РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

  • Ірина Андрейцева Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-0337-4107
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, робоча сила, неформальна зайнятість, зовнішня міграція, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата

Анотація

У статті узагальнено поняття «ринок праці». Досліджено сучасний стан ринку праці України. Проведено структурно-динимічний аналіз впливу факторів на кон’юктуру ринку. Представлено динаміку зайнятості за сферами діяльності, професійними групами, встановлено її спад на 17%, зростання частки зайнятих сфери послуг, зумовлених процесами деіндустріалізації. Виявлено чинники зростання безробіття та неформальної зайнятості. Рівень безробіття зріс до 9,5%, неформальна зайнятість склала третину формального сектору. Оцінено попит і пропозицію на ринку праці. Розглянуто ефективність оплати праці в динаміці, за видами економічної діяльності, виявлено значну пауперизацію населення внаслідок зниження доходів. Рівень мінімальної зарплати не достатній для виконання функцій: відтворення робочої сили, стимулювання праці та підвищення рівня життя працівників. Зроблено висновок про неефективну модель ринку праці України.

Посилання

Чернявська О.В. Ринок праці : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 522 с.

Cайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.06.2021).

European Statistical Recovery Dashboard (EUROSTAT). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?theme=people (дата звернення: 25.06.2021).

Середня зарплата в Європі. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/ (дата звернення: 25.06.2021).

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Соціально-економічні настрої населення України: червень – вересень 2020 року. Український соціум. 2020. № 3. С. 142–156.

Cherniavska O.V (2013) Rynok pratsi [Labor market]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 522 р. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua (accessed: 15 June 2021).

European Statistical Recovery Dashboard (EUROSTAT). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?theme=people (accessed: 25 June 2021).

Minfin (2021) The average salary in Europe. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/ (accessed: 25 June 2021).

Balakirieva O.M., Dmytruk D.A. (2020) Sotsialno-ekonomichni nastroi naselennia Ukrainy: cherven – veresen 2020 roku [Socio-economic sentiments of the population of Ukraine: June – September 2020]. Ukrainskyi sotsium, vol. 3, pp. 142–156. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1489
Завантажень PDF: 916
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Андрейцева, І. (2021). РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-4
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ