ЕНЕРГОРИНОК УКРАЇНИ І МАЛІ ВИРОБНИКИ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Уляна Письменна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0123-1973
  • Галина Трипольська Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» https://orcid.org/0000-0002-8830-7036
  • Олександра Кубатко Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-6869-7727
Ключові слова: малі виробники електроенергії, прос’юмери, енергетичні ринки, агрегатори, децентралізація

Анотація

Досліджено питання створення інституційних і економічних умов для максимізації участі у ринку електроенергії малих виробників та, зокрема, споживачів-виробників (прос’юмерів), а також пошуку форм такої участі. Вивчено, за яких умов перехід від продажів електроенергії таких виробників на роздрібному ринку за зеленим тарифом до продажу за механізмом нетто-білінгу або напряму на ринковій платформі «на добу наперед» здатний створити додаткові економічні стимули для розвитку малих виробників та прос’юмерів. Доведено, що такий перехід стимулює появу нових малих виробників та активних споживачів, а так їхню консолідацію у нові агреговані ринкові форми. У зв’язку з цим, доведено важливість підтримки допоміжних ринкових агентів (агрегаторів, ринкових платформ, девелоперів), здатних створювати інституційні та економічні передумови для їхньої участі в організованих сегментах ринку електроенергії.

Посилання

Gough, M. et al., 2020: Gough, M.; Ashraf, P.; Santos, S.F.; Javadi, M.; Lotfi, M.; Osario, G.J.; Catalao, J.P.S. Optimization of Prosumer’s Flexibility Taking Network Constraints into Account. In Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe); IEEE: Madrid, Spain, June 2020; pp. 1–6.

Ruggeri, L., et al., 2021. Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era. Dykinson, S.L., Madrid, Spain. URL: http://surl.li/foypl

Grzanic, Mirna & Capuder, Tomislav & Zhang, Ning & Huang, W. (2022). Prosumers as active market participants: A systematic review of evolution of opportunities, models and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 154. 111859. 10.1016/j.rser.2021.111859.

Boell, 2019, In: Martynyuk, A.; Sakalyuk, D.; Mar’yuk, O.; Kholodova, N., editors. Energy Cooperatives: Energy Independence for Communities. Greece: Ecoclub. URL: https://www.ua.boell.org/sites/default/files/2019-11/Енергетичнікооперативи_ енергонезалежність-для-громад.pdf

Малі учасники ВДЕ-ринку в Україні. Дослідження сегменту генерації встановленою потужністю до 1 МВт. Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2020. URL: https://ua.boell.org/sites/default/files/2020-08/МаліучасникиВДЕ-ринкувУкраїні.pdf

Держенергоефективності розроблено проект Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-rozrobleno-proekt-nacionalnogo-planu-dij-z-rozvitku-vidnovlyuvanoyi-energetiki-na-period-do-2030-roku

НКРЕКП переглянула граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Економічна Правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/27/701612/

Оновлено "зелені" тарифи на електричну енергію. ЛігаБізнес. URL: https://biz.ligazakon.net/news/218682_onovleno-zelen-tarifi-na-elektrichnu-energyu

ДП «Оператор ринку» URL: https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs

Gough, M. et al., 2020: Gough, M.; Ashraf, P.; Santos, S.F.; Javadi, M.; Lotfi, M.; Osario, G.J.; Catalao, J.P.S. Optimization of Prosumer’s Flexibility Taking Network Constraints into Account. In Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe); IEEE: Madrid, Spain, June 2020; pp. 1–6.

Ruggeri, L., et al., 2021. Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era. Dykinson, S.L., Madrid, Spain. URL: http://surl.li/foypl

Grzanic, Mirna & Capuder, Tomislav & Zhang, Ning & Huang, W. (2022). Prosumers as active market participants: A systematic review of evolution of opportunities, models and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 154. 111859. 10.1016/j.rser.2021.111859.

Boell, 2019, In: Martynyuk, A.; Sakalyuk, D.; Mar’yuk, O.; Kholodova, N., editors. Energy Cooperatives: Energy Independence for Communities. Greece: Ecoclub. Available online: https://www.ua.boell.org/sites/default/files/2019-11/Енергетичнікооперативи_ енергонезалежність-для-громад.pdf

Mali uchasnyky VDE-rynku v Ukrayini. Doslidzhennya sehmentu heneratsiyi vstanovlenoyu potuzhnistyu do 1 MVt. [Small participants in the RES market in Ukraine. Research of the generation segment with an installed capacity of up to 1 MW] Predstavnytstvo Fondu im. H. Bʹollya v Ukrayini, 2020. URL: https://ua.boell.org/sites/default/files/2020-08/MaliuchasnykyVDE-rynkuvUkraïni.pdf

Derzhenerhoefektyvnosti rozrobleno proekt Natsionalʹnoho planu diy z rozvytku vidnovlyuvanoyi enerhetyky na period do 2030 roku. [The State Energy Efficiency Agency has developed a draft of the National Action Plan for the Development of Renewable Energy for the period up to 2030.] Government portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-rozrobleno-proekt-nacionalnogo-planu-dij-z-rozvitku-vidnovlyuvanoyi-energetiki-na-period-do-2030-roku

NKREKP perehlyanula hranychni tsiny na elektroenerhiyu dlya biznesu. [NCREKP revised the maximum prices for electricity for business] Ekonomichna Pravda URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/27/701612/

Onovleno "zeleni" taryfy na elektrychnu enerhiyu. ["Green" electricity tariffs have been updated. URL: https://biz.ligazakon.net/news/218682_onovleno-zelen-tarifi-na-elektrichnu-energyu

SE «Market Operator» URL: https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Письменна, У., Трипольська, Г., & Кубатко, О. (2023). ЕНЕРГОРИНОК УКРАЇНИ І МАЛІ ВИРОБНИКИ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ . Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-97
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають