ЗАОХОЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управління змінами, сталий розвиток, промислові підприємства, корпоративне партнерство, стратегічне управління, організаційна культура, інструменти управління змінами, виклики управління змінами, успішні приклади управління змінами

Анотація

Сутність управління змінами полягає в тому, щоб забезпечити успішне впровадження змін в діяльності підприємства з метою підтримання сталого розвитку. Це досягається завдяки забезпеченню ефективної комунікації між усіма зацікавленими сторонами, використанню ефективних методик контролю та моніторингу змін, а також оцінці результатів. Управління змінами є необхідним елементом сталого розвитку промислового підприємства, оскільки дозволяє забезпечити адаптацію до змін у зовнішньому середовищі та зберегти конкурентну перевагу. Крім того, управління змінами допомагає підприємству збільшити ефективність та продуктивність, зменшити ризики негативних наслідків змін та забезпечити стабільність фінансових показників. В умовах постійних змін у бізнесі, управління змінами стає необхідним для того, щоб підприємство могло адаптуватися до нових умов та зберегти своє місце на ринку. Отже, управління змінами є необхідним елементом сталого розвитку промислового підприємства, оскільки дозволяє забезпечити адаптацію до змін у зовнішньому середовищі, збільшити ефективність та продуктивність, зменшити ризики негативних наслідків змін та забезпечити стабільність фінансових показників. Для розуміння сутності управління змінами важливо звернути увагу на два аспекти: процес та культуру організації. Процес управління змінами передбачає визначення потреб в змінах, їх планування, розробку стратегії, реалізацію, контроль та оцінку результатів. Культура організації пов'язана зі ставленням працівників до змін, їх готовністю до їх прийняття та сприйнятливістю до нових ідей та технологій. Управління змінами може бути реактивним або проактивним. Реактивне управління змінами відбувається після виникнення проблем або кризової ситуації, коли необхідно швидко прийняти рішення та вжити заходів для відновлення стабільності. Проактивне управління змінами передбачає попереднє визначення потреб у змінах та планування їх реалізації заздалегідь. Управління змінами передбачає роботу зі стейкхолдерами – всіма зацікавленими сторонами, які можуть бути задіяні в процесі змін. Це можуть бути не тільки працівники підприємства, але й його клієнти, постачальники, конкуренти, громадські організації та інші. Управління змінами є динамічним процесом, який вимагає постійної оцінки результатів та внесення коректив в стратегію. Для ефективного управління змінами важливо мати якісну систему моніторингу, що дозволить оперативно виявляти проблеми та негативні наслідки змін. Управління змінами є необхідним елементом сталого розвитку промислового підприємства, оскільки дозволяє зберігати конкурентоспроможність та адаптуватись до змін у зовнішньому середовищі. Інноваційні зміни у технологіях, продукції та організації виробництва дозволяють зменшувати витрати, покращувати якість продукції та підвищувати ефективність роботи підприємства. Управління змінами також допомагає підприємству пристосовуватись до змін на ринку, змінювати свою стратегію відповідно до потреб споживачів та конкурентів. Наприклад, у зв'язку зі збільшенням попиту на екологічно чисті продукти, підприємство може впроваджувати зміни у виробництві, що дозволяє виготовляти продукцію з мінімальним впливом на довкілля. Управління змінами допомагає підприємству відкривати нові можливості, розширювати ринки збуту та залучати нових клієнтів. Наприклад, підприємство може розширити асортимент продукції або відкрити нові напрямки виробництва, що забезпечить розвиток та збільшення обсягів продажів. У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, а ринки постійно змінюються, промислові підприємства повинні бути готові до змін, які стають все важливішими для досягнення сталого розвитку. Управління змінами допомагає підприємствам пристосовуватися до змін, забезпечуючи їх ефективність та конкурентоспроможність. Проте, для ефективного впровадження управління змінами необхідно залучати керівників, оскільки вони є ключовими гравцями в цьому процесі. Залучення керівників до процесу управління змінами є важливим, оскільки вони відповідають за керівництво підприємством та прийняття стратегічних рішень. Крім того, керівники мають більш широку перспективу та розуміння ситуації в компанії, що дає їм можливість бачити потреби та можливості для змін. Якщо керівники не залучені до процесу управління змінами, то їх недостатня увага до цього процесу може призвести до невдалого впровадження змін, що в свою чергу може призвести до втрати часу, грошей та ресурсів. У цій статті буде розглянуто вплив керівників рівня Н-1 та Н-2 на управління змінами необхідних для сталого розвитку промислового підприємства. А також будуть розглянуті виклики та перешкоди, з якими зіштовхуються сучасні промислові підприємства при впровадженні управління змінами. Результати цієї статті повинні допомогти працівникам промислових підприємств краще зрозуміти, як важливо впроваджувати управління змінами для досягнення сталого розвитку. Важливість управління змінами на промисловому підприємстві полягає в тому, що зміни в роботі підприємства можуть відбуватися з різною інтенсивністю та частотою, і управління змінами допомагає підприємствам бути готовими до цих змін та швидко реагувати на них. Це дає можливість підприємству зберігати свою конкурентоспроможність та досягати сталого розвитку у довгостроковій перспективі.

Посилання

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage Learning, Canada.

Carnall, C. (2007). Managing Change in Organizations. Prentice Hall., Gosport GB.

Doppelt, B. (2017). Leading Change toward Sustainability: A Change-Management Guide for Business, Government and Civil Society. Routledge.

Tidd, J., & Bessant, J. (2018). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons, Great Britain.

Hiatt, J.M. (2018). ADKAR: A model for change in business, government and our community. Prosci Learning Center Publications Lovelend, Colorado.

Hayes, J. (2018). The theory and practice of change management. PALGRAVE MACMILLAN, New York.

Cameron, E., & Green, M. (2015). Making sense of change management: A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. London, Kogan Page Publishers.

Boyko, V.P. (2018). Models of change management in the organization. Kiyv: KNTEU.

Kozenkov, D.E., Anishchenko, L.O., Kaut, O.V., & Dunaychuk, S.M. (2018). Corporate Management. Dnipro: Driant

Переглядів статті: 327
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Рябцев, В. (2023). ЗАОХОЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ