ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ

  • Тетяна Сабецька Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5742-2595
Ключові слова: маркетингова політика, маркетингова стратегія, міжнародний ринок, міжнародний бізнес, інтернаціоналізація

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей маркетингової політики компаній азійського регіону в умовах інтернаціоналізації та глобального ринку. Зазначено, що в умовах сьогодення для світового ринку характерним є посилення інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції, активна експансія високотехнологічних компаній на міжнародні ринки. У статті проаналізовано успішний досвід діяльності на міжнародних ринках провідних азійських компаній, які досягли суттєвих успіхів у європейському та американському економічному просторі. Досліджено особливості реалізації успішної маркетингової політики корпорацій Huawei, Lenovo та Hisense, виявлено ключові фактори успіху компаній на світових ринках високотехнологічної продукції в умовах міжнародної конкуренції. Акцентована увага на дослідженні маркетингових інструментів, підходів та рішень, які посприяли розширенню присутності аналізованих компаній на міжнародних ринках. Оскільки успішна маркетингова політика діяльності підприємства у світовому економічному просторі залежить від ряду чинників та обставин, що складаються в певний момент, систематизовано основні фактори, які визначають умови та політику входження підприємства на міжнародні ринки. Визначено форми присутності бізнесу на міжнародних ринках, серед яких експорт продукції, створення спільних підприємств, організація бізнесу на засадах франчайзингу, передача ліцензій, налагодження науково-технічного співробітництва, активізація міжнародного обміну трудовими ресурсами.

Посилання

Губін К.Г., Набатова О.О. Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації. Економічна теорія та право. 2016. № 3 (26). C. 69–82.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР. 2020. URL: http://www.miit.gov.cn/

Резнікова Н.В., Рубцова М.Ю., Іващенко О.А. Особливості міжнародної маркетингової стратегії високотехнологічних компаній в умовах глобального інноваційного суперництва. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/17.pdf (дата звернення: 15.02.2022).

Світовий економічний прогноз «Великий спад». ООН. 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

Чжоу В., Хвостенко Д.О. Зарубіжні маркетингові стратегії китайських компаній. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 2. С. 83–92. URL: https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/80 (дата звернення: 12.02.2022).

Andersen O. Internationalization and market entry mode: A review of theories and conceptual frameworks. Management International Review. 1997. Vol. 37 (2). P. 27.

Beamish P.W. The internationalization process for smaller Ontario firms: a research agenda. Research in Global Business Management. 1990. Vol. 1. P. 77–92.

Chine: avec Huawei, la guerre de la 5G est déclarée (China: with Huawei, 5G war is declared). Le Monde. 02.01.2019. URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/01/chineavec-huawei-la-guerrede-la-5g-est-declaree_5417769_3210.html#xtor=AL-32280270 (дата звернення: 07.02.2022).

Shanghai Municipal Commission of Commerce. Statistics about Foreign Direct Investment in Shanghai from Jan. to May 2015. URL: http://en.investment.gov.cn/shanghai/56148.jhtml

Hubin K.H. (2016) Teoretychni osnovy internatsionalizatsii maloho ta serednoho biznesu v umovakh hlobalizatsii [Theoretical bases of internationalization of small and medium-sized business in the conditions of globalization] Ekonomichna teoriya ta pravo, vol. 3 (26), pp. 69–82.

Ministerstvo promyslovosti ta informatsiinykh tekhnolohii KNR [Ministry of Industry and Information Technologies of the People’s Republic of China] (2020). Available at: http://www.miit.gov.cn/

Reznikova N., Rubtsova M., Ivashchenko O. (2019) Osoblyvosti mizhnarodnoi marketynhovoi stratehii vysokotekhnolohichnykh kompanii v umovakh hlobalnoho innovatsiinoho supernytstva [Features of international marketing strategy of high-tech companies in the context of global innovation rivalry]. Efektyvna ekonomika, vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/17.pdf (accessed 12.02.2022)

Svitovyi ekonomichnyi prohnoz «Velykyi spad» [World Economic Forecast “Great Recession”]. 2020. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

Zhou Wenliang, Khvostenko D. (2021) Zarubizhni marketynhovi stratehii kytaiskykh kompanii [Foreign marketing strategies of Chinese companies]. Kytayeznavshi doslidgennya, no 2, pp. 83–92. Available at: https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/80

Andersen O. (1997) Internationalization and market entry mode: A review of theories and conceptual frameworks. Management International Review, vol. 37, no. 2, pp. 27.

Beamish P.W. (1990) The internationalization process for smaller Ontario firms: a research agenda. Research in Global Business Management, vol. 1, pp. 77–92.

Chine: avec Huawei, la guerre de la 5G est déclarée (China: with Huawei, 5G war is declared) (2019), Le Monde. Available at: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/01/chine-avec-huawei-laguerrede-la-5g-est-declaree_5417769_3210.html#xtor=AL-32280270

Shanghai Municipal Commission of Commerce (2015), Statistics about Foreign Direct Investment in Shanghai from Jan. to May 2015. Available at: http://en.investment.gov.cn/shanghai/56148.jhtml

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 383
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Сабецька, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-41
Розділ
МАРКЕТИНГ