підприємств, регіональне оточення бізнесу, регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, метрополіс

Анотація

Визначено, що важливим питанням сьогодення є економічне районування. Обґрунтовано, що вирішення цілої низки економічних задач тією чи іншою мірою пов'язане з економічним районуванням. Визначені характерні риси економічних територій. Доведено, що при визначенні економічного району правильний підхід буде тоді коли економічні території як такі, а також території ринків праці, вважатимуть своїм центром місто. Визначено, що сильні міста заохочують природній розвиток чинників субурбанізації, а слабші центральні міста мають на неї негативний вплив зі зростанням частки мешканців, що переселяються за межі центрального міста. Доведено, що територіально-галузевий аспект оцінки господарської діяльності дає змогу оптимізувати розміщення галузей національної економіки, яка базується на аналізі потреб країни загалом й окремих регіонів у певних видах продукції, наявності виробничих можливостей, трудових, енергетичних, паливних, сировинних ресурсів.

Посилання

Горкин А.П., Гохман В.М. Факторы размещения производства в региональных исследованиях за рубежом. Региональные исследования за рубежом. Москва : Наука, 1973. С. 86–108.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. Москва : Мысль, 1969. 335 с.

Регионы Украины: Поиск стратегии оптимального развития / Под ред. А.П. Голикова. Харьков : Харьковский ун-т, 1994. 304 с.

Ющенко І.О. Нормативно-правове забезпечення екологічної безпеки транскордонних територій України і напрями його удосконалення. Економіка природокористування і охорони довкілля : щорічник наук. праць. 2006. №1. С. 70–77.

Burgess, J.W. (1886) The American commonwealth: Changes in its relation to the nation. Political Science Quarterly. v. 1, p. 9–35.

Burton R.Р. (1970) The metropolitan state. Washington, DC: The Urban Institute, 234 p.

Canty D. (1972) Metropolity. City. P. 39–40.

Garreau J. (1981) Nine nations of North America. Boston: Houghton Mifflin, 90 p.

Hansen N. (1988) Economic development and regional heterogeneity: a reconsideration of regional policy for the United States. Economic Development Quarterly, v. 2 (2), p. 112–118.

Harris J. R. (1984) Economics: Invisible, productive, and problem cities. Cities of the mind: Images and themes of the city in the social sciences; in L. Rodwin & R. M. Hollister (Eds.). New York: Plenum, P. 32–39.

Hoselitz B. (1953) The role of cities in the economic growth of underdeveloped countries. Journal of Political Economy. P. 56–67.

Jacobs J. (1984) Cities and the wealth of nations: Principles of economic life. New York: Random House, 217 p.

Lampard E.E. (1955) The history of cities in the economically advanced areas. Economic Development and Cultural Change, p. 45-56.

Patton S.N. (1988) The decay of state and local governments. Annals of the American Academy of Political Science, v.1(1), p. 26–42.

Savitch H.V., Collins D., Sanders D. (1993) Ties that bind: Central cities, suburbs and the new metropolitan region. Economic Development Quarterly, v. 7 (4), р. 341–357.

Tugwell R.G. (1972) Reforming the Constitution: An imperative for modern America. Oxford: Clio Press, 325 p.

Voith R. (1992) City and suburban growth: Substitutes or complements? Business review. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, p. 21–33.

Zelinsky W. (1980). North America’s vernacular regions. Annals of the Association of American Geographers, v. 70 (1), p. 124–133.

Gorkin A.P., Gokhman V.M. (1973). Faktory razmeshcheniya proizvodstva v regional'nykh issledovaniyakh za rubezhom [Factors of production location in regional studies abroad]. Regional'nyye issledovaniya za rubezhom. Moskva: Nauka, s. 86–108. (in Russian)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraini [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Kolosovskiy N.N. (1969). Teoriya ekonomicheskogo rayonirovaniya. [The theory of economic regionalization]. Moskva: Mysl', 335 s. (in Russian)

Regiony Ukrainy: Poisk strategii optimal'nogo razvitiya [Regions of Ukraine: Search for an optimal development strategy] / Pod red. A. P. Golikova. Khar'kov: Khar'kovskiy un-t, 1994. 304 s. (in Russian)

Yushchenko I.O. (2006). Normativno-pravove zabezpechennya yekologichnoi bezpeki transkordonnikh teritoriy Ukraini í napryami yogo udoskonalennya [Regulatory legal protection of the ecological safety of the transcordon territories of Ukraine and directly from the point of view]. Yekonomika prirodokoristuvannya i okhoroni dovkillya: shchoríchnik nauk. prats'. №1. S. 70–77. (in Ukrainian)

Burgess, J.W. (1886) The American commonwealth: Changes in its relation to the nation. Political Science Quarterly. v. 1, p. 9–35.

Burton R.R. (1970) The metropolitan state. Washington, DC: The Urban Institute, 234 p.

Canty D. (1972) Metropolity. City, p. 39–40.

Garreau J. (1981) Nine nations of North America.. Boston: Houghton Mifflin, 90 p.

Hansen N. (1988) Economic development and regional heterogeneity: a reconsideration of regional policy for the United States. Economic Development Quarterly, v. 2 (2), p. 112–118.

Harris J.R. (1984) Economics: Invisible, productive, and problem cities. Cities of the mind: Images and themes of the city in the social sciences; in L. Rodwin & R. M. Hollister (Eds.). New York: Plenum, p. 32–39.

Hoselitz B. (1953) The role of cities in the economic growth of underdeveloped countries. Journal of Political Economy, p. 56–67.

Jacobs J. (1984) Cities and the wealth of nations: Principles of economic life. New York: Random House, 217 p.

Lampard E.E. (1955) The history of cities in the economically advanced areas. Economic Development and Cultural Change, p. 45–56.

Patton S. N. (1988) The decay of state and local governments. Annals of the American Academy of Political Science, v. 1(1), p. 26–42.

Savitch H.V., Collins D., Sanders D. (1993) Ties that bind: Central cities, suburbs and the new metropolitan region. Economic Development Quarterly, v. 7 (4), p. 341–357.

Tugwell R.G. (1972) Reforming the Constitution: An imperative for modern America. Oxford: Clio Press, 325 p.

Voith R. (1992) City and suburban growth: Substitutes or complements? Business review. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, p. 21–33.

Zelinsky W. (1980). North America’s vernacular regions. Annals of the Association of American Geographers, v. 70 (1), p. 124–133.

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Василюк, С. (2020). ВПЛИВ ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ НА ПРОСТОРОВЕ ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-98
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ