ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: циркулярна економіка, стратегічне управління, стратегічні альтернативи, стійкий розвиток, поводження з відходами, життєвий цикл продукту

Анотація

У науковій статті ідентифікуються та аналізуються ключові дослідницькі питання, пов'язані з цими проблемою вибору стратегії впровадження та розвитку циркулярної економіки на підприємствах, включаючи фактори, що впливають на вибір стратегій, баланс між економічною доцільністю та екологічними/соціальними цілями, переваги та перешкоди, пов'язані з впровадженням стратегій управління в умовах циркулярної економіки. У дослідженні сформовано матриці вибору стратегій впровадження та розвитку циркулярної економіки, беручи до уваги їх ринкову та технологічну позиції, рівень утворення та поводження з відходами та життєвий цикл продукту. Наведено особливості оцінювання ключових факторів впливу на вибір стратегії впровадження та розвитку циркулярної економіки на підприємствах. Обґрутовано рекомендації щодо впровадження запропонованих стратегій впровадження та розвитку циркулярної економіки для груп підприємств згідно оцінки ключових факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, придатності підприємств та продуктів до впровадження циркулярних бізнес-моделей, адаптивності технологій та бізнес-процесів, ключових тенденцій ринку. Важливість дослідження полягає у його потенціалі надати рекомендації підприємствам, які прагнуть пройти перехід до сталого управління ресурсами. Розуміння ключових факторів допоможе організаціям приймати обґрунтовані рішення та відповідати вимогам конкретної галузі. Крім того, дослідження сприятиме розвитку наявних знань у галузі циркулярної економіки, розкриваючи взаємозв'язок між економічними, екологічними та соціальними факторами при формулюванні стратегій. Очікується, що отримані результати стануть цінними як для підприємств, так і для законодавців та дослідників, сприяючи обґрунтованому прийняттю рішень, формулюванню політики та подальшим науковим дослідженням у галузі циркулярної економіки. Отримані висновки з цього дослідження можуть сприяти переорієнтації підприємств на більш сталий та ресурсозберігаючий шлях, що сприятиме більш екологічно стійкому та економічно впевненому майбутньому.

Посилання

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P., & Hultink, E.J. (2017). Circular Economy Business Models: A Literature Review and Research Agenda. Journal of Cleaner Production, 168, 1148–1160.

Tukker, A., Aurisicchio, M., Dijkema, G., et al. (2018). Circular Economy: A Review of Literature and Directions for Future Research. Resources, Conservation and Recycling, 135, 245–257.

Boons, F., & Lüdeke-Freund, F. (2019). Strategic Decision-Making for the Circular Economy: A Systematic Literature Review. Journal of Cleaner Production, 215, 679–692.

Pigosso, D.C.A., Behdad, S., et al. (2019). A Framework for Circular Business Model Innovation: Exploring Drivers and Barriers for Implementation. Journal of Cleaner Production, 215, 198–216.

Sarkis, J., & Zhu, Q. (2018). Circular Economy Strategies in Supply Chain Management: An Empirical Study. Journal of Cleaner Production, 194, 42–55.

Farooq, M., Cheng, J., Khan, N.U., Saufi, R.A., Kanwal, N., & Bazkiaei, H.A. (2022). Sustainable Waste Management Companies with Innovative Smart Solutions: A Systematic Review and Conceptual Model. Sustainability, 14(20), 13146. MDPI AG. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su142013146

Rizos, V., Behrens, A., et al. (2016). Managing the Transition to Circular Economy: A Dynamic Capabilities Perspective. Sustainability, 8(8), 1–20.

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Злотнік, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ