АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Лариса Оболенцева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7085-6902
  • Ірина Писарева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1433-9104
  • Марина Білошапка Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-3301-1139
Ключові слова: весільний туризм, подієвий туризм, весільні церемонії, туризм, розвиток

Анотація

В статті проведено аналіз розвитку весільного туризму в Україні. В Україні весільний туризм входить на вітчизняний ринок повільно, тому переважає ринок зарубіжних весільних турів. Було проаналізовано кількість шлюбів в Україні за останні три роки по регіонах. Кількість шлюбів значно більше зареєстровано у регіонах де знаходяться міста із кількістю населення більше мільйона. Аналіз виїзних весільних церемоній проказав, що у середньому кількість виїзних церемоній складає 25-35% серед загальної кількості зареєстрованих шлюбів. Проведено аналіз середнього віку молодят, так середній вік чоловіків, що одружувались у 2020 році склав 27-30 років, а жінок – 23-25 років. Визначена кількість весільних агенцій та туристських операторів, що пропонують та організовують весільні тури як в Україні так і за кордоном. Проаналізовані туристичні напрямки для організації весільних турів, що пропонують туристські підприємства України.

Посилання

Сафаров А.А., Сафарова А.Г. Свадебный туризм как перспективный вид туристских услуг. Вопросы студенческой науки. 2017. № 15. С. 168–173.

Руденко І.М., Гайдай С.В. Актуальність розвитку весільного туризму в Україні та розробка весільного туру. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. 2014. Вип. 9. С. 3–18.

Major B., McLeay F., & Waine D. (2010). Perfect weddings abroad. Journal of vacation marketing, 16(3), Р. 249–262.

Amster, R. (2012). Destination weddings are evolving in scope. URL: http://www.travelmarketreport.com/articles/Destination-Weddings-Are-Evolving-in-Scope

Олійник В.В., Шикіна О.В. Cучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 460–463.

Головне управління статистики URL: uprstat.ukrtel.net/ua/index.html.

Міністерство Юстиції України URL: https://minjust.gov.ua

Hot Wedding – головний весільний портал в Україні. URL: https://hotwed.com.ua

BestWedding – сайт весільних послуг. URL: https://www.best-wedding.com.ua

Весілля – сайт весільних послуг. URL: https://vesilla.com.ua

YesYes – сайт для самостійної організації весілля. URL: https://yesyes.ua

Safarov A.A., Safarova A.G. (2017) Svadebnyy turizm kak perspektivnyy vid turistskikh uslug [Wedding tourism as a perspective view of tourist services]. Voprosy studencheskoy nauki. No 15. S. 168–173.

Rudenko I.M., Haidai S.V. (2014) Aktualnist rozvytku vesilnoho turyzmu v Ukraini ta rozrobka vesilnoho turu [Relevance of the development of wedding tourism in Ukraine and the development of a wedding tour]. Konstruktyvna heohrafiia ta ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv. No 9. S. 3–18.

Major B., McLeay F., & Waine D. (2010). Perfect weddings abroad. Journal of vacation marketing, No 16(3), Р. 249–262.

Amster, R. (2012). Destination weddings are evolving in scope. Available at: http://www.travelmarketreport.com/articles/Destination-Weddings-Are-Evolving-in-Scope

Oliinyk V.V., Shykina O.V. (2016) Cuchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku podiievoho turyzmu na terytorii Ukrainy [The current state and prospects for the development of event tourism on the territory of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. No 12. S. 460–463.

Holovne upravlinnia statystyky [The State Statistical Service of Ukraine]. Available at: uprstat.ukrtel.net/ua/index.html.

Ministerstvo Yustytsii Ukrainy [The Ministry of Justice of Ukraine]. Available at: https://minjust.gov.ua

Hot Wedding – holovnyi vesilnyi portal v Ukraini [Hot Wedding – Main Wedding Portal in Ukraine]. Available at: https://hotwed.com.ua

BestWedding – sait vesilnykh posluh [BestWedding – Wedding Services Website]. Available at: https://www.best-wedding.com.ua

Vesillia – sait vesilnykh posluh [Wedding – Wedding Services Website]. Available at: https://vesilla.com.ua

YesYes – sait dlia samostiinoi orhanizatsii vesillia [YesYes – site for independent wedding organization]. Available at: https://yesyes.ua

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 263
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Оболенцева, Л., Писарева, І., & Білошапка, М. (2021). АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-85

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають