МОДЕРНІЗАЦІЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Наталя Мацедонська Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету http://orcid.org/0000-0002-3042-9006
  • Вікторія Коваленко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5456-8898
  • Людмила Штефан Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-3428-5193
Ключові слова: митниця, інформаційні технології, система управління ризиками, режим спільного транзиту, цифровізації митних пр

Анотація

Стаття присвячена напрямам використання сучасних інформаційних технологій у діяльності митних органів. Зазначено необхідність розвитку світової торгівлі та здійснення процедур митного контролю за допомогою технологій зв’язку та електронних комунікацій. Досліджено світовий досвід впровадження митними органами інноваційних технологій, а саме електронного декларування, технологій автоматичної реєстрації декларацій на товари та «віддаленого випуску», блокчейна, технології неінтрузивної інспекції для підвищення ефективності своїх інспекційних можливостей та прискорення процесу оформлення. Відзначені позитивні сторони запровадження інформаційних технологій. Окреслено досягнення процесу реформування сучасних інформаційних технологій в роботі державної митної служби України у рамках стратегічного курсу розвитку держави.

Посилання

Воевалко Л. Г., Полухин И. В. Инновационное развитие информатизации таможенных органов. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т.3. №13. С. 929–931.

Korea pilots blockchain technology as it prepares for the future. World customs organization news. February 2019. №88. URL: https://mag.wcoomd.org/magazine/wconews-88/korea-pilots-blockchain-technology-as-it-prepares-for-the-future/ (дата звернення: 14.05.2021)

Лузина Т. В., Молчанов Е. А. Регулирование таможенных операций в условиях цифровизации экономики. Бизнес. Образование. Право. 2019. №3 (48). С. 131–139.

Максимов Ю. А., Ворона А. А. Использование цифровых технологий и обеспечение информационной безопасности при взаимодействии таможни и бизнеса как фактор повышения качества таможенных услуг. Ученые записки Международного банковского института. 2018. №4 (26). С. 96–106.

Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1236-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2008-%D1%80#Text (дата звернення: 14.05.2021)

Voevalko L. G., Poluhin I. V. (2017) Innovacionnoe razvitie informatizacii tamozhennyh organov [Innovative development of informatization of customs authorities]. Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavtiki, Vol.3, no 13, pp. 929–931. (in Russian).

Korea pilots blockchain technology as it prepares for the future. (February 2019). World customs organization news. no 88. Available at: https://mag.wcoomd.org/magazine/wconews-88/korea-pilots-blockchain-technology-as-it-prepares-for-the-future/ (accessed 14 May 2021)

Luzina T. V., Molchanov E. A. (2019) Regulirovanie tamozhennyh operacij v uslovijah cifrovizacii jekonomiki [Regulation of customs operations in the context of the digitalization of the economy]. Biznes. Obrazovanie. Pravo, no 3(48), pp. 131–139 (in Russian).

Maksimov Ju. A., Vorona A. A. (2018) Ispol'zovanie cifrovyh tehnologij i obespechenie informacionnoj bezopasnosti pri vzaimodejstvii tamozhni i biznesa kak faktor povyshenija kachestva tamozhennyh uslug [The use of digital technologies and information security in the interaction of customs and business as a factor in improving the quality of customs services]. Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo instituta, no 4 (26), pp. 96–106 in Russian).

Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia bahatofunktsionalnoi kompleksnoi systemy «Elektronna mytnytsia» Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.09.08 r. № 1236-r [«On approval of the Concept of creation of multifunctional integrated system «Electronic Customs». The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2008, September, 17). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1236-2008-р. (accessed 14 May 2021)

Переглядів статті: 524
Завантажень PDF: 607
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Мацедонська, Н., Коваленко, В., & Штефан, Л. (2021). МОДЕРНІЗАЦІЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ