ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО РИНКУ РУМУНІЇ У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНОЮ

Ключові слова: кредитний ринок, банки Румунії, банківська система Румунії, економіка Румунії

Анотація

Фінансові ринки висвітлюють забезпечувальну сутність економічних сегментів як елемента фінансової інфраструктури, представлений комплексом установ та механізмів, які забезпечують функціонування економіки. У ринковій економіці роль кредиту найбільшою мірою проявляється у оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Щодо фондового ринку, то він створює ринковий механізм вільного, хоч і регульованого, переливання капіталів в найбільш ефективні галузі. І, нарешті, валютний ринок виконує функції міжнародної грошової системи. Сьогодні, щораз то більше з’являються нові процеси, які вагоме місце посідають в економічних відносинах, а особливо на кредитному та валютному ринках, тому їх сегменти дедалі стрімкіше інтегруються через впровадження інноваційних підходів в фінансове управління. Швидке збільшення інноваційних фінансових інструментів, збільшення кількості інституцій та інститутів фінансових ринків призводять до змін. Аналізуючи ці зміни в економіці Румунії з точки зору концепції кредитного ринку на основі динаміки даних із фінансових звітів (доходів та ланцюгових індексів тощо), вивчено останні тенденції, що мають місце в інфраструктурі фінансового ринку Румунії (банківський сектор, діяльність небанківських фінансово-кредитних установ: страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних установ, ринку цінних паперів), які дають можливість вільно орієнтуватись у розмаїтті фінансових установ Румунії та інструментальному забезпеченні їх діяльності; також проведено змістовне обґрунтування та запропоновано шляхи покращення функціонування установ та інститутів фінансової інфраструктури кредитного ринку Румунії. Економічна потужність Румунії в основному зосереджена на виробництві товарів малими та середніми підприємствами в таких галузях, як точне машинобудування, автотранспорт, хімічна промисловість, фармацевтика, побутова техніка, одяг тощо. Виявлено взаємозв’язки між різними секторами фінансового ринку Румунії.

Посилання

Національний банк Румунії. Новини НБР, Міжнародні резерви. URL: https://www.bnr.ro/News-1572-Mobile.aspx

Міжнародний валютний фонд. База даних світових економічних прогнозів. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

Рейтинги країн і продуктів за складністю. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.

Світовий банк. Список економік Світового банку. URL: https://www.hupo.org/resources/Documents/HPP/World%20Bank%20list%20of%20economies%20(June%202020).pdf.

Оцінки основних агрегатів за національними рахунками. URL: http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP&d=SNAAMA&f=grID%3a101%3bcurrID%3aUSD%3bpcFlag%3a1

Національний банк Румунії. URL: https://www.bnro.ro/Banca-Nationala-a-Romaniei-1-Mobile.aspx

Показники платежів. URL: https://www.bnro.ro/Indicatori-plati-25312.aspx

Банківська система Румунії. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/sistemul-bancar-din-romania/sistemul-bancar-din-romania/

Про АРБ. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/

Установи банківської системи Румунії. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/sistemul-bancar-din-romania/

Міністерство фінансів Румунії. https://mfinante.gov.ro/despre-minister

Національне управління державних фінансів. URL: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF

CSALB. URL: https://csalb.ro/

SAL-Fin. URL: https://www.salfin.ro/

НБР як орган регулювання. URL: https://www.bnro.ro/Banca-Na%c8%9bionala-a-Romaniei-ca-autoritate-de-rezolu%c8%9bie-13772.aspx

Активи комерційних банків України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Фінанси Румунії. URL: https://www.bnr.ro/Finante-publice-8554.aspx

Операції на валютному ринку. https://www.bnr.ro/Operatiunile-de-piata-monetara-(open-market)-3328-Mobile.aspx

Зведені показники по кредитних установах. URL: https://www.bnro.ro/Indicatori-agregati-privind-institutiile-de-credit-3368.aspx

Звіт про фінансову стабільність, грудень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku

Інфляційний звіт за лютий 2023 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/report

National Bank of Romania. NBR news, International reserves. URL: https://www.bnr.ro/News-1572-Mobile.aspx

International Monetary Fund. Database of world economic forecasts. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

Ratings of countries and products by complexity. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.

The World Bank. List of World Bank economies. URL: https://www.hupo.org/resources/Documents/HPP/World%20Bank%20list%20of%20economies%20(June%202020).pdf.

Estimates of the main aggregates according to national accounts. URL: http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP&d=SNAAMA&f=grID%3a101%3bcurrID%3aUSD%3bpcFlag%3a1.

National Bank of Romania. URL: https://www.bnro.ro/Banca-Nationala-a-Romaniei-1-Mobile.aspx

Indicators of payments. URL: https://www.bnro.ro/Indicatori-plati-25312.aspx

Banking system of Romania. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/sistemul-bancar-din-romania/sistemul-bancar-din-romania/

About ARB. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/

Institutions of the banking system of Romania. URL: https://www.arb.ro/despre-arb/sistemul-bancar-din-romania/

Ministry of Finance of Romania. URL: https://mfinante.gov.ro/despre-minister

National Administration of State Finance. URL: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF

CSALB. URL: https://csalb.ro/

SAL-Fin. URL: https://www.salfin.ro/

NBR as a regulatory. URL: https://www.bnro.ro/Banca-Na%c8%9bionala-a-Romaniei-ca-autoritate-de-rezolu%c8%9bie-13772.aspx

Assets of commercial banks of Ukraine. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Finances of Romania. URL: https://www.bnr.ro/Finante-publice-8554.aspx

Operations on the foreign exchange market. https://www.bnr.ro/Operatiunile-de-piata-monetara-(open-market)-3328-Mobile.aspx

Summary indicators for credit institutions. URL: https://www.bnro.ro/Indicatori-agregati-privind-institutiile-de-credit-3368.aspx

Stock journal. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku

Inflation report for February 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/report

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Федевич, Л., & Циквас, В.-Н. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО РИНКУ РУМУНІЇ У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНОЮ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-59
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ