РИНОК ПРАЦІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Ольга Черьомухіна Школа права та державного управління Дублінського міського університету, Київський міжнародний інститут соціології https://orcid.org/0000-0002-4264-3114
  • Юлія Чалюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4128-392X
Ключові слова: війна, безробіття, вимушені переселенці, ринок праці

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці у довоєнний та воєнний періоди, розглянута пріоритетність вакансій на ринку праці. Підсумовано, що незважаючи на жорсткі умови, ринок праці продемонстрував свою пристосованість до нових умов. Однак, ринок праці очікує сумна перспектива того, що чим довше будуть тривати військові дії, тим важче буде стабілізувати ринок праці. Виявлено, що почали користуватися попитом професії у сфері торгівлі і продажу та робітничі професії. На прикладі ринку праці Карпатського регіону розглядаються ризики та позитивні зрушення соціального навантаження через сильний потік внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано практичні рекомендації щодо відновлення ринку праці після завершення війни.

Посилання

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд червень 2022 року. Націнальний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4

ILO Monitor on the world of work. Tenth edition Multiple crises threaten the global labour market recovery. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms_859255.pdf

Горбановська О. Повтомасштабна війна на території України – реакції, виклики та дії бізнесу, E&Y, квітень 2022 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oPlxvlFEUF8

Landmines Still Pose a Threat to Two Million Ukrainians, United Nations Ukraine. URL: https://ukraine.un.org/en/123917-landmines-still-pose-threat-two-million-ukrainians

Конкуренція зросла, але є шанс знайти роботу! Що відбувається на ринку праці в червні. URL: https://vikna.tv/dlia-tebe/robota/vakansiyi-v-ukrayini-v-chervni-sytuacziya-na-rynku-praczi

Як проходить адаптація до роботи в умовах війни – досвід великих компаній. URL: https://www.work.ua/articles/work-in-team/2870

Як війна впливає на ринок праці та що чекає шукачів роботи? URL: https://careerhub.in.ua/viyna_ta_rynok_praci/

Як змінився ринок праці за 100 днів війни? URL: https://budni.rabota.ua/ua/news/yak-zminivsya-rinok-pratsi-v-ukrayini-za-100-dniv-viyni

Коропецька А. Що відбувається з ринком праці під час війни: кого шукають роботодавці та скільки готові платити. URL: https://www.the-village.com.ua/village/business/fail/328215-work-during-wartime

Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua

Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3646740-minsocpolitiki-v-ukraini-nalicuetsa-49-miljona-vnutrisnih-pereselenciv.html

Васильців Т., Левицька О., Рудковський О. Структурні диспропорції і дисбаланси ринку праці областей Карпатського регіону України в умовах війни: тенденції, загрози, орієнтири політики стабілізації й використання можливостей. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-37

Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні. Опитування соціологічної групи Рейтинг в рамках проєкту Громадської організації “Центр сприяння волонтерському руху “Волонтер.Орг”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/oc_nka_shkodi_zavdano_vo_nnimi_zlochinami_ros_v_ukra_n_15-19_veresnya_2022.html

The impact of the Ukraine crisis on the world of work: Initial assessments. URL: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844295.pdf

Городецька Т. Б., Яновський Д. Л. Ринок праці в Україні: проблеми та можливості їх рішення. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/58.pdf

Панькова О. В., Касперович О. Ю. Проблеми соціальної та правової захищеності платформних зайнятих і пріоритети регуляторної політики України в умовах воєнного стану. Економіка промисловості. 2022. № 2 (98). С. 91–117.

Черьомухіна О., Чалюк Ю., Кириленко В. Сучасний вимір ринку праці в умовах цифровізації. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-85

Monthly Macroeconomic and Monetary Review June 2022 Department of Monetary Policy and Economic Analysis. (n.d.). Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4

ILO Monitor on the world of work. Tenth edition Multiple crises threaten the global labour market recovery. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms_859255.pdf

The labor market during the war: the results of the Ernst & Young study. Olga Gorbanovska | CEO Club. (n.d.). Available at: https://www.youtube.com/watch?v=oPlxvlFEUF8

Landmines Still Pose a Threat to Two Million Ukrainians | United Nations in Ukraine. Available at: https://ukraine.un.org/en/123917-landmines-still-pose-threat-two-million-ukrainians

Yakovleva, O. (2022, June 8). Competition has increased, but there is a chance to find a job! What is happening on the labor market in Ukraine in June [Review of Competition has increased, but there is a chance to find a job! What is happening on the labor market in Ukraine in June]. Vikna. Available at: https://vikna.tv/dlia-tebe/robota/vakansiyi-v-ukrayini-v-chervni-sytuacziya-na-rynku-praczi/

How is adaptation to work in war conditions — the experience of large companies. (n.d.). Available at: https://www.work.ua/articles/work-in-team/2870

How does the war affect the labor market and what awaits job seekers? Available at: https://careerhub.in.ua/viyna_ta_rynok_praci/

Budni: a media platform about work and life from robota.ua. (n.d.). Budni.rabota.ua. Available at: https://budni.rabota.ua/ua/news/yak-zminivsya-rinok-pratsi-v-ukrayini-za-100-dniv-viyni

What happens to the labor market during wartime: who employers are looking for and how much they are willing to pay. (2022, July 15). The Village Ukraine. Available at: https://www.the-village.com.ua/village/business/fail/328215-work-during-wartime

(2023, January 13). The situation on the registered labor market and the activities of the State Employment Service [Review of The situation on the registered labor market and the activities of the State Employment Service]. State Employment Center. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68

There are 4.9 million internally displaced people in Ukraine. (n.d.). Www.ukrinform.ua. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3646740-minsocpolitiki-v-ukraini-nalicuetsa-49-miljona-vnutrisnih-pereselenciv.html

Vasyltsiv, T., Levitska, O., & Rudkovsky, O. (2022). Structural disproportions and imbalances of the labor market in the Carpathian region of Ukraine in the conditions of war: trends, threats, guidelines for the policy of stabilization and use of opportunities. Economy and Society, 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-37

Assessment of damage caused by Russian war crimes in Ukraine (September 15-19, 2022). (n.d.). Ratinggroup.ua. Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/oc_nka_shkodi_zavdano_vo_nnimi_zlochinami_ros_v_ukra_n_15-19_veresnya_2022.html

ILO Brief ILO brief Key points. (2022). Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844295.pdf

Horodetska T. B. (n.d.). Labor market in Ukraine: problems and possibilities of their solutions [review of labor market in Ukraine: problems and possibilities of their solutions]. DOI: https://doi.org/https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/58.pdf

Pankova, O., & Kasperovich, O. (2022). Features of social and legal protection of employees on labor platforms and directions of formation of regulatory policy of Ukraine under conditions of martial law. Economy of Industry, 2(98), 91–117. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2022.02.091

Cherоmukhina, O., Chaliuk, Yu., & Kyrylenko, V. (2021). The modern dimension of the labor market in the conditions of digitalization. Economy and Society, 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-85

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 593
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Черьомухіна, О., & Чалюк, Ю. (2022). РИНОК ПРАЦІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-24
Розділ
ЕКОНОМІКА