АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Ключові слова: аналіз ринку освіти, людський потенціал регіону, навички, проєкт, навчання дорослих

Анотація

У роботі проведено аналіз передумов розвитку ринку освітніх послуг для дорослих. Аналіз демографічної ситуації, міграційних процесів та рівня зайнятості населення в Україні за віком дозволив виявити важливість використання трудового потенціалу людей віком 45+ та основні проблеми їх працевлаштування. Встановлено, що рівень заробітної плати напряму залежить від розвитку у здобувача посади нових актуальних навичок. Аналіз стану ринку освіти для дорослих в Європі, Україні та в Запорізькому регіоні дозволив виявити основні тенденції в сфері освіти для дорослих та окреслити набір основних навичок, які відповідають сучасним запитам бізнесу. Обґрунтована необхідність реалізації проєктів «освіта для дорослих» на регіональному рівні як інструменту розвитку людського потенціалу. Визначені особливості навчання дорослих учнів підчас реалізації освітнього проєкту.

Посилання

Гришина Е.С. Факторы, оказывающие влияние на человеческий потенциал. Креативная экономика. 2013. Том 7. № 1. С. 113–117. URL: https://creativeconomy.ru/lib/4885 (дата звернення: 17.06.2021).

Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання: монографія / Під ред. В.Г. Никифоренка. МОН України. Одеський нац. економічний ун-т. Одеса : ВОІ СОІУ «Атлант», 2018. 103 с.

«Дорогі» навички: за які вміння роботодавці готові підвищувати зарплату. grc.ua: веб-сайт. 07/10/19. URL: https://grc.ua/article/25505?fbclid=IwAR1DH7yiLx6G7BeNGo0r5vsk-fv7DUitmn8wGTDtPI-V4GirRecaeuuVeBQ (дата звернення 17.06.2021).

Світове дослідження цінностей 2020 в Україні. Український центр Європейської політики: веб-сайт. 28/10/20. URL: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html?fbclid=IwAR0ZyxseU-VWzDkD OHcyWsxDeHHnP6XmvzBhj14N3UqLWTmpi W0BpV5Tpx4 (дата звернення: 17.06.2021).

«Національна доповідь «Цілі сталого розвитку». Міністерство економіки України: веб-сайт. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku (дата звернення: 17.06.2021).

Яблонська Х. Які навички варто розвивати, щоб бути успішними у майбутньому. Happy articles: веб-сайт. 14/05/20. URL: https://happymonday.ua/yaki-navychky-varto-rozvyvaty (дата звернення: 17.06.2021).

Кузьмінська Ю.М. Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти. Управління проектами та розвиток виробництва. 2019. № 1(69). С. 38–52.

Методичні рекомендації щодо розроблення стратегій з впровадження культури навчання та освіти дорослих на місцевому рівні (для територіальних громад, громадських організацій, тощо). Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»: веб-сайт. URL: http://www.uaod.org.ua/proekti-dokumentiv-u-sferi-osviti-doroslih/ (дата звернення: 17.06.2021).

Міжнародні дні освіти дорослих в Україні: Запорізька область прийняла естафету міжнародної акції. 22/09/16. URL: http://www.tsatu.edu.ua/12992/ (дата звернення: 17.06.2021).

Відбувся круглий стіл «Зміцнення розвитку спільнот через освіту дорослих» Громадський простір: веб-сайт. 30/10/2018. URL: https://www.prostir.ua/?news=vidbuvsya-kruhlyj-stil-zmitsnennya-rozvytku-spilnot-cherez-osvitu-doroslyh (дата звернення: 17.06.2021).

«Літня школа для дорослих – 2021» - відбулася! Літня школа для дорослих: веб-сайт. URL: https://shkolakdo.jimdofree.com/ (дата звернення: 17.06.2021).

Централізована бібліотечна система для дорослого населення м. Запоріжжя. Українська бібліотечна асоціація: веб-сайт. URL: https://ula.org.ua/268-253-chlenstvo/kolektivni-chleni-uba/404-centralizovana-bibliotechna-sistema-dlya-doroslogo-naselennya-m-zaporizhzhya- (дата звернення: 17.06.2021).

Адаменко М. Організація в бібліотеці центру освіти дорослих: від ідеї до історій успіху. Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади: веб-сайт. 10/01/19. URL: https://oth.nlu.org.ua/?p=2340 (дата звернення: 17.06.2021).

Мелітополь отримав статус міста-переможця в премії ЮНЕСКО "Міста, що навчаються". Децентралізація дає можливості: веб-сайт. 18/02/2019. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10638 (дата звернення: 17.06.2021).

У Галицинівській громаді відкрили перший Центр освіти дорослих. CRISIS media center: Web-site. 29/10/2018. URL: https://uacrisis.org/uk/u-galitsinivskij-gromadi-vidkrili-pershij-tsentr-osviti-doroslih (дата звернення: 17.06.2021).

Освіта дорослих – ключ до успіху та розвитку громади. Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області: веб-сайт. 26/11/2020. URL: https://www.uszn-mlt.com/освіта-дорослих. (дата звернення: 17.06.2021).

Курси в Запоріжжі. Education.ua: веб-сайт. URL: https://www.education.ua/ua/courses/?page=4&city=49 (дата звернення: 01.03.2021).

Започаткування Центру освіти дорослих у Запоріжжі. Національна академія педагогічних наук України: веб-сайт. 14/06/2017. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1195/ (дата звернення: 17.06.2021).

Оцінка чисельності наявного населення України. URL: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2020/1/Оцінка_наявного_населення_України.pdf (дата звернення: 17.06.2021).

Плюс, а не хрест. Як ринок праці сприймає осіб 45+. Державна служба зайнятості: веб-сайт. 02/07/2020. URL: https://skills.dcz.gov.ua/plyus-a-ne-hrest-yak-rynok-praczi-spryjmaye-osib-45/?fbclid=IwAR0_jhQ1k-O10LF77UHqZ-mH1FlKIptiUxyrR9cJnmjR4KJTELhdygKH9dw (дата звернення 17.06.2021).

Cайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Сайт Головного управління статистики Запорізької області. URL: http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Розмір заробітної плати у вакансіях (на 01 червня 2021р.). Державний центр зайнятості: веб-сайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69

Розмір заробітної плати у вакансіях (на 01 червня 2021р.). Запорізький обласний центр зайнятості: веб-сайт. URL: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/67

Adult learning statistics. Eurostat Statistics Explained: web-site. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics#Participation_rate_of_adults_in_learning_in_the_last_12_months (дата звернення: 17.06.2021).

Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2019р. World Economic Forum. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 17.06.2021).

МОН пропонує для громадського обговорення проєкту Закону України «Про освіту дорослих». Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. 07/10/20. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih (дата звернення: 17.06.2021).

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy 22/01/2020. URL: https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy (дата звернення: 17.06.2021).

Майбутнє ринку праці. Протиборство тенденцій, які будуть формувати робоче середовище в 2030 році. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/workforce-of-the-future-ukr.pdf (дата звернення: 17.06.2021).

Найбільш затребувані професії в Україні в 2021 році. Яку професію обрати, щоб не прогадати: поради випускникам. URL: https://naurok.ua/student/blog/naybilsh-zatrebuvani-profesi-v-ukra-ni-v-2021-roci (дата звернення: 17.06.2021).

14 найбільш затребуваних soft skills на ринку праці. Український спектр: онлайн видання. 28/10/2020. URL: https://uaspectr.com/2020/10/28/14-najbilsh-zatrebuvanyh-soft-skills/ (дата звернення: 17.06.2021).

Madison Hoff. These are the top non-technical skills you need to succeed in the best jobs of the future. 10/10/20. URL: https://www.businessinsider.com/soft-skills-high-paying-jobs-of-the-future-2020-10 (дата звернення: 17.06.2021).

Каким будет рынок труда в 2021 году? Прогноз экспертов grc.ua. grc.ua: веб-сайт. 05/02/21. URL: https://grc.ua/article/28121 (дата звернення: 17.06.2021).

Skills – Systems Analysis. O*NET OnLine: web-site. URL: https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/2.B.4.g (дата звернення: 17.06.2021).

Grishina E. (2013) Faktoryi, okazyivayuschie vliyanie na chelovecheskiy potentsial [Factors Which Affect Human Potential of a Region]. Kreativnaya ekonomika, vol. 7(1), pp. 113–117. Available at: https://creativeconomy.ru/lib/4885 (accessed 17 June 2021). (in Russian)

Nykyforenka V.H. (Ed.). (2018). Formuvannia i rozvytok liudskoho potentsialu rehionu: sutnist, suchasni tendentsii ta metody otsiniuvannia: monohrafiia [Formation and development of human potential of the region: essence, modern tendencies and methods of estimation]. Monohrafiya [a monograph]. Odesa: VOI SOIU «Atlant» (accessed 17 June 2021) (in Ukrainian)

«Dorohi» navychky: za yaki vminnia robotodavtsi hotovi pidvyshchuvaty zarplatu ["Expensive" skills: for what skills are employers willing to raise wages]. (2019). grc.ua: Web-site. Retrieved from: https://grc.ua/article/25505?fbclid=IwAR1DH7yiLx6G7BeNGo0r5vsk-fv7DUitmn 8wGTDtPI-V4GirRecaeuuVeBQ (accessed 17 June 2021).

Svitove doslidzhennia tsinnostei 2020 v Ukraini (2020) [World Values Survey 2020 in Ukraine]. Ukrainskyi tsentr Yevropeiskoi polityky: Web-site. Retrieved from: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html?fbclid=IwAR0ZyxseU-VWzDkDOHcyWsxDeHHnP6XmvzBhj14N3UqLWTmpiW0BpV5Tpx4 (accessed 17 June 2021).

«Natsionalna dopovid «Tsili staloho rozvytku» ["National Report" Sustainable Development Goals"]. Ministry of Economy of Ukraine: Web-site. Retrieved from: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku (accessed 17 June 2021).

Yablonska Kh. (2020) Yaki navychky varto rozvyvaty, shchob buty uspishnymy u maibutnomu [What skills should be developed to be successful in the future]. Happy articles: Web-site. Retrieved from: https://happymonday.ua/yaki-navychky-varto-rozvyvaty (accessed 17 June 2021).

Kuzminska Yu.M. (2019) Klasyfikatsiia osvitnikh proektiv pidvyshchennia kvalifikatsii v strukturi bezperervnoi osvity [Classification of educational projects of advanced training in the structure of continuing education]. Project Management and Production Development, no 1, pp. 38–52. (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia stratehii z vprovadzhennia kultury navchannia ta osvity doroslykh na mistsevomu rivni (dlia terytorialnykh hromad, hromadskykh orhanizatsii, toshcho) (2019) [Methodical recommendations for the development of strategies for the implementation of the culture of teaching and adult education at the local level (for local communities, public organizations, etc.)]. Ukrainian Adult Education Association: Web-site. Retrieved from: http://www.uaod.org.ua/proekti-dokumentiv-u-sferi-osviti-doroslih/ (accessed 17 June 2021).

Mizhnarodni dni osvity doroslykh v Ukraini: Zaporizka oblast pryiniala estafetu mizhnarodnoi aktsii. (2016) [International Days of Adult Education in Ukraine: Zaporizhia region took the baton of the international action]. Retrieved from: http://www.tsatu.edu.ua/12992/ (accessed 17 June 2021).

Vidbuvsia kruhlyi stil «Zmitsnennia rozvytku spilnot cherez osvitu doroslykh» (2018) [A round table "Strengthening community development through adult education" was held]. Portal “Civic Space”. Retrieved from: https://www.prostir.ua/?news=vidbuvsya-kruhlyj-stil-zmitsnennya-rozvytku-spilnot-cherez-osvitu-doroslyh (accessed 17 June 2021).

«Litnia shkola dlia doroslykh – 2021» – vidbulasia! ["Summer school for adults – 2021" – took place!]. Retrieved from: https://shkolakdo.jimdofree.com/ (accessed 17 June 2021).

Tsentralizovana bibliotechna systema dlia dorosloho naselennia m. Zaporizhzhia. [Centralized library system for the adult population of Zaporizhia]. Ukrainian Library Association: Web-site. Retrieved from: https://ula.org.ua/268-253-chlenstvo/kolektivni-chleni-uba/404-centralizovana-bibliotechna-sistema-dlya-doroslogo-naselennya-m-zaporizhzhya- (accessed 17 June 2021).

Adamenko M. (2019) Orhanizatsiia v bibliotetsi tsentru osvity doroslykh: vid idei do istorii uspikhu. [Organization in the library of the center of adult education: from idea to success stories]. Public Library of the United Territorial Community: Web-site. Retrieved from: https://oth.nlu.org.ua/?p=2340 (accessed 17 June 2021).

Melitopol otrymav status mista-peremozhtsia v premii YuNESKO "Mista, shcho navchaiutsia" (2019) [Melitopol became the winner of the UNESCO Studying Cities Award]. Decentralization: Web-site. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/10638 (accessed 17 June 2021).

U Halytsynivskii hromadi vidkryly pershyi Tsentr osvity doroslykh (2018) [The first Center for Adult Education was opened in the Galician community]. UKRAINE CRISIS media center: Web-site. Retrieved from: https://uacrisis.org/uk/u-galitsinivskij-gromadi-vidkrili-pershij-tsentr-osviti-doroslih (accessed 17 June 2021).

Osvita doroslykh – kliuch do uspikhu ta rozvytku hromady (2020) [Adult education is the key to success and community development]. Department of Social Protection of the Population of Melitopol City Council of Zaporizhia Region: Web-site. Retrieved from: https://www.uszn-mlt.com/освіта-дорослих (accessed 17 June 2021).

Kursy v Zaporizhzhi [Courses in Zaporozhye]. Education.ua: Web-site. Retrieved from: https://www.education.ua/ua/courses/?page=4&city=49 (accessed 17 June 2021).

Zapochatkuvannia Tsentru osvity doroslykh u Zaporizhzhi. (2017) [Establishment of the Center for Adult Education in Zaporizhia]. National Academy of Educational Sciences of Ukraine: Web-site. Retrieved from: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1195/ (accessed 17 June 2021).

Otsinka chyselnosti naiavnoho naselennia Ukrainy [Estimation of the current population of Ukraine]. Available at: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2020/1/Оцінка_наявного_населення_України.pdf (accessed 17 June 2021).

Plius, a ne khrest. Yak rynok pratsi spryimaie osib 45+ [Plus, not a cross. 45+ people perceive the labor market]. State Employment Center: Web-site. Retrieved from: https://skills.dcz.gov.ua/plyus-a-ne-hrest-yak-rynok-praczi-spryjmaye-osib-45/?fbclid=IwAR0_jhQ1k-O10LF77UHqZ-mH1FlKIptiUxyrR9cJnmjR4KJTELhdygKH9dw (accessed 17 June 2021).

Sajt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Sait Holovnoho upravlinnia statystyky Zaporizkoi oblasti [Main Department of Statistics of Zaporizhia region]. Retrieved from: http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia

Pro zainiatist naselennia [On employment]: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5067-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Rozmir zarobitnoi platy u vakansiiakh (na 01 chervnia 2021r.). [The amount of salary in vacancies (as of June 1, 2021)]. State Employment Center: Web-site. Retrieved from: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69 (accessed 17 June 2021).

Rozmir zarobitnoi platy u vakansiiakh (na 01 chervnia 2021r.). [The amount of salary in vacancies (as of June 1, 2021)]. Zaporozhye regional employment center: Web-site. Retrieved from: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/67 (accessed 17 June 2021).

Adult learning statistics. Eurostat Statistics Explained: Web-site. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics#Participation_rate_of_adults_in_learning_in_the_last_12_months (accessed 17 June 2021).

Klaus Schwab. (2019) The Global Competitiveness Report 2019р. World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 17 June 2021).

MON proponuie dlia hromadskoho obhovorennia proiekt Zakonu Ukrainy «Pro osvitu doroslykh» (2020). [The Ministry of Education and Science proposes a draft Law of Ukraine "On Adult Education" for public discussion]. Ministry of Education and Science of Ukraine: Web-site. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih (accessed 17 June 2021).

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy (2020) Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy (accessed 17 June 2021).

Maibutnie rynku pratsi. Protyborstvo tendentsii, yaki budut formuvaty roboche seredovyshche v 2030 rotsi [The future of the labor market. Confronting trends that will shape the work environment in 2030]. Retrieved from: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/workforce-of-the-future-ukr.pdf (accessed 17 June 2021).

Naibilsh zatrebuvani profesii v Ukraini v 2021 rotsi. Yaku profesiiu obraty, shchob ne prohadaty: porady vypusknykam [The most popular professions in Ukraine in 2021. What profession to choose so as not to lose: tips for graduates]. Retrieved from: https://naurok.ua/student/blog/naybilsh-zatrebuvani-profesi-v-ukra-ni-v-2021-roci (accessed 17 June 2021).

14 naibilsh zatrebuvanykh soft skills na rynku pratsi. Ukrainskyi spektr: onlain vydannia. (2020) [14 most popular soft skills in the labor market. Ukrainian spectrum: online edition]. Retrieved from: https://uaspectr.com/2020/10/28/14-najbilsh-zatrebuvanyh-soft-skills/ (accessed 17 June 2021).

Madison Hoff. (2020) These are the top non-technical skills you need to succeed in the best jobs of the future. Retrieved from: https://www.businessinsider.com/soft-skills-high-paying-jobs-of-the-future-2020-10 (accessed 17 June 2021).

Kakim budet rynok truda v 2021 godu? Prognoz ekspertov grc.ua. (2021) [What will the labor market look like in 2021? Forecast of experts grc.ua.]. Retrieved from: https://grc.ua/article/28121 (accessed 17 June 2021).

Skills – Systems Analysis. Retrieved from: https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/2.B.4.g (accessed 17 June 2021).

Переглядів статті: 566
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Нечаєва, І., Борисенко, О., & Онуфрієнко, Н. (2021). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ