СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЄС

  • Олександра Кубатко Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-6869-7727
  • Уляна Письменна ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0123-1973
  • Галина Трипольська ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-8830-7036
  • Сергій Михайлов Сумський державний університет
  • Владислав Півень Сумський державний університет
Ключові слова: енергетика, домогосподарства, сталий розвиток, проривні технології, Європейський Союз

Анотація

В останні роки значно актуалізувалася необхідність трансформації електроенергетичного сектору в руслі цифровізації та переходу до сталого розвитку. Метою статті є розгляд основних тенденцій розвитку електроенергетики в Україні та ЄС, здійснення відповідного компаративного аналізу на рівні домогосподарств. У дослідженні виявлено основні тенденції у споживанні електроенергії в домогосподарствах України та ЄС. З’ясовано, що електроспоживання в нашій країні є одним із найнижчих серед аналізованих країн-сусідів і значно меншим за середньоєвропейський показник. Визначено фактори, що впливають на зміну споживання електроенергії: енергоефективність, впровадження відновлюваних джерел енергії та реформи в енергетичному секторі. Здійснено компаративний аналіз цін на електричну енергію для домогосподарств у країнах Європи, що засвідчив про значні різниці в рівні тарифів та структурі ціноутворення. Розглянуто базові прогнози щодо обсягів споживання електроенергії в домогосподарствах України в післявоєнний період. Відповідно позитивного сценарію, очікується відновлення економіки та зростання життєвого рівня населення. За умови залучення інвестицій, прогнозується позитивна тенденція до зростання споживання електроенергії через зростання сукупного попиту. Негативним сценарієм є довгострокова післявоєнна рецесія, повільне зростання добробуту населення та повільне відновлення генеруючих потужностей. У той самий час, складно спрогнозувати споживання електричної енергії у поствоєнний період через міграційні процеси та демографічну структуру населення. Надано рекомендації щодо покращення стану енергетичної галузі на мікрорівні. Зокрема, для створення надійної енергетичної системи побудованої на основі домогосподарств, у першу чергу, рекомендується створити платоспроможний попит серед населення та економічно вигідні умови для будівництва приватних сонячних та вітрових джерел енергії.

Посилання

Sotnyk I., Kovalenko Y., Chortok Y., Kripak Y. Prospects of Investment in Green Energy Projects in Ukrainian Households. Economics and Region. 2019. Vol. 2(73). P. 12–21. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1621

Кочешкова І.М. Енергетична бідність в країнах ЄС та Україні. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37), С. 48–55.

Energy Community Association. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/13-18-pobutovykh-spozhyvachiv-ukrainy-ie-enerhetychno-bidnymy-doslidzhennia

Haas, R., Panzer, C., Resch, G. et al. (2011). A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. Vol. 15. P. 1003–1034.

Liu, S., Colson, G., Hao, N., & Wetzstein, M. (2018). Toward an optimal household solar subsidy: a social-technical approach. Energy. 2018. Vol. 147. P. 377–387.

Jacobs D., & Sovacool B. (2012). Feed-in tariffs and other support mechanisms for solar PV promotion. Renewable Energy. 2012. Vol. 1. P. 73–109.

Сотник І.М. Організаційно-економічні проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики у приватних домогосподарствах України. Економічний форум. 2018. № 3. С. 47–56.

Kurbatova T.O. Economic benefits for producers of biogas from cattle manure within energy co-operatives in Ukraine. International Journal of Sustainable Energy Planning and Management. 2018. № 18. P. 69–80.

Chwieduk, D., & Chwieduk, M. Determination of the energy performance of a solar low energy house with regard to aspects of energy efficiency and smartness of the house. Energie. 2020. Vol. 13(12). P. 3232. DOI: https://doi.org/10.3390/en13123232

НКРЕКП: офіційний веб-сайт. URL: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/naselennya/serednye-spozhivannya-elektroenergiyi-pobutovimi-spozhivachami

Davis, L. W., & Metcalf, G. E. (2017). Time-of-Use Electricity Pricing and Residential Energy Consumption. American Economic Review. 2017. Vol. 107(7). P. 196–200.

Halynska Y., Bondar T., Yatsenko V., Oliinyk V. Combined model of optimal electricity production: Evidence from Ukraine. Polityka Energetyczna. 2022. Vol. 25(1). P. 39–58.

НКРЕКП: офіційний веб-сайт. Заходи з енергозбереження у сфері електропостачання. URL: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/promislovist/zahodi-z-energozberezhennya-u-sferi-elektropostachannya

Міністерство енергетики України (2023). URL: https://www.mev.gov.ua/storinka/diyalnist

Скільки платять за електроенергію жителі ЄС у 2023 році: порівняння тарифів з українськими. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/infografika/ekonomika/skilky-platyat-elektroenerhiyu-zhyteli-yes-2023-roczi-porivnyannya-taryfiv-ukrayinskymy

Sotnyk I., Kovalenko Y., Chortok Y., Kripak Y. (2019) Prospects of Investment in Green Energy Projects in Ukrainian Households. Economics and Region, 2(73): 12–21. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1621

Kocheshkova I.M. (2019) Enerhetychna bidnist v krainakh YeS ta Ukraini. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37): 48–55.

Energy Community Association. Available at: https://ua-energy.org/uk/posts/13-18-pobutovykh-spozhyvachiv-ukrainy-ie-enerhetychno-bidnymy-doslidzhennia

Haas, R., Panzer, C., Resch, G. et al. (2011). A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 1003–1034.

Liu, S., Colson, G., Hao, N., & Wetzstein, M. (2018). Toward an optimal household solar subsidy: a social-technical approach. Energy, 147: 377–387.

Jacobs D., & Sovacool B. (2012). Feed-in tariffs and other support mechanisms for solar PV promotion. Renewable Energy, 1: 73–109.

Sotnyk, I.M. (2018). Orhanizatsiino-ekonomichni problemy i perspektyvy rozvytku vidnovliuvalnoi enerhetyky u pryvatnykh domohospodarstvakh Ukrainy. Ekonomichnyi forum, 3: 47–56.

Kurbatova T.O. (2018) Economic benefits for producers of biogas from cattle manure within energy co-operatives in Ukraine. International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, 18: 69–80.

Chwieduk, D., & Chwieduk, M. (2020). Determination of the energy performance of a solar low energy house with regard to aspects of energy efficiency and smartness of the house. Energies, 13(12): 3232. DOI: https://doi.org/10.3390/en13123232

NKREKP: ofitsiinyi veb-sait. Available at: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/naselennya/serednye-spozhivannya-elektroenergiyi-pobutovimi-spozhivachami

Davis, L. W., & Metcalf, G. E. (2017). Time-of-Use Electricity Pricing and Residential Energy Consumption. American Economic Review, 107(7), 196–200.

Halynska Y., Bondar T., Yatsenko V., Oliinyk V. (2022) Combined model of optimal electricity production: Evidence from Ukraine. Polityka Energetyczna, 25(1), 39–58.

NKREKP: ofitsiinyi veb-sait. Zakhody z enerhozberezhennia u sferi elektropostachannia. Available at: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/promislovist/zahodi-z-energozberezhennya-u-sferi-elektropostachannya

Ministerstvo enerhetyky Ukrainy (2023). Available at: https://www.mev.gov.ua/storinka/diyalnist

Skilky platiat za elektroenerhiiu zhyteli YeS u 2023 rotsi: porivniannia taryfiv z ukrainskymy. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/infografika/ekonomika/skilky-platyat-elektroenerhiyu-zhyteli-yes-2023-roczi-porivnyannya-taryfiv-ukrayinskymy

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кубатко, О., Письменна, У., Трипольська, Г., Михайлов, С., & Півень, В. (2023). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЄС. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-98
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають