ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, Одеська область, зовнішньоторговельний оборот, потенціал, ефективність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впливу зовнішньої торгівлі на загальний розвиток економіки України на прикладі аналізу зовнішньої торгівлі Одеської області. В умовах суспільних трансформацій та глобалізації, галузь зовнішньої торгівлі Одеської області може бути тим базисом розвитку, який забезпечить важливий позитивний вплив на загальний стан України. Головною метою дослідження є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньої торгівлі Одеської області. У статті було виявлено, що хоча на сьогоднішній день Одеська область не є лідером у зовнішньої торгівлі товарами, але вона займає друге місце серед областей та міст країни за обсягом наданих послуг, поступаючись обсягами лише м. Києву. Також, доказано, що важливою тенденцією стала переорієнтація експорту товарів з країн Європи на країни Азії.

Посилання

Black Sea Basin 2014-2020. URL: https://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/

Князєва Т.В., Богомол К.С. Розвиток причорноморського економічного регіону в контексті міжнародних економічних відносин з країнами Євросоюзу та Азії. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 53. С. 15–19.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України в Одеській області. Зовнішньо економічна діяльність. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Black Sea Basin 2014-2020. Available at: https://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/

Knjazjeva T.V., Boghomol K.S. (2020) Rozvytok prychornomorsjkogho ekonomichnogho reghionu v konteksti mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn z krajinamy Jevrosojuzu ta Aziji [Development of the Black Sea economic region in the context of international economic relations with the European Union and Asia]. World economy and international economic relations, vol. 53, pp. 15–19.

Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Foreign economic activity]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny v Odesjkij oblasti. Zovnishnjo ekonomichna dijaljnistj [Official site of the State Statistics Service of Ukraine in Odessa region. External economic activity]. Available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 541
Завантажень PDF: 721
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Пічугіна, Ю., Гусенко, О., & Максимова, Ю. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-8
Розділ
ЕКОНОМІКА