ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Ключові слова: територіальні громади, місцеві бюджети, доходи і видатки бюджету, сталий розвиток

Анотація

У статті розглянуто проблематику фінансового забезпечення відновлення конкурентоспроможності територіальних громад в умовах скорочення бюджетних надходжень да обмеження цільових державних програм розвитку регіонів внаслідок війни. Визначено особливості формування доходів бюджетів територіальних громад та вплив динаміки цих надходжень на забезпечення сталого розвитку територій. Досліджено особливості покриття дефіциту бюджетів територіальних громад в умовах обмеженості фінансових ресурсів внаслідок формування пріоритетності оборонних видатків держави, Проаналізовано стан дотаційності місцевих бюджетів України від початку війни та визначено перспективи зростання надходжень до місцевих бюджетів в майбутньому. Здійснено аналіз видатків бюджетів територіальних громад та основні їх напрямки за видами діяльності. Розглянуто можливості покриття дефіциту місцевих бюджетів за рахунок трансфертів, а також визначено особливості реалізації цільових програм сталого розвитку регіонів відносно їх фінансового забезпечення.

Посилання

Галас Л. І., Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Економічний форум. 2021. №2. С. 74–79.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.02.2023).

Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/ (дата звернення 01.02.2023).

Дзямулич М. І, Максим’як С. В. Формування економічної активності сільського населення в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 47.

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138-142.

Сенищ, П., Фугело, П. Фінансово-бюджетна підтримка соціально-економічного розвитку територіальних громад в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 39.

Стащук, О., Бояр, А., Дзямулич, М. Специфіка формування податкової політики при розробці вуглецевого податку. Економіка та суспільство. 2021. № 31.

Шматковська, Т., Дзямулич, М., Стащук, О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Halas, L. I., Dziamulych, M. I., & Shmatkovska T. O. (2021). Osoblyvosti eksportnoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraine [Peculiarities of export activity of agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 2, pp. 74–79. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on 01.02.2023).

Decentralization. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/ (accessed on 01.02.2023).

Dziamulych M. I, & Maksymiak S. V. (2023). Formuvannia ekonomichnoi aktyvnosti silskogo naselennia Ukrainy [Formation of economic activity of the rural population in Ukraine]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 47. (in Ukrainian)

Dziamulych M. I., & Shmatkovska T. O. (2020). Upravlinnia rozvytkom personal pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi globalizatsii [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Ekonomichnyi Forum, vol. 3, pp. 138-142. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Подзізей, О., & Коробчук, Т. (2023). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-11
Розділ
ЕКОНОМІКА