АНАЛІЗ РОЛІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З АУДИТОРІЄЮ

Ключові слова: штучний інтелект, персоналізована реклама, взаємодія з клієнтом, показників ефективності (KPI), рентабельність інвестицій (ROI), А/В тестування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню широких аспектів застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) у сучасній рекламній діяльності. Вивчено різні, актуальні, кейси по автоматизації та оптимізації реклами, а також створенню ефективних маркетингових стратегій за допомогою нейромереж. Аналіз  великих  даних  про поведінку  користувачів дозволяє прогнозувати їх потреби і переваги для створення більш персоналізованих продуктів і збільшенні ефективності продаж. Розглянуто способи реалізації персоналізації для покращення досвіду клієнтів. Досліджено алгоритм аналізу даних клієнтів з використанням ШІ. Розглянуто способи створення адаптованого контенту для цільової аудиторії з використанням ШІ. Охарактеризовано показники ефективності використання персоналізованої реклами. Досліджено способи покращення залучення клієнтів згенерованим AI контентом. Розглянуто тренди майбутнього розвитку персоналізованої реклами та взаємодії підприємства з клієнтами.

Посилання

Iwasaki Atsuko. Штучний інтелект у рекламі – нові можливості та тривоги : веб-сайт. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/backstories/3083/ (дата звернення: 11.04.2024 р.)

Бистрова І. Автоматизація проти ШІ в діджитал рекламі: який інструмент ефективніший : веб-сайт. URL: https://adsider.com/ua/avtomatyzatsiia-proty-shi-v-didzhytal-reklami-iakyy-instrument-efektyvnishyy/ (дата звернення 15.04.2024 р.)

Богданьок О. Meta вимагатиме від рекламодавців повідомляти про використання штучного інтелекту у створенні реклами : веб-сайт. URL: https://suspilne.media/613065-meta-vimagatime-vid-reklamodavciv-povidomlati-pro-vikoristanna-stucnogo-intelektu-u-stvorenni-reklami/ (дата звернення: 10.04.2024 р.)

Гончаренко А. Чому для написання реклами використовують штучний інтелект : веб-сайт. URL: https://itta.info/chomu-dlya-napisannya-reklami-vikoristovuyut-shtuchnij-intelekt/ (дата звернення: 9.04.2024 р.)

Друзюк Я. Ми попросили штучний інтелект зробити рекламу для київського ЖК. Ось що вийшло : веб-сайт. URL: https://www.village.com.ua/village/business/how/335745-uncreative-persha-kreativna-agentsiya-na-osnovi-shtuchnogo-intelektu-mi-zrobili-z-neyu-reklamni-kampani (дата звернення: 8.04.2024 р.)

Жарикова А. Google запускає дві нові функції для рекламодавців на основі ШІ : веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701154/ (дата звернення: 8.04.2024 р.)

Пикало О. Ринок реклами відновлюється на тлі популярності штучного інтелекту : веб-сайт. URL: https://mind.ua/news/20264589-rinok-reklami-vidnovlyuetsya-na-tli-populyarnosti-shtuchnogo-intelektu (дата звернення: 10.04.2024 р.)

Холостенко Є. Використання штучного інтелекту в контекстній рекламі Google Ads : веб-сайт. URL: https://osvita.ua/vnz/91687/ (дата звернення: 11.04.2024 р.)

Холостенко Є. Контекстна реклама та штучний інтелект : веб-сайт. URL: https://holostenko.ua/uk/blog/kontekstna-reklama-ta-shtuchnyi-intelekt (дата звернення: 15.04.2024 р.)

Черкасова В.С. Штучний інтелект в маркетингу: переваги і недоліки застосування : веб-сайт. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/32993/1/VII_konf_URSES_DBTU_2023-560-563.pdf (дата звернення 15.04.2024 р.)

Широкун К. Google запустила штучний інтелект для розміщення реклами на платформах : веб-сайт. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/google-zapustila-shtuchniy-intelekt-rozmishchennya-1686774317.html (дата звернення: 10.04.2024 р.)

Ші А. Штучний інтелект у цифровому маркетингу: що вміє та що дозволяє робити маркетологу : веб-сайт. URL: https://speka.media/stucnii-intelekt-u-digital-marketingu-v4d11v (дата звернення: 15.04.2024 р.)

Iwasaki Atsuko. Shtuchnyi intelekt u reklami – novi mozhlyvosti ta tryvohy [Artificial intelligence in advertising – new opportunities and concerns]. Available at: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/backstories/3083/ (accessed April 11, 2024)

Bystrova I. Avtomatyzatsiia proty ShI v didzhytal reklami: yakyi instrument efektyvnishyi [Automation vs. AI in digital advertising: which tool is more effective]. Available at: https://adsider.com/ua/avtomatyzatsiia-proty-shi-v-didzhytal-reklami-iakyy-instrument-efektyvnishyy/ (accessed April 15, 2024)

Bohdanok O. Meta vymahatyme vid reklamodavtsiv povidomliaty pro vykorystannia shtuchnoho intelektu u stvorenni reklamy [Meta will require advertisers to report the use of artificial intelligence in the creation of ads]. Available at: https://suspilne.media/613065-meta-vimagatime-vid-reklamodavciv-povidomlati-pro-vikoristanna-stucnogo-intelektu-u-stvorenni-reklami/ (accessed April 10, 2024)

Honcharenko A. Chomu dlia napysannia reklamy vykorystovuiut shtuchnyi intelekt [Why artificial intelligence is used to write advertisements]. Available at: https://itta.info/chomu-dlya-napisannya-reklami-vikoristovuyut-shtuchnij-intelekt/ (accessed April 9, 2024)

Druziuk Ya. My poprosyly shtuchnyi intelekt zrobyty reklamu dlia kyivskoho ZhK. Os shcho vyishlo [We asked artificial intelligence to make an advertisement for the Kyiv residential complex. Here's what happened]. Available at: https://www.village.com.ua/village/business/how/335745-uncreative-persha-kreativna-agentsiya-na-osnovi-shtuchnogo-intelektu-mi-zrobili-z-neyu-reklamni-kampani (accessed April 8, 2024)

Zharykova A. Google zapuskaie dvi novi funktsii dlia reklamodavtsiv na osnovi ShI [Google is launching two new AI-powered features for advertisers]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701154/ (accessed April 8, 2024)

Pykalo O. Rynok reklamy vidnovliuietsia na tli populiarnosti shtuchnoho intelektu [The advertising market is recovering against the background of the popularity of artificial intelligence]. Available at: https://mind.ua/news/20264589-rinok-reklami-vidnovlyuetsya-na-tli-populyarnosti-shtuchnogo-intelektu (accessed April 10, 2024)

Kholostenko Ye. Vykorystannia shtuchnoho intelektu v kontekstnii reklami Google Ads [Use of artificial intelligence in Google Ads contextual advertising]. Available at: https://osvita.ua/vnz/91687/ (accessed April 11, 2024)

Kholostenko Ye. Kontekstna reklama ta shtuchnyi intelekt [Contextual advertising and artificial intelligence]. Available at: https://holostenko.ua/uk/blog/kontekstna-reklama-ta-shtuchnyi-intelekt (accessed April 15, 2024)

Cherkasova V.S. Shtuchnyi intelekt v marketynhu: perevahy i nedoliky zastosuvannia [Artificial intelligence in marketing: advantages and disadvantages of application]. Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/32993/1/VII_konf_URSES_DBTU_2023-560-563.pdf (accessed April 15, 2024)

Shyrokun K. Google zapustyla shtuchnyi intelekt dlia rozmishchennia reklamy na platformakh [Google launched artificial intelligence to place ads on platforms]. Available at: https://www.rbc.ua/rus/news/google-zapustila-shtuchniy-intelekt-rozmishchennya-1686774317.html (accessed April 10, 2024)

Shi A. Shtuchnyi intelekt u tsyfrovomu marketynhu: shcho vmiie ta shcho dozvoliaie robyty marketolohu [Artificial intelligence in digital marketing: what it can do and what it allows a marketer to do]. Available at: https://speka.media/stucnii-intelekt-u-digital-marketingu-v4d11v (accessed April 15, 2024)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Кобернюк, С., Струнгар, А., & Завгородня, Л. (2024). АНАЛІЗ РОЛІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З АУДИТОРІЄЮ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-112
Розділ
МАРКЕТИНГ