ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ

  • Тетяна Марусей Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-1018-702X
Ключові слова: екскурсія, віртуальна екскурсія, музей, віртуальний музей, подорож, туризм, віртуальний туризм

Анотація

У статті розглядаються віртуальні екскурсії як відносно нове явище в Україні. У статті обґрунтовано значення туризму, який відіграє велику роль в економіці будь-якої країни. І як всі успішні галузі він вимагає використання інновацій, в тому числі комп'ютеризованих. Автором визначено поняття, переваги та недоліки віртуальних екскурсій, їх функції. Наведено сучасні сервіси віртуальних турів. Аргументовано, що віртуальні музеї є унікальною технологією, яка дозволяє розширити можливості e-Learning і освіти, зберегти культурну спадщину для нащадків і зробити відвідування будь-кого музею світу, природного дива або архітектурного шедевра доступним для всіх людей планети, що мають вихід в мережу Internet. Визначено, що існує велика кількість сайтів, що пропонують віртуальні екскурсії в різні місця по всьому світу та дозволяють досліджувати колекції творів мистецтва по всьому світу в найдрібніших деталях.

Посилання

Верес К.О. Інноваційні технології в екскурсійному супроводі. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17392/3/Innovative%20technology%20of%20excurtion%20accompanied.pdf

Коваленко О.В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_1/22.pdf

Музеї онлайн. URL: http://incognita.day.kyiv.ua/infohraphics

Музеї України просто неба. URL: https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

Національний художній музей України. Просвітницькі програми музею. URL: http://namu.kiev.ua/ ua/educational-programs/namu.html

Сущенко О.А., Кравченко В.В. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_6

Кращі музеї, куди можна потрапити онлайн. URL: https://34travel.me/post/online-museums

Сервіс Google Arts and Culture. URL: https://artsandculture.google.com/

41 найкращий віртуальний музей світу, який необхідно відвідати. URL: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/

Veres K.O. Innovatsiini tekhnolohii v ekskursiinomu suprovodi [Innovative technologies in excursion accompaniment]. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17392/3/Innovative%20technology%20of%20excurtion%20accompanied.pdf

Kovalenko O.V. Vykorystannia virtualnykh ekskursii yak suchasnykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu [Using of virtual tours as modern forms of organization of the educational process]. Retrieved from: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_1/22.pdf

Muzei onlain [Museums online]. Retrieved from: http://incognita.day.kyiv.ua/infohraphics

Muzei Ukrainy prosto neba [Open-air museums of Ukraine]. Retrieved from: https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

Natsionalnyi khudozhnii muzei Ukrainy. Prosvitnytski prohramy muzeiu [National Art Museum of Ukraine. Educational programs of the museum]. Retrieved from: http://namu.kiev.ua/ua/educational-programs/namu.html

Sushchenko O.A., Kravchenko V.V. Stanovlennia virtualnoho turyzmu yak napriamu rozvytku informatyzatsii diialnosti turystychnoho pidpryiemstva [Formation of virtual tourism as a direction of development of informatization of activity of the tourist enterprise]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_6

Krashchi muzei, kudy mozhna potrapyty onlain [The best museums where you can get online]. Retrieved from: https://34travel.me/post/online-museums

Servis Google Arts and Culture [Google Arts and Culture service]. Retrieved from: https://artsandculture.google.com/

41 naikrashchyi virtualnyi muzei svitu, yakyi neobkhidno vidvidaty [41 best virtual museums in the world to visit]. Retrieved from: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/

Переглядів статті: 927
Завантажень PDF: 1927
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Марусей, Т. (2021). ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-75