ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Ольга Радіонова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0570-3648
  • Світлана Александрова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9842-436X
  • Ірина Писарева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1433-9104
Ключові слова: організація дозвілля, івент-проєкт, туризм, готельне господарство, захід

Анотація

В статті визначено методику планування івент-проєктів, як сучасної форми організації дозвілля підприємствами туризму і готельного господарства. Встановлено алгоритм дій для здійснення івент-проєкту: 1) отримання брифу від замовника заходу; 2) підготовка креативної пропозиції, що розкриватися через атмосферу заходу; 3) укладення договору, що дає певні гарантії для учасників івенту; 4) підбір персоналу для реалізації івенту (основного, додаткового); 5) розробка проєктної документації на кожному етапі планування заходу. Розглянуто перелік документів, що дозволяють ефективно провести івент-захід: концепція заходу; фінальний бюджет; чек-лист проєкту (документ в якому зазначається в які строки організатор зобов’язаний виконати певні завдання, а замовник затвердити їх, чи внести певні корективи); контакт-репорт (погоджений організатором і замовником звіт (доповідь) про виконану роботу); сценарний план заходу; монтажний лист у вигляді мережевого плану або смугового плану; прес-реліз.

Посилання

Oliver A.L., Montgomery K. Using field-configuring events for sense-making: A cognitive network approach. Journal of Management Studies. 2008. № 45. P. 1147–1167.

Hardy C., Maguire S. Discourse, field-configuring events, and change in organizations and institutional fields: narratives of DDT and the Stockholm convention. Academy of Management Journal. 2010.№ 53. P. 1365–1392.

Getz D., Andersson T. Editorial to the special issue on festival management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2009. № 9. P. 109–111.

Beech J., Kaiser S., Kaspar R. The Business of Events Management. UK : Pearson Education Limited, 2014. 393 p.

Shone A., Parry B. Successful event management: a practical handbook. Cengage Learning: EMEA, 2004. P. 13.

Tum J. Management of Event Operations / J. Tum, P. Norton, J. Nevan Wright. Oxford: lsevier/Butterworth Heinemann, 2006. 280 p.

Ніколюк О.В., Дьяченко Ю.В., Савченко Т.В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 98–103.

Дьяченко Ю.В., Седікова І.А., Бондар В.А. Event -менеджмент як складник інформаційно-комунікаційних технологій у публічному управлінні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. № 6. С. 39–44.

Пашкевич М.Ю. Івент-технології у сфері дозвілля. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол. монографія. Київ : Вид-во: Ліра К, 2017. 328 с.

Oliver A.L., Montgomery K. (2008) Using field-configuring events for sense-making: A cognitive network approach. Journal of Management Studies, vol. 45, pp. 1147–1167.

Hardy C., Maguire S. (2010) Discourse, field-configuring events, and change in organizations and institutional fields: narratives of DDT and the Stockholm convention. Academy of Management Journal, vol. 53, pp. 1365–1392.

Getz D., Andersson T. (2009) Editorial to the special issue on festival management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 9, pp. 109–111.

Beech J., Kaiser S., Kaspar R. (2014) The Business of Events Management. UK : Pearson Education Limited, 393 p.

Shone A., Parry B. (2004) Successful event management: a practical handbook. Cengage Learning: EMEA, p. 13.

Tum J., Norton P. (2006) Management of Event Operations. Wright. Oxford: lsevier/Butterworth Heinemann, 280 p.

Nikolyuk O.V., Dyachenko Yu.V., Savchenko T.V. (2021) Osoblivosti rozvitku ivent-menedzhmentu v Ukrayini [Features of event management development in Ukraine]. Investiciyi: praktika ta dosvid, vol. 6, pp. 98–103.

Dyachenko Yu.V., Sedikova I.A., Bondar V.A. (2020) Event-menedzhment yak skladnik informacijno-komunikacijnih tehnologij u publichnomu upravlinni [Event management as a component of information and communication technologies in public administration]. Vcheni zapiski Tavrijskogo nacionalnogo universitetu imeni V.I. Vernadskogo, vol. 6, pp. 39–44.

Pashkevich M.Yu. (2017) Ivent-tehnologiyi u sferi dozvillya. Kulturno-dozvillyeva diyalnist u suchasnomu sviti [Event technologies in the field of leisure. Cultural and leisure activities in the modern world]. kol. monografiya [a monograph]. Kyiv: Vid-vo: Lira K, 328 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 250
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Радіонова, О., Александрова, С., & Писарева, І. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-4