МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

  • Вадим Семендяк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-3405-7684
Ключові слова: персонал, менеджмент, формування, підприємство, витрати, ефективність управління

Анотація

У статті проведено дослідження проблеми менеджменту та формування персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки. Автором описуються аналіз відповідних дій та напрямів управління персоналом підприємств, також вказуються стратегічні напрямки формування персоналу підприємств і рейтинг пріоритетних задач, що стосуються персоналу підприємств за дослідженнями спеціалістів з кадрів, включаючи: навчання і розвиток персоналу, його управління результативністю, підбір та залучення, створення та зміни корпоративної культури, формування кадрового резерву, оцінка персоналу, оптимізація витрат, зниження плинності та підвищення залучення персоналу і розвиток лідерства; а також рейтинг пріоритетних задач, що стосуються персоналу підприємств за дослідженнями співробітників компаній провайдерів, включаючи: управління результативністю персоналу, його підбір та залучення, підвищення залучення персоналу, оптимізацію витрат, розвиток лідерства, формування кадрового резерву, навчання і розвиток персоналу, створення та зміни корпоративної культури, впровадження сучасних технологій, а також автоматизацію процесів кадрової служби.

Посилання

Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту. 2014. № 4. С. 52–54.

Козинець А. О. Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві. Менеджмент: теорія і практика. 2014. № 3. С. 83–86.

Погорєлова Т. О., Ігнатьєва Ю. І. Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 21(994). С. 127–134.

Філіпішин І. В. Управління персоналом промислових підприємств і комплексна оцінка його трудової діяльності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2. С. 41–47.

Черновалова Г. А. Інтегрований центр компетенцій підприємства як інфраструктурний механізм управління інноваційним розвитком персоналу. Фундаментальні дослідження. 2015. № 3. С. 217–223.

«Тенденції в HR». URL: http://www.trainings/library/reviews/?id=15438

Kozak K. B. (2014) Research of personnel management problems at modern enterprises. Teoretychni ta praktychni aspekty menedzhmentu, no. 4, pp. 52–54.

Kozynets A. O. (2014) Problems and prospects of personnel management in a modern enterprise. Menedzhment: teoriya i praktyka, no. 3, pp. 83–86.

Pohoryelova T. O., Ihnat'yeva Yu. I. (2013) Personnel management system as the main element of the enterprise management system. Visnyk NTU «KhPI», no. 21(994), pp. 127–134.

Filipishyn I. V. (2013) Personnel management of industrial enterprises and a comprehensive assessment of his work. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, no. 2, pp. 41–47.

Chernovalova H. A. (2015). Integrated competence center of the enterprise as an infrastructural mechanism for managing innovative staff development. Fundamental'ni doslidzhennya, no. 3, pp. 217–223.

«Trends в HR». Available at: http://www.trainings/library/reviews/?id=15438

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Семендяк, В. (2022). МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ