ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМУШЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, навчальні заклади, студенти, викладачі

Анотація

Спочатку пандемія коронавірусу, а потім і війна стали причиною пошуку шляхів організації навчального процесу. Освіта, безсумнівно, важлива для будь-якої країни світу, тому організувати навчальний процес на високому якісному рівні необхідно за будь-яких умов. Завдяки інформаційним технологіям стало можливим навчання онлайн. Проте при реалізації освітнього процесу в дистанційному форматі освітянам довелося зіткнутися з низкою труднощів. Метою цього дослідження є аналіз проблеми організації дистанційного навчання в умовах пандемії та російської агресії, визначення шляхів удосконалення вимушеного дистанційного навчання в Україні. Основними методами дослідження, які були використані при написанні статті, є статистичний, графічний методи, аналіз та синтез. Дистанційне навчання стало викликом не лише для студентів, а й для викладачів. У процесі дистанційної роботи під час карантину виникли такі проблеми: технічна компетентність викладачів та студентів; процедури реєстрації та спілкування, змістовне структурування інформаційного потоку; дистанційна оптимізація графіка та навантаження; багатозадачність; особистий простір як навчальне середовище; електронний деканат. У статті автори проаналізували статистичні дані щодо кількості здобувачів освіти та навчальних закладів, у яких заняття проводились у різних форматах: дистанційному, очному та змішаному. У статті досліджуються чотири моделі навчання: заочна, дистанційна, мультимедійна, віртуальна. Автори виділяють окремі види навчання: традиційне навчання, синхронне навчання, змішане навчання та розкривають їх сутність. Автори проаналізували такі платформи, як Moodle, Google Classroom, які можуть бути використані для навчання та спілкування, або навчальний заклад може використовувати власну розроблену навчальну платформу, наприклад MIX в СумДУ. Аналізуючи сутність дистанційної освіти та електронного навчання, автори дійшли висновку, що ця ідея не є новою, оскільки її елементи впроваджуються в навчальний процес. Розвиток дистанційної освіти в Україні продовжується і цьому сприяє Інтернет та вдосконалення методів дистанційного навчання.

Посилання

Kulish N.M. (2022). The specifics of using the form of forced distance learning in medical higher educational institutions. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. P. 209–212. Available at:: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/81/39.pdf (access date: 04/20/2023). (In Ukrainian)

Kotenko S.I. (2023). Modern methods of online learning and their use in educational institutions of Ukraine. ". Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference for Educators (Chernihiv, March 22, 2023). Chernihiv: NGO "Scientific and Educational Innovation Center for Social Transformations". 48-49. Available at: https://doi.org/10.54929/conf_ped_03_2023 (accessed on 31.03.2022). (In Ukrainian)

Shcherbachenko V.O., Hnilokozova P.O. (2023). Searching for ways to improve forced distance learning of schoolchildren and students. March scientific discourse 2023 on the topic: "Determinants of strengthening the role of education in the post-war reconstruction of Ukraine." Collection of materials of the International scientific and practical conference for educators (Chernihiv, March 22, 2023). Chernihiv: NGO "Scientific and Educational Innovation Center of Social Transformations". P.46-47. (In Ukrainian)

Hnatyuk O.V. Distance learning: problems, searches, challenges. Kyiv. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728350/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf (accessed on 20.04.2023). (In Ukrainian)

Sergeeva T. (2020).Distance learning as a challenge of time: experience of e-learning during the Covid-19 pandemic. Methodology of education. P. 90–97. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1297010.pdf (accessed on 20.04.2023). (In Ukrainian)

Oleshko A. A., Rovnyagin O. V., Godz V. R. (2021). Improvement of distance learning in higher education in conditions of pandemic restrictions. Public administration: improvement and development. 1. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.1.3 (accessed on 18.04.2023). (In Ukrainian)

Regulations on the distance form of obtaining a complete general secondary education: approved by the order of the Ministry of Education and Culture of September 8, 2020. №1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (accessed on 20.04.2023).

State Statistics Service. Demographic and social statistics / Education. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/osv/osv_rik/arch_pto_u.htm (accessed on 20.04.2023).

The number of students who study full-time and mixed is growing every time – Serhii Shkarlet. Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/kilkist-uchniv-yaki-navchayutsya-ochno-ta-zmishano-shorazu-zrostaye-sergij-shkarlet (accessed on 20.04.2023).

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Щербаченко, В., Котенко, С., & Гнілокозова, П. (2023). ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМУШЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-81
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ