РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ СТАЛОГО МІСЬКОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТУ ЗДОРОВ’Я

Ключові слова: здоров'я, навколишнє середовище, сталий розвиток міста, громадське здоров'я, міське управління

Анотація

Екологічна криза, викликана зростаючими темпами глобальної урбанізації, призвела до безлічі проблем в сфері громадського здоров'я, які поступово стали новою нормою в процесі досягнення цілей сталого міського розвитку. Дане дослідження має на меті розкрити сутність взаємозв'язків між концепціями здоров'я, навколишнього середовища, сталого міського розвитку, досліджуючи їх з міждисциплінарної точки зору. У статті акцентується увага на необхідності, доцільності і можливості розгляду аспекту здоров'я як складової концепції сталого міського розвитку. Запропоновано аналітичну рамку для інтерпретації та інтеграції питань здоров'я та сталого міського розвитку в дослідженнях і практичних розробках заходів із реалізації політики сталого розвитку міст. Зроблено акцент на тому, що в досягненні цілей сталого розвитку міст слід виходити з основи – міського середовища (в широкому розумінні), враховувати подвійність взаємозв'язку здоров'я і стійкості, а також розглядати стан стійкості міст через оцінку здоров'я. Так, міське середовище, у широкому розумінні, не обмежується природним середовищем, а й містить соціальний та економічний виміри, поведінку та результати, що генеруються людською діяльністю. Це – комплексний простір, що охоплює фізичне та гуманістичне середовище. Виходячи з цього, проблеми міського середовища та здоров'я населення можуть бути досліджені з позицій медичної географії, громадської гігієни, управління містобудуванням та ін., зосереджених на впливі різних аспектів навколишнього середовища на здоров'я, включаючи географічне середовище, екологічне середовище, соціальне середовище, політичне середовище. Вивчення взаємозв’язку між здоров'ям та навколишнім середовищем має здійснюватися на різних просторових рівнях, включаючи глобальний, національний, регіональний, місцевий, громадський та індивідуальний рівні. Динамічний рівноважний зв'язок між здоров'ям людини та міським середовищем у широкому сенсі є фундаментальною відправною точкою реконструкції рамок дослідження сталого розвитку міст. Це, в свою чергу, відображає сутність нового напряму концептуальних досліджень в сфері теоретичних аспектів сталого міського розвитку і є необхідним у сучасних умовах наростання екологічних проблем в містах

Посилання

Yu, B. (2021). Ecological effects of new-type urbanization in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, 110–118. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110239

Hao, Y., Deng, Y., Lu, Z. N., & Chen, H. (2018). Is environmental regulation effective in China? Evidence from city-level panel data. Journal of Cleaner Production, 188, 966–976. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.003

Dye, T., Levandowski, B., Siddiqi, S., Ramos, J. P., Li, D., Sharma, S., ... Pressman, E. (2021). Non-medical COVID-19-related personal impact in medical ecological perspective: A global multileveled, mixed method study. MedRxiv, 4 (10), 89–95. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.12.26.20248865

Komilova, N. K., Zaynutdinova, D. K., Ozodovich, H. M., Egamberdiyeva, U. T., & Latibovna, A. Z. (2021). Medical Geographical Analysis of Population Health in Arid Climate Areas. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 8(2), 1105–1116. Retrieved from: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50624

Finlay, J. M., & Rowles, G. D. (2021). Clinical geography: A proposal to embrace space, place and wellbeing through person-centered practice. Wellbeing, Space and Society, 2(10), 100–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100035

Cruz, M. P., Santos, E., Cervantes, M. V., & Juárez, M. L. (2021). COVID-19, a worldwide public health emergency. Revista Clínica Española (English Edition), 221(1), 55–61. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rceng.2020.03.001

Handy, S. L., Boarnet, M. G., Ewing, R., & Killingsworth, R. E. (2018). How the built environment affects physical activity: views from urban planning. American journal of preventive medicine, 23(2), 64–73. DOI: https://doi.org/10.1016/S0749-3797(02)00475-0

Radicchi, A., Cevikayak Yelmi, P., Chung, A., Jordan, P., Stewart, S., Tsaligopoulos, A., ... Grant, M. (2021). Sound and the healthy city. Cities & Health, 5(1–2), 1–13. DOI: https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1821980

Doaemo, W., Dhiman, S., Borovskis, A., Zhang, W., Bhat, S., Jaipuria, S. et al. (2021). Assessment of municipal solid waste management system in Lae City, Papua New Guinea in the context of sustainable development. Environment, Development and Sustainability, 1(31). Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-021-01465-2

De Matteis, F., Preite, D., Striani, F., & Borgonovi, E. (2021). Cities' role in environmental sustainability policy: the Italian experience. Cities, 111, 102–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102991

Crane, M., Lloyd, S., Haines, A., Ding, D., Hutchinson, E., Belesova, K., ... & Turcu, C. (2021). Transforming cities for sustainability: a health perspective. Environment international, 147, 106–115. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106366

Rice, L. (2021). Healthy cities, diseasogenic cities and the Global South. Environment and Development, 2 (2), 37–65. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-55416-3-2

Brown, C. L., & Fredrickson, B. L. (2021). Characteristics and consequences of co-experienced positive affect: understanding the origins of social skills, social bonds, and caring, healthy communities. Current Opinion in Behavioral Sciences, 39, 58–63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2021.02.002

Asma, S., Lozano, R., Chatterji, S., Swaminathan, S., de Fátima Marinho, M., Yamamoto, N., ... & Murray, C. J. (2020). Monitoring the health-related Sustainable Development Goals: lessons learned and recommendations for improved measurement. The Lancet, 395(10219), 240–246. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32523-1

von Schirnding, Y. (2002). Health and sustainable development: can we rise to the challenge? The Lancet, 360(9333), 632–637. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09777-5

Hancock, T. (1993). Health, human development, and the community ecosystem: three ecological models. Health promotion international, 8(1), 41–47. DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/8.1.41

Kjargard, B., Land, B., & Bransholm Pedersen, K. (2014). Health and sustainability. Health promotion international, 29(3), 558–568. DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/das071

Zhu, D., Zhong, L., & Yu, H. (2021). Progress on Relationship between Natural Environment and Mental Health in China. Sustainability, 13(2), 980–991. DOI: https://doi.org/10.3390/su13020991

Mohd, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., & Ibrahim, B. (2020). Sustainable Community Based Ecotourism Developement. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(9), 5049–5061. Retrieved from: https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4740

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Хунює, В., & Коблянська, І. (2021). РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ СТАЛОГО МІСЬКОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТУ ЗДОРОВ’Я. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ