ЛОГІСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР: ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ

Ключові слова: логістичний оператор, інновації, експрес-доставка, компанія-партнер, клієнт

Анотація

В статті розкрито основні аспекти діяльності одного із логістичних операторів України: ТОВ «Нова пошта». Особливу увагу зосереджено на інноваційному інструментарії в її діяльності, зокрема, виокремлено такі елементи: 1) автоматизація складів; 2) безпілотні посилки; 3) поштомати. Представлено розширення послуг ТОВ «Нова пошта» на міжнародному ринку експрес-доставки шляхом залучення нових клієнтів. При цьому акцент зроблено у двох напрямках: перший з них – це відкриття власних відділень міжнародному ринку, зокрема, на території Польщі; другий – шляхом залучення іноземної компанії-партнера. В результаті проведеного дослідження логістичних операторів польського ринку експрес-доставки, яке ґрунтується на комплексній оцінки в розрізі трьох сегментів (оцінка споживачів, позиція компанії на ринку, якість послуг), було запропоновано співпрацю з польською компанією-партнером InPost.

Посилання

Двадцятий пішов: топ-20 цікавих фактів про компанію Нова пошта. URL: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/20-faktiv-pro-nova-poshta/ (дата звернення: 08.06.2022).

Чорнописька Н.В. Кубрак Н.Р., Чорнописький Р.С Розвиток ринку експрес-доставки в України. Логістика: Вісник Націон. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». 2012. С. 310–315.

Смирнов І.Г., Косарев Т.В. Транспортна логістика. Київ, 2008. С. 224.

Романич І.Б. Якість послуг поштово-логістичної компанії та інноваційна концепція її діяльності. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic 29/2/3.pdf (дата звернення 24.11.2022).

Термінали. URL:https://novaposhta.ua/terminals (дата звернення 19.11.2022).

Дніпро. Автоматизація. Оперативність. Нова пошта відкрила термінал у Дніпрі. URL: https://logistics-ukraine.com/2022/02/04 (дата звернення 19.11.2022).

Кобилюх О.Я. Гірна О.Б. Тренди цифровізації логістики на ринку e-commerce. Socio-economic and management concepts: колективна монографія. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. C. 121–127. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I

Amazon почне доставляти покупки дронами Prime Air вже до кінця цього року (поки що тільки в Каліфорнії). URL: https://itc.ua/ua/novini/amazon-pochne-dostavlyati-pokupki-dronami-prime-air-vzhe-do-kinczya-czogo-roku-poki-shho-tilki-v-kaliforniyi/ (дата звернення 19.11.2022).

Логистические тренды 2020–2021 года: влияние пандемии COVID-19 на перевозки. URL: https://www.retail.ru/articles/logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-vliyanie-pandemii-covid-19-na-perevozki (дата звернення: 07.07.2020).

П’ятак Є. Meest International: Як змінюється індустрія разом з запитами клієнтів поштових послуг. URL: https://rau.ua/dosvid/ievgen-p-jatak-meest/ (дата звернення: 12.06.2022).

Нова Пошта відкрила нові відділення в Польщі. Ось як вони виглядають. URL: https://www.rbc.ua/rus/styler/nova-poshta-vidkrila-novi-viddilennya-polsh chi-1668443140.html (дата звернення 19.11.2022).

Dvadtsiatyi pishov: top-20 tsikavykh faktiv pro kompaniiu Nova poshta [The twentieth is gone: top 20 interesting facts about the Nova Poshta company] (in Ukrainian). Available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/20-faktiv-pro-nova-poshta/ (accessed 08.06.2022)

Chornopyska N.V. Kubrak N.R. & Chornopyskyi R.S (2012) Rozvytok rynku ekspres-dostavky v Ukraini [Development of the express delivery market in Ukraine]. Logistics, pp. 310 DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I 315. (in Ukrainian)

Smyrnov I.H., Kosarev T.V. Transportna lohistyka [Transport logistics]. Kyiv: Center of educational literature, 224 p. (in Ukrainian).

Romanych I. Yakist posluh poshtovo-lohistychnoi kompanii ta innovatsiina kontseptsiia yii diialnosti [The quality of services of the postal logistics company and the innovative concept of its activity] (in Ukrainian). Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic 29/2/3.pdf (accessed 24.11.2022).

Terminaly [Terminals] (in Ukrainian). Available at: https://novaposhta.ua/terminals (accessed 19.11.2022).

Dnipro. Avtomatyzatsiia. Operatyvnist. Nova poshta vidkryla terminal u Dnipri [Dnipro Automation. Operativeness. The new post office opened a terminal in Dnipro] (in Ukrainian). Available at: https://logistics-ukraine.com/2022/02/04 (accessed 19.11.2022).

Kobyliukh O., Hirna O. (2021). Trendy tsyfrovizatsii lohistyky na rynku e-commerce [Trends in digitalization of logistics in the e-commerce market]. Socio-economic and management concepts: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, pp. 121-127. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I

Amazon pochne dostavliaty pokupky dronamy Prime Air vzhe do kintsia tsoho roku (poky shcho tilky v Kalifornii) [Amazon will start delivering purchases with Prime Air drones by the end of this year (only in California so far)] (in Ukrainian). Available at: https://itc.ua/ua/novini/amazon-pochne-dostavlyati-pokupki-dronami-prime-air-vzhe-do-kinczya-czogo-roku-poki-shho-tilki-v-kaliforniyi/ (accessed 19.11.2022).

Lohystychesky trend 2020–2021 hoda: vlyianye pandemyy COVID-19 na perevozky [Logistics trends 2020-2021: the impact of the COVID-19 pandemic on transportation]. Available at: https://www.retail.ru/articles/logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-vliyanie-pandemii-covid-19-na-perevozki (accessed 07 July 2020) (accessed 27 July 2020).

Pyatak E. Meest International: Yak zminiuietsia industriia razom z zapytamy kliientiv poshtovykh posluh [Meest International: How the industry is changing along with the demands of postal customers]. Available at: https://rau.ua/dosvid/ievgen-p-jatak-meest/ (accessed 12.06.2022) (in Ukrainian)

Nova Poshta vidkryla novi viddilennia v Polshchi. Os yak vony vyhliadaiut [Nova Poshta opened new branches in Poland. Here's what they look like] (in Ukrainian). Available at: https://www.rbc.ua/rus/styler/nova-poshta-vidkrila-novi-viddilennya-polsh chi-1668443140.html (accessed 19.11.2022).

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Кобилюх, О., & Гірна, О. (2022). ЛОГІСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР: ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-87
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ