АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Валентина Самодай Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0003-0924-7221
  • Світлана Рибальченко Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-3971-9069
  • Єлізавета Орищенко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: антикризове управління, воєнний конфлікт, ВВП, індустрія гостинності

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам антикризового управління готельних підприємств в умовах війни та особливостям їх функціонування зараз. Проаналізовано то досліджено можливості антикризового управління готелями по всій території України та оцінено рівень їх фінансових втрат за цей період. Досліджено досвід антикризового управління готельними підприємствами інших країн в умовах війни. Визначено можливості для стабілізації та відновлення роботи готельних підприємств України зараз та у післявоєнний період. Сприйнятливість до кризових ситуацій в підприємствах готельного типу, які є основною складовою інфраструктури сфери гостинності в Україні, переважно є вищою, особливо у порівнянні з іншими видами економічної діяльності. Теперішні кризові виклики, які були спричинені пандемією COVID-19, а до цього війною на сході України та зниженням фінансово-економічної активності на території країни, призвели до того, що переважна більшість готельних підприємств перебувають у стані стресу та кризи, а деякі – на межі банкрутства. Необхідність в швидкій адаптації до змін вимушує пропонувати споживачам нові способи розвитку бізнесу, застосування інновацій та знаходження нових технологій з надання послуг, нові умови роботи з дотриманням усіх стандартів безпеки та відповідної якості вимагає від власників готельних підприємств ефективних та швидких дій з антикризового управління. Готельний бізнес є однією з основних складових туристичної галузі України. У майбутньому готельне господарство має стати провідним фактором активізації туризму, інтеграції країни у світову структуру міжнародного співробітництва, підвищення значення національної культури. Вплив форс-мажорних обставин на готельну індустрію став однією з головних проблем за останні кілька років. Так, спочатку наслідки світової пандемії руйнівно вплинули на готельний бізнес, а з 24 лютого 2022 року військове вторгнення Російської Федерації завдало нищівного удару по життю та бізнес-структурам українців загалом. Також російське вторгнення завдало важкого удару і по світу. Під час війни українські підприємства зазнали більше збитків, ніж за два роки епідемії. В довгостроковій перспективі результати завданої шкоди важко оцінити, так як, воєнні дії продовжуються. За підрахунками Нацбанку, за час війни українська економіка втрачає 50% «неосвоєного» ВВП. Це означає, що економіка кожний тиждень для країни коштуватиме понад 50 млрд грн. – і це не враховуючи витрат від знищення інфраструктури. Закриття кордонів держави, небезпека, агресивні напади, скасування рейсів, обмеження пересування між регіонами України та ізоляція країни від іноземних туристів завдали значних збитків вітчизняній туристичній галузі, особливо готельному бізнесу. Це визначило напрям даного дослідження та підтвердило його достовірність. Наведені в статті методи управління ризиками готельних підприємств характеризуються певними перевагами та недоліками та визначають доступність та зручність їх використання вітчизняними підприємствами.

Посилання

Антонюк Т., Паралюш М. Встояти під час війни: як працюють готелі України. 2022. URL: https://commercialproperty.ua/analitics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/ (дата звернення: 02.11. 2022)

Жарко В.Є. Формування та застосування концепцій антикризового управління підприємством (на прикладі готелю «Forest Life»). Тернопіль, 2022. С. 13–14.

Лупашко А. У якій ситуації опинився готельний бізнес під час війни. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/ (дата звернення: 02.11. 2022).

ДАРТ та UHRA запускають акцію з благодійного бронювання номерів в українських готелях. Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html (дата звернення: 01.11. 2022).

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. 2022. URL: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-theworld-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future (дата звернення: 02.11. 2022).

Банєва І.О., Величко О.В. Перспективи післявоєнного відновлення готельно-ресторанної галузі в Україні. Інфраструктура ринку. 2022. № 67. 48 с.

Данилишин Б. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни. 2022. URL: https://sluga-narodu.com/yak-derzhava-pidtrymuie-biznes-pid-chas-viyny/ (дата звернення: 01.11. 2022).

Antonyuk T., Paralyush M. (2022) Vstoiaty pid chas viiny: yak pratsiuiut hoteli Ukrainy [To stand up during the war: how hotels of Ukraine work]. Available at: https://commercialproperty.ua/analytics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/ (accessed November 02, 2022).

Zharko V.E. (2022) Formuvannia ta zastosuvannia kontseptsii antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom (na prykladi hoteliu «Forest Life») [Formation and application of concepts of anti-crisis management of the enterprise (on the example of the hotel "Forest Life")]. Bachelors thesis. Ternopil. (in Ukrainian)

Lupashko A. (2022) U yakii sytuatsii opynyvsia hotelnyi biznes pid chas viiny [In what situation was the hotel business during the war]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/ (accessed November 02, 2022).

DART ta UHRA zapuskaiut aktsiiu z blahodiinoho broniuvannia nomeriv v ukrainskykh hoteliakh [DART and UHRA launch a campaign for charitable reservation of rooms in Ukrainian hotels]. State Tourism Development Agency of Ukraine. Available at: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html (accessed November 01, 2022).

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. Available at: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-theworld-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future (accessed November 02, 2022).

Banyeva I.O., Velychko O.V. (2022) Perspektyvy pisliavoiennoho vidnovlennia hotelno– restorannoi haluzi v Ukraini [Prospects of the post-war restoration of the hotel and restaurant industry in Ukraine]. Market infrastructure, no 67, 48 p. (in Ukrainian)

Danylyshyn B. (2022) Yak derzhava mozhe pidtrymaty biznes v umovakh viiny [How the state can support business in wartime]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/ (accessed November 01, 2022).

Переглядів статті: 661
Завантажень PDF: 808
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Самодай, В., Рибальченко, С., & Орищенко, Є. (2022). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-35
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають