ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: конкурентоспроможність, готельне підприємство, сфера гостинності, конкуренція, методи оцінки

Анотація

З розвитком ринкового механізму проблема конкурентоспроможності підприємств готельного господарства різко загострилася. В умовах постійно зростаючої конкурентної боротьби підприємствам готельного господарства необхідно збільшувати свої конкурентні переваги, активно шукати шляхи та методи підвищення їх конкурентоздатності. У цій роботі досліджується питання розробки заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку готельних послуг. А також висвітлюється роль конкурентоспроможності в ефективному функціонуванні готельних підприємств, визначається сутність цієї наукової категорії, здійснюється аналіз методів оцінки конкурентоспроможності, пропонуються шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії. Визначити соціально-економічну сутність конкуренції та конкурентної діяльності на ринку готельних послуг в сучасних умовах, описані основні підходи по визначенню поняття «конкурентоспроможність» та основні відмінності, що допомагають визначити характер даного показника. Досліджено сутність конкурентоспроможності, визначено зміст конкурентних переваг готельного підприємства та чинники їх формування. Визначені та описані сильні сторони підприємств готельного господарства, що надають їм конкурентні переваги на ринку сфери послуг. Досліджено підходи до оцінювання конкурентоспроможності готельних підприємств, виявленню їх сильних і слабких позицій, вибору методів підвищення ефективності функціонування та посилення займаних позицій на ринку. Наведено основні стратегічні підходи до підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу та обґрунтовано найбільш ефективні напрями вдосконалення конкурентоспроможності.

Посилання

Bahrova I.V. (2011) Skladovi ta faktory konkurentospromozhnosti [Components and factors of competitiveness]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1(11), pp. 11–16.

Podlepina P.O. (2010) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv industrii hostynnosti [Increasing the competitiveness of enterprises in the hospitality industry]. Turystychnyi biznes: svitovi tendentsii ta natsionalni priorytety: materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina, pp. 387–388.

Bydyk A.H. (2002) Vyznachennia stratehichnoho potentsialu konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Determination of strategic potential of competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika APK.

Kosvyntseva E.N. (2009) Obespechenye konkurentosposobnosty hostynychnykh predpryiatyi promyshlennoho tsentra [Ensuring the competitiveness of hotel enterprises in the industrial center].

Dakhno I.I. (2012) Zovnishnoekonomichnyi menedzhment [Foreign economic management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Balabanova L.V. (2002) Marketynh [Marketing]. Donetsk: DonDUET.

Zaharova I.A. (2012) Issledovanie konkurentosposobnosti predprijatija sfery gostepriimstva [Research of competitiveness of the enterprise of the sphere of hospitality]. Molodyi vchenyi, no. 4, pp. 126–129.

Anisimova O.M. (2010) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v protsesi adaptatsii do svitovoho rynku [Increasing the competitiveness of the enterprise in the process of adaptation to the world market]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika». Ostroh: Ostrozka akademiia, vol. 15, pp. 332–338.

Переглядів статті: 678
Завантажень PDF: 324
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Дубицька, Л., & Примак, Т. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-11
Розділ
ЕКОНОМІКА