ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: брендинг, інтернет-брендинг, маркетинг, інформаційний маркетинг, підприємництво, сучасне підприємництво

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інтернет брендингу як інструменту сучасного підприємництва. Проаналізовано його методи та структуризовано ключові етапи створення успішного брендингу. Розібрано необхідні складові сучасного підприємництва. Підібрані та проаналізовані сучасні професій, які необхідні для роботи над традиційним та інтернет-брендингом. Досліджено актуальність фактору існування інтернет-брендингу, обґрунтовано його необхідність у наші часи. Виведено головні причини пріоритетності та ефективності інтернет-брендингу. Досліджено його роль у сучасному бізнесі, його походження та вплив на інформаційне середовище і суспільство. Окреслено ключові елементи росту бізнесу, підвищення кількості клієнтів та продажів. Досліджено вплив інтернет-брендингу на зв’язок з споживачем, на пошук нової аудиторії підприємництва та утримання теперішньої.

Посилання

Світлана Шпилик. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161834337.pdf

Небилиця О.А., Тімонін К.О. Сучасні особливості інтернет-брендингу в Україні. URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee141_69/e141neb.pdf

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/

Дзвінчук Д.І. Експериментальна верифікація можливості використання тесту вудкока-френсіса для виявлення когнітивних упереджень у претендентів на керівні посади в органах публічної влади. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/6.pdf

Дубов Д.В., Ожеван М.А., Гнатюк С.Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf

Туманов О.О. Статистичне оцінювання розвитку соціальних медіа в Україні. URL: http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/zah/tumanov_avt.pdf

Svetlana Shpilyk. Internet as an effective marketing tool of a modern enterprise. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161834337.pdf

Nebylytsia O.A. Timonin K.O. Modern features of Internet branding in Ukraine. URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee141_69/e141neb.pdf

Ministry and Committee for Digital Transformation of Ukraine. URL: https://thedigital.gov.ua/

Dzvinchuk D.I. Experimental verification of the possibility of using the Woodcock-Francis test to identify cognitive biases in applicants for leadership positions in public authorities. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/6.pdf

Dubov D.V., Ozhevan M.A., Hnatyuk S.L. Information society in Ukraine: global challenges and national opportunities. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02 /dubov_infsus-31058.pdf

Tumanov O.O. Statistical evaluation of social media development in Ukraine. URL: http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/zah/tumanov_avt.pdf

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Лісений, Є., & Дешко, Д. (2021). ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-41
Розділ
МАРКЕТИНГ