ПРАКТИКА КОПІРАЙТИНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ЕКОЛОГІЧНОМУ І ЕТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: екологічний маркетинг, етичний маркетинг, еко-френдлі, круелті-фрі, копірайтинг, візуалізація, маркетингові комунікації

Анотація

У статті розглядаються практичні підходи та приклади маркетингових комунікацій в аспекті екологічного й етичного маркетингу. Екологічний маркетинг розглядається як впровадження принципів «еко-френдлі» у маркетингову та виробничу політику підприємства, включаючи натуральність, корисність товарів, екологічність виробництва, упаковки, акцент на екологічності пропозиції у рекламних кампаніях. Етичний маркетинг – досить широке поняття, втім у даній статті розглядається аспект «Круелті-фрі», тобто етичне ставлення до живих істот на всіх етапах виробництва та реалізації продукції: недопущення вівісекції, забезпечення належних умов утримання тварин у відповідності до їх потреб, вільний вигул тощо. Маркетингові комунікації в аспекті екологічної й етичної відповідальності пропонується поділяти на дві групи: комерційні та некомерційні. Некомерційні комунікації (соціальна реклама) створюють базу для попиту на товари «еко-френдлі» та «круелті-фрі», тоді як комерційні маркетингові комунікації допомагають фірмі-виробнику чи ритейлеру позиціонувати себе як екологічно-відповідального суб’єкта господарювання, підкреслювати відповідну цінність своєї пропозиції, а також сприяти усвідомленню людиною екологічних цінностей як сучасного тренду. Комерційні і некомерційні комунікації разом допомагають досягти таких цілей як формування правильних потреб, екологічної відповідальності та раціонального споживання, а також стимулювання попиту на відповідні товари. У обох видах комунікацій значна роль належить копірайтингу та візуальним ефектам. Правильно підібрана сукупність вербальних та невербальних компонентів, розуміння психології сприйняття кольорів, шрифтів та прийомів композиції допомагає краще донести комунікативне повідомлення до цільової аудиторії, сформувати правильні цінності та підкреслити відповідне позиціонування фірм-виробників.

Посилання

Вега Маркет. Офіційний сайт. URL: https://vega-market.com.ua/ (дата звернення: 19.06.2022).

Закаблуківська В.В., Калайда В.В., Лиськова Л.М. Екологічний маркетинг як спосіб етичного просування та популяризації товарів та послуг на території України. ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal. 2020. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.03.html (дата звернення: 19.06.2022).

Прищенко С.В. Екологічна соціальна реклама в структурі медіа простору. Культурологічна думка. 2016. № 10. С. 222–229.

Решетнікова І.Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2021. № 4. С. 91–96.

Соловйова Ю.Є., Шапран М.А. Семіотичний аналіз соціальної реклами проти порушення швидкісного ліміту водіями. International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19–21. Berlin, Germany, 2021. Р. 37–42.

Cruelty Free International. Офіційний сайт. URL: https://crueltyfreeinternational.org/about-cruelty-free-international дата звернення: 19.06.2022).

EcoVida Imbituba. Офіційна сторінка ФБ. Пост від 14.06.2020. URL: https://www.facebook.com/ecovida.imbituba/posts/106856527737674/ (дата звернення: 19.06.2022).

Mother. Live with Love. Офіційний сайт. URL: https://motherfarm.com.ua/nasha-ferma-mother/ (дата звернення: 19.06.2022).

Veha Market. Ofitsiinyi sait [Vega Market. Official site]. Retrieved from: https://vega-market.com.ua/ [in Ukrainian]

Zakablukivska V.V., Kalaida V.V., Lyskova L.M. (2020) Ekolohichnyi marketynh yak sposib etychnoho prosuvannia ta populiaryzatsii tovariv ta posluh na terytorii Ukrainy [Ecological marketing as a way of ethical promotion and popularization of goods and services on the territory of Ukraine]. ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal. Retrieved from: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.03.html [in Ukrainian]

Pryshchenko S.V. (2016) Ekolohichna sotsialna reklama v strukturi media prostoru [Ecological social advertising in the structure of the media space]. Kulturolohichna dumka, 10, 222–229. [in Ukrainian]

Reshetnikova I.L. (2021) Etychnyi marketynh yak kontseptsiia marketynhovoi diialnosti [Ethical marketing as a concept of marketing activities]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 4, 91–96. [in Ukrainian]

Soloviova Yu.Ie., Shapran M.A. (2021) Semiotychnyi analiz sotsialnoi reklamy proty porushennia shvydkisnoho limitu vodiiamy [Semiotic analysis of social advertising against speeding by drivers]. International Science Conference on Multidisciplinary Research, 37–42. [in Ukrainian]

Cruelty Free International. Ofitsiinyi sait. Retrieved from https://crueltyfreeinternational.org/about-cruelty-free-international

EcoVida Imbituba. Ofitsiina storinka FB. Post vid 14.06.2020. Retrieved from: https://www.facebook.com/ecovida.imbituba/posts/106856527737674/

Mother. Live with Love. Ofitsiinyi sait. Retrieved from: https://motherfarm.com.ua/nasha-ferma-mother/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Ткачук, С., & Стахурський, В. (2022). ПРАКТИКА КОПІРАЙТИНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ЕКОЛОГІЧНОМУ І ЕТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-12
Розділ
МАРКЕТИНГ