ДОХОДИ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

  • Ірина Андрейцева Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-0337-4107
Ключові слова: якість життя населення, доходи населення, номінальна заробітна плата, гендерна нерівність, сукупні витрати домогосподарств, грошові доходи домогосподарств, споживання продуктів харчування

Анотація

У статті узагальнено поняття «якість життя населення». Досліджено сучасний стан якості життя населення України. Проведено структурно-динамічний аналіз впливу доходів населення на якість життя. Виявлено переважання в структурі доходів населення двох джерел: соціальної допомоги і заробітної плати. Найвищі заробітки спостерігаються серед працівників фінансової сфери, промисловості, державного управління, інформації та телекомунікації. Встановлено значні диспропорції величини заробітків, зумовлені територіальними особливостями ринків праці. Виявлено існування гендерної нерівності щодо заробітних плат в країні. Серед населення країни виявлено значний відсоток жителів з середньодушовим доходом, нижчим прожиткового мінімуму. В сукупних витратах домогосподарств країни переважають витрати на харчування, оплату житла, комунальних послуг. Зроблено висновок про взаємозалежність якості трудового потенціалу і якості життя населення України.

Посилання

Булавинець В.М., Заклекта О.І. (2017).Нерівність доходів населення в Україні: чинники та сучасний стан. Ефективна економіка, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Bulavynets, V.M., Zaklekta, O.I. (2017).Nerivnist dokhodiv naselennia v Ukraini: chynnyky ta suchasnyi stan [Income inequality in Ukraine: factors and current situation]. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Андрейцева, І. (2021). ДОХОДИ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ