ВЕКТОРИ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Ірина Мартусенко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-3953-9903
Ключові слова: Вrexit, Європейський Союз, Велика Британія, зовнішньо-економічний вплив, геополітика, європейська економіка, співіснування Великобританії та Європейського Союзу після Brexit

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування дорожньої карти подальших взаємовідносин Великої Британії та Європейського Союзу після Вrexit в нових реаліях сьогодення. Визначено позитивні та негативні зміни подальшого розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Європейського Союзу впродовж майже семи років після референдуму та трьох років після реалізації процедури Вrexit. Виокремлено базові впливи на взаємне співіснування лідерів європейського континенту – геополітичний, економічний, торговельний. Прогнозуються ключові аспекти, які можуть вплинути на майбутні відносини ЄС та Великобританії. Проаналізована макроекономічна динаміка провідних європейський країн. Запропоновано вектори та акценти, які визначатимуть подальшу спрямованість руху після Brexit для Британії та ЄС.

Посилання

Велика Британія після Brexit – не все пропало. Аналітична записка. Ред. В. Юрчишин. Київ : Центр Разумкова. 2022. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/11/gre_bri.pdf

Данило Слесь. Вихід з ЄС поставить під загрозу цілісність самої Британії. The Economist. URL: https://dt.ua/WORLD/vihid-z-yes-postavit-pid-zagrozu-cilisnist-samoyi-britaniyi-the-economist-201109_.html

Генрі Марш. Постімперська реальність. Політика Великої Британії та наслідки Брекзиту. Українська правда. 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/11/3/7374821/

Європейська інтеграція: навчальний посібник. За ред. М. Макаренка, Л. Хомутенко. Київ : ЦУЛ, 2014. 344 с.

Щербаков В.В. Причини та наслідки виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Європейські перспективи. 2021. № 4. С. 170–175. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/170-_SHHerbakov.pdf

Яковюк І.В. Brexit: причини і наслідки британського референдуму. Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 25–29.

Davies N. Brexit, two years on – so far, so bad. URL: https://www.investmentmonitor.ai/analysis/two-years-brexit-uk-eu

Posen A. The UK and the global economy after Brexit. URL: https://www.piie.com/research/piie-charts/uk-and-global-economy-afterbrexit

Sylkin, O., Buhel, Y., Dombrovska, N., Martusenko, I., Karaim, M. (2021) The Impact of the Crisis on the Socio-Economic System in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings. 2021. №. 12(1). P. 368–379. DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.1/266

Stokes B. Euroskepticism Beyond Brexit. Pew Research Center. 2019. URL: http://www.pewglobal.org/2019/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/

The consequences of a British exit from the European Union. URL: https://europeanmovement.eu/wpcontent/uploads/2016/05/EMI_16_PolicyPosition_Brexit_17_VIEW_FINAL.pdf

United Kingdom Consumer Spending. 1955–2019 Data and 2020–2022 Forecast. URL: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/consumer-spending

UK Economic Outlook, April 2023. URL: https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/uk-economic-outlook.html

World Bank Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: https://stats.oecd.org/

Yurchyshyn V. (2022) Velyka Brytaniia pislia Brexit – ne vse propalo. Analitychna zapyska [The UK after Brexit – not all is lost. Analytical note]. Kyiv: Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/11/gre_bri.pdf

Danylo Sles (2016) Vykhid z EU postavyt pid zahrozu tsilisnist samoi Brytanii [Leaving the EU will jeopardize the integrity of Britain itself]. The Economist. Available at: https://dt.ua/WORLD/vihid-z-yes-postavit-pid-zagrozu-cilisnist-samoyi-britaniyi-the-economist-201109_.html

Henri Marsh (2022) Postimperska realnist. Polityka Velykoi Brytanii ta naslidky Brekzytu [Post-imperial reality. UK policy and the consequences of Brexit]. Ukrainska pravda. Available at: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/11/3/7374821/

Makarenko M., Khomutenko L. (2014) Yevropeiska intehratsiia: navch. Posibnyk [European integration: a study guide]. Kyiv: TsUL, 344 p.

Shcherbakov V.V. (2021) Prychyny ta naslidky vykhodu Velykoi Brytanii z Yevropeiskoho Soiuzu [Reasons and consequences of the UK's withdrawal from the European Union]. Yevropeiski perspektyvy, no 4, pp. 170–175. Available at: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/170-_SHHerbakov.pdf

Yakoviuk I.V. (2016) Brexit: prychyny i naslidky brytanskoho referendumu [Brexit: causes and consequences of the British referendum]. Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky : zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf., m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r. Kharkiv, pp. 25–29.

Davies N. (2022) Brekzyt, dva roky potomu – poky shcho vse pohano [Brexit, two years on – so far, so bad]. Available at: https://www.investmentmonitor.ai/analysis/two-years-brexit-uk-eu

Posen A. (2022) Velykobrytaniia ta svitova ekonomika pislia Brexit [The UK and the global economy after Brexit]. Available at: https://www.piie.com/research/piie-charts/uk-and-global-economy-afterbrexit

Sylkin O., Buhel Y., Dombrovska N., Martusenko I., Karaim M. (2021) Vplyv kryzy na sotsialno-ekonomichnu systemu v postpandemichnomu suspilstvi [The Impact of the Crisis on the Socio-Economic System in a Post-Pandemic Society]. Postmodern Openings, no 12(1), pp. 368–379. DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.1/266

Stokes B. (2019) Yevroskeptytsyzm pislia Brexit [Euroskepticism Beyond Brexit]. Pew Research Center. Available at: http://www.pewglobal.org/2019/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/

European Movement International (2016) Naslidky vykhodu Velykoi Brytanii z Yevropeiskoho Soiuzu [The consequences of a British exit from the European Union]. Available at: https://europeanmovement.eu/wpcontent/uploads/2016/05/EMI_16_PolicyPosition_Brexit_17_VIEW_FINAL.pdf

Tradingeconomics (2023) Spozhyvchi vytraty u Velykobrytanii. Dani za 1955-2019 roky ta prohnoz na 2020-2022 roky [United Kingdom Consumer Spending. 1955–2019 Data and 2020–2022 Forecast]. Available at: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/consumer-spending

PwC (2023) Ekonomichnyi prohnoz Velykobrytanii [UK Economic Outlook]. April 2023. Available at: https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/uk-economic-outlook.html

World Bank Indicators (2023). Indykatory Svitovoho banku [World Bank Indicators]. Available at: https://data.worldbank.org/indicator

OECD (2023) Orhanizatsiia ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku [Organisation for Economic Co-operation and Development]. Available at: https://stats.oecd.org/

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Мартусенко, І. (2023). ВЕКТОРИ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-53
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ