СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЗБРОЄЮ

Ключові слова: світовий ринок зброї, світова торгівля зброєю, світові експортери та імпортери зброї, світові виробники зброї

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу світової торгівлі зброї. Аналіз світової торгівлі зброї представлено у розрізі країн та відокремлено груп головних експортерів та імпортерів зброї за період 1997-2020 роки. Також проведено аналіз головних імпортерів на світовому ринку зброї. За результатами аналізу було зроблено такі висновки. За період 2002-2020 років сформувались дві головних групи експортерів зброї. До групи безперечних лідерів експортерів зброї є США з середньою питомою вагою 34,36% та Росія зі середньою питомою вагою 24,96%. До країн потенційних лідерів належить Франція зі середньою питомою вагою – 7,95%, Німеччина зі середньою вагою 7,53%, Великобританія – 4,46%. За останні роки до групи потенційних експортерів лідерів зброї приєднався Китай зі середньою питомою вагою – 4,23%. Світовий ринок зброї та військової техніки є висококонкурентним. На це прямо вказує виробництво одного виду зброї різними країнами. Разом з тим у межах виробництва одного виду зброї можна відокремити окремих лідерів: Великобританія – авіація; Ізраїль – зенітна-ракетні системи, двигуни, ракети, системи ППО, засоби виявлення; Китай – бронетехніка; Південна Корея – артилерія, кораблі; Франція – двигуни. Головними імпортерами зброї є головні країни: Китай із середньою питомою вагою 7,65% та Індія із середньою вагою – 11,70%. За останній час до головних країн імпортерів приєднались Саудівська Аравія (середня питома вага – 11,54% та Єгипет – 5,41%). Виробництво зброї та військової техніки є високомонополізованним. Головними виробниками є компанії США та Британії. Це цілком відповідає структурі оборонного бюджету, де найбільшу частку отримає розробки та виробництво військової техніки.

Посилання

Гонак І.М. Дослідження особливостей економічного суперництва на світових ринках зброї: світ і Україна. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. № 27. С. 247–254.

Жиліна Ю. Світовий ринок озброєння та військової техніки. URL https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-rynok-vooruzheniy-i-voennoy-tehniki/viewer

Ковальчук К.В., Матюшенко І.Ю. Світовий ринок озброєнь: перспективи для України. Проблеми економіки. 2011. № 1. С. 32–40.

Коляда О.В., Тригуб С.Е. Місце України на світовому ринку військово-технологічної продукції. Фінансовий простір. 2018. № 1. С. 59–66.

Щорічник СІПРІ 2007 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2007.

Щорічник СІПРІ 2008 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2008.

Щорічник СІПРІ 2009 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2009.

Щорічник СІПРІ 2010 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2010.

Щорічник СІПРІ 2011 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2011.

Щорічник СІПРІ 2012 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2012.

Щорічник СІПРІ 2013 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2013.

Щорічник СІПРІ 2014 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2014.

Щорічник СІПРІ 2015 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2015.

Щорічник СІПРІ 2016 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2016.

Щорічник СІПРІ 2017 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2017.

Щорічник СІПРІ 2018 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2018.

Щорічник СІПРІ 2019 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2019.

Щорічник СІПРІ 2020 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2020.

Щорічник СІПРІ 2021 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру переклад з англійської Українське видання Щорічника СІПРІ підготовлене спільно Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова КИЇВ 2021.

Gonak I.M. (2017) “Study of the peculiarities of economic rivalry in the world arms markets: the world and Ukraine”. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, vol. 27, pp. 247–254.

Zhiina Y. “The world market of weapons and military equipment”. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-rynok-vooruzheniy-i-voennoy-tehniki/viewer (accessed 17 May 2023).

Kovalchuk K.V., Matyshenko I.Y. (2011) “World arms market: prospects for Ukraine”. Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 32–40.

Koliada O.V., Tryhub S.E. (2018) “The place of Ukraine in the world market of military-technological products”. Finansovyi prostir, vol. 1, pp. 59–66.

SIPRI Yearbook (2007) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2008) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2009) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2010) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2011) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2012) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2013) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS 2013.

SIPRI Yearbook (2014) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2015) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS .

SIPRI Yearbook (2016) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2017) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2018) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS .

SIPRI Yearbook (2019) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2020) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SIPRI Yearbook (2021) Armaments, Disarmament and International Security Stockholm International Peace Research Institute OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Ботвінов, Р., Бережнюк, І., & Богородицька, Г. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЗБРОЄЮ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-26
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають