ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: поведінка споживачів, раціоналізація попиту, купівельна поведінка, скорочення споживання, воєнний стан, туристичне спорядження, товари для активного відпочинку, український виробник

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поведінки українських споживачів на ринку товарів для активного відпочинку в умовах війни. Проаналізовано ряд проведених досліджень зміни споживчої поведінки в умовах невизначеності, починаючи з часів пандемії COVID-19 до сьогоднішніх умов воєнного стану. Виділено основні категорії товарів, попит на які не змінився, а також категорії товарів, на яких українці почали суттєво економити, уникаючи їхнього споживання. Проведено аналіз ринку товарів для активного відпочинку, окреслено основні тренди, які спостерігаються на даному ринку та їхній вплив на формування попиту. Проведено маркетингове дослідження за допомогою анкетування серед споживачів мережі магазинів товарів для активного відпочинку «Горгани». Результати опитування показали значний попит у даному сегменті ринку, дозволили виділити основні категорії, які користуються підвищеним попитом споживачів, визначити фактори, які є вирішальними при здійсненні покупки.

Посилання

Сила брендів, підтримка українського та ще більша раціоналізація попиту. URL: https://gradus.app/uk/open-reports/gradus-research_changes-in-consumption-eng/

Споживацькі настрої українців після повномасштабного вторгнення. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/consumer-business/Deloitte-Survey-2022-Consumer-sentiment-during-the-war.pdf

Бочко О.Ю., Кожушок Н. Дослідження поведінки споживачів в умовах COVID-19 та вплив на них трендів маркетингу 2021. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 2(25). С. 66–71.

Довгунь О.С., Мащак Н.М. Зміна споживчої поведінки в умовах нової нормальності : монографія. Київ : Студцентр. 2021. 308 с.

Dovhun O.S., Mashchak N.M. Formation conditions of the consumer loyalty during a pandemic. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: scientific monograph. Sofia, 2021. P. 209–228.

Косар Н.С., Мамчин М.М., Баран А.О. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/14.pdf

Маранчак М. Як змінився характер покупок українців під час війни – дослідження Kantar. URL: https://rau.ua/novyni/harakter-pokupok-ukrainciv-kantar/

Регіональна маркетингова політика у галузі туризму: монографія / С.С. Гринкевич та ін. Львів, 2017. 234 с.

Закупи під час війни: на чому економлять українці та чому переходять в онлайн? URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/09/07/zakupy-pid-chas-vijny-na-chomu-ekonomlyat-ukrayinczi-ta-chomu-perehodyat-v-onlajn/

Syla brendiv, pidtrymka ukrayinskoho ta shche bilʹsha ratsionalizatsiya popytu [Brand strength, Ukrainian support and even greater rationalization of demand]. Available at: https://gradus.app/uk/open-reports/gradus-research_changes-in-consumption-eng/

Spozhyvatski nastroyi ukrayintsiv pislya povnomasshtabnoho vtorhnennya [Consumer attitudes of Ukrainians after a full-scale invasion]. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/consumer-business/Deloitte-Survey-2022-Consumer-sentiment-during-the-war.pdf

Bochko O.Yu., Kozhushok N. (2021). Doslidzhennya povedinky spozhyvachiv v umovakh COVID-19 ta vplyv na nykh trendiv marketynhu 2021. [Study of consumer behavior in the conditions of COVID-19 and the impact of marketing trends 2021 on them]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk, no 2 (25), pp. 66–71.

Dovhunʹ O.S., Mashchak N.M. (2021). Zmina spozhyvchoyi povedinky v umovakh novoyi normalʹnosti [Change in consumer behavior in the conditions of the new normality] : monohrafiya [a monograph]. Kyiv: Studtsentr. 308 p. (in Ukrainian)

Dovhun O.S., Mashchak N.M. (2021). Formation conditions of the consumer loyalty during a pandemic. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: scientific monograph. Sofia. Pp. 209–228.

Kosar N.S., Mamchyn M.M., Baran A.O. Doslidzhennya zminy povedinky spozhyvachiv u suchasnykh umovakh [Study of changes in consumer behavior in modern conditions]. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/14.pdf

Maranchak M. Yak zminyvsya kharakter pokupok ukrayintsiv pid chas viyny – doslidzhennya Kantar [ow the nature of purchases of Ukrainians changed during the war – Kantar research]. Available at: https://rau.ua/novyni/harakter-pokupok-ukrainciv-kantar/

Hrynkevych S.S. et al. (2017). Rehionalna marketynhova polityka u haluzi turyzmu [Regional marketing policy in the field of tourism]: monohrafiya [a monograph]. Lviv, 234 p.

Zakupy pid chas viyny: na chomu ekonomlyatʹ ukrayintsi ta chomu perekhodyatʹ v onlayn? [Shopping during the war: what do Ukrainians save on and why do they go online?]. Available at: https://hmarochos.kiev.ua/2022/09/07/zakupy-pid-chas-vijny-na-chomu-ekonomlyat-ukrayinczi-ta-chomu-perehodyat-v-onlajn/

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Мащак, Н., & Ворона, Д. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-26
Розділ
МАРКЕТИНГ