МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: енергетичні ресурси, енергетичні витрати, енергетичний аналіз, енергомісткість, акумульована енергомісткість, енергетична ефективність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінювання витрат енергетичних ресурсів у сільському господарстві. Систематизовано термінологію та уточнено ряд формулювань, зокрема поняття «акумульованої енергомісткості». Визначено способи класифікації витрат енергії у сільськогосподарському виробництві. Досліджено переваги та недоліки методів розрахунку енергомісткості сільськогосподарської продукції – аналізу процесів та аналізу галузевих зв’язків. Запропоновано для комплексної оцінки виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств використовувати показник ефективності енергетичних витрат, при цьому важливе значення має зіставлення енергетичної й економічної ефективності виробництва, при чому енергетична ефективність лише доповнює економічну ефективність і виступає як частина розрахунків.

Посилання

Ключові показники ефективності. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ключові_показники_ефективності. (дата звернення: 10.12.2020).

Перебийніс В. І., Федірець О. В. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 190 с.

Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana Sazonova, Maryna Kovalenko, Valeriia Ostashova Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management. Journal of Entrepreneurship Education. 2018. Volume 21, Special Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html.

Fedirets O. V., Kalinichenko О. V. Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism. Modern Economics. 2018. №9, pp. 153–159.

Key performance indicators (2020). Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ключові_показники_ефективності. (accessed 10 December 2020).

Perebyinis V. І., Fedirets О.V. (2012) Energy factor of product competitiveness [Enerhetychnyy faktor zabezpechennya konkurentospromozhnosti produktsiyi]: monograph. Poltava: PUET. 190 р. (in Ukrainian)

Markina І., Fedirets О., Sazonova Т, Kovalenko М, Ostashova V. (2018). Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 21, Special Issue 2. Available at: https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html.

Fedirets O. V., Kalinichenko О. V. (2018) Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism. Modern Economics, №9, рр. 153–159.

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Федірець, О., Зось-Кіор, М., & Писаренко, Р. (2020). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-45
Розділ
ЕКОНОМІКА