ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІСПАНІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: туристичний потенціал, туристичні ресурси, туристичні потоки, туристичні поїздки

Анотація

Стаття присвячена аналізу міста Королевства Іспанії на туристичному ринку України. Аналіз побудовано на аналізі статистичних даних. На основі даних побудовані висновки, щодо використання досвіду Іспанії вже самою Україною. Велика кількість туроператорів реалізують тури до Іспанії. В основному це культурно-пізнавальні тури, так як країна має достатньо вишукану старовинну архітектуру минулих століть. Туризм в Іспанії розвивається як система, яка приділяє всю увагу для ознайомлення з культурою країни, її духовними та релігійними цінностями, звичаями тощо. І має від цього великий дохід від туризму. Туристичний ресурсний потенціал – це сполучення історико-культурних та природних об’єктів, соціально-економічних та технологічних вимог для організації туристичного застосування певної території. Туристичний потенціал містить туристичні ресурси, як загальнодоступну частину туристської пропозиції. Оцінка туристичних ресурсів поділяється на види: суспільна, природна, подієва, технологічна, які мають власну побудову.

Посилання

Подлепіна П.О. Закордонний досвід організації туризм на сучасному етапі (на прикладі Іспанії). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1086. С. 169–174.

Комлик Н.О., Зігунова І.С. Туристичні ресурси Іспанії та їх вплив на розвиток туризму в країні. URL: https://repository.sspu.sumy.ua›bitstream

Полякова А. Н. Культурно-пізнавальний туризм в Іспанії. Київ : «Палітра», 2019. 200 с.

Мельник М. П., Шевченко М. З., Бордун О. Ю. Інноваційний розвиток туризму. Європа : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 114 с.

Міжнародний туризм: еволюція і тенденції розвитку : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. В. І. Смолій. Київ : ЦУЛ, 2019. 536 с.

Оцінка туристично-рекреаційного регіону Іспанії : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. В. І. Смолій. Київ : ЦУЛ, 2019. 536 с.

Podlegina P.O. (2013) Zakordonyi dosvid organizaczii turizmu na suchasnomu etapi (na prikladi Ispanii) [The foreign experience of tourism organization at modern period]. Vesnik Kharkovskogo nacionalnogo universiteta imeni Karazina V.N., vol. 1086, pp. 169-–174.

Komlik N.O. Zigunova I.S. Turistychni resursi Ispanii ta ikh vpliv na rozvitok turismu v krains [The touristic resource of Spain and their influence on tourism development at the countries]. Available at: https://repository.sspu.sumy.ua›bitstream

Poliakova A.N. (2019) Kulturno-piznavalnyi turism v Ispanii [Cultural and educational tourism in Spain]. Kyiv: Politra.

Melnik M.P., Shevchenko M.Z., Bordun O.Ua. (2019) Innovacziynyi rozvitok turizmy. Evropa: navch. posib. [Innovative development of tourism. Europe: study guide]. Kyiv: Czentr uchbovoi literatury.

Smoliy V.I. (2019) Mizhnarodnyi turism: evolucia i tendenczii rozvitku: navch. posib. [International tourism: evolution and development trends: study guide]. Kyiv: CzUL.

Smoliy V.I. (2019) Oczinka turistichno-rekreacziinogo regionu Ispanii: navch. posib. [Evaluation of the tourism and recreation region of Spain: study guide]. Kyiv: CzUL.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 681
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Юдіна, О., Богородицька, Г., & Маленок, А. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІСПАНІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-65