ПЕРЕВАГИ ПУЛІНГОВОЇ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОТУ БАГАТОРАЗОВОЇ ТАРИ

Ключові слова: тара, упаковка, пулінг, багаторазова тара, ланцюг поставок

Анотація

У статті розкрито основні переваги використання для логістичних операцій багаторазової тари, представлено найбільш доречні сфери використання багаторазової тари. Розкрито сутність поняття «пулінг», окреслено основні елементи використання пулінгової схеми організації обороту багаторазової тари. Розвиток пулінгу в Україні є актуальним питанням, оскільки Україна, є великим сільськогосподарським виробником, зокрема активно розвивається плодоовочевий сегмент, для якого пулінгова схема організації обороту багаторазової тари надзвичайно важлива. Окреслено основні переваги використання пулінгової схеми організації обороту багаторазової тари, як одного із елементів оптимізації логістичних витрат у ланцюгу поставок.

Посилання

Горбенко О.В. Пакування і зберігання вантажів в ланцюгах постачань. Економіка та управління на транспорті. 2017. Випуск 4. С. 25–40.

Горбенко О.В. Логістика : навч. посібник. Київ, 2014. 315 с.

Кальченко А.Г. Логістика : підручник. Київ, 2006. 284 с.

Крикавський Є. Логістика для економістів : підручник. Львів, 2014. 476 с.

Лукінський В.С., Лукінський В.В., Плетньова Н.Г. Логістика та управління ланцюгами постачань. Москва, 2018. 359 с.

Чому варто перейти на багатооборотну тару? URL: https://ssk.ua/ua/blog/pochemu-stoit-perejti-na-mnogooborotnuyu-taru-509 (дата звернення: 18.11.2021)

Многооборотная полімерна тара – практично і економічно. URL: https://www.packaging.com.ua/content/4714 (дата звернення: 19.11.2021)

Пакування і зберігання вантажів: стандарти, пулінг, і трохи історії. URL: https://logistics-ukraine.com/2018/02/15 (дата звернення: 18.10.2021)

10 причин почему стоит перейти на многооборотную тару. URL: https://admirel.com.ua/interesno-znat/stati/68-10-prichin-pochemu-stoit-perejti-na-mnogooborotnuyu-taru (дата звернення: 17.11.2021)

Річний звіт: оцінювання ринку піддонів 2020 року. URL: https://logistics-ukraine.com/2021/01/28/(дата звернення: 21.11.2021)

НАТЕКО. URL: https://nateco.com.ua/benefits/index (дата звернення: 22.11.2021)

Бекрістон. URL: https://container-rent.com.ua/ (дата звернення: 21.11.2021)

ЮГ ЛОГИСТИК ГРУП. URL: https://slg-pooling.com/ (дата звернення: 17.11.2021)

Пулинг как средство экономии. URL: https://sostav.ua/news/2010/03/22/8/30292 (дата звернення: 17.11.2021)

Gorbenko O.V. (2017) Pakuvannya i zberihannya vantazhiv v lantsyuhakh postachan [Packing and storage of goods in supply chains]. Economics and management of transport, 4, 25–40. (in Ukrainian)

Gorbenko O.V. (2014) Lohistyka [Logistics]. Kyiv, 315. (in Ukrainian)

Kalchenko A.G. (2006) Lohistyka [Logistics]. Kyiv, 284. (in Ukrainian)

Krykavsky E. (2014) Lohistyka dlya ekonomistiv [Logistics for economists]. Lviv, 476. (in Ukrainian)

Lukinsky V.S., Lukinsky V.V., Pletnyova N.G. (2018) Lohistyka ta upravlinnya lantsyuhamy postachan [Logistics and supply chain management]. Moscow, 359. (in Russian)

Why switch to reusable packaging? Retrieved from: https://ssk.ua/en/blog/pochemu-stoit-perejti-na-mnogooborotnuyu-taru-509 (accessеd 18 November 2021. (in Ukrainian)

Reusable polymer packaging – practical and economical. Retrieved from: https://www.packaging.com.ua/content/4714 (accessеd 19 November 2021)

Packing and storage of goods: standards, pulling, and a little history. Retrieved from: https://logistics-ukraine.com/2018/02/15 (accessеd 18 October 2021). (in Ukrainian)

10 reasons why you should switch to reusable packaging. Retrieved from: https://admirel.com.ua/interesno-znat/stati/68-10-prichin-pochemu-stoit-perejti-na-mnogooborotnuyu-taru (accessеd

November 2021). (in Ukrainian)

Annual report: pallet market assessment in 2020. Retrieved from: https://logistics-ukraine.com/2021/01/28/(date: 21.11.2021). (in Ukrainian)

NATEKO. Retrieved from: https://nateco.com.ua/benefits/index (accessеd

November 2021) (in Ukrainian)

Becriston. Retrieved from: https://container-rent.com.ua/ (accessеd

November 2021) (in Ukrainian)

SOUTH LOGISTICS GROUPS. Retrieved from: https://slg-pooling.com/ (access date: 17.11.2021) (in Ukrainian)

Pulling as a means of saving. Retrieved from: https://sostav.ua/news/2010/03/22/8/30292 (accessеd

November 2021) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Кобилюх, О., & Гірна, О. (2021). ПЕРЕВАГИ ПУЛІНГОВОЇ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОТУ БАГАТОРАЗОВОЇ ТАРИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-83
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ