ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «КРАВАТКА-МЕТЕЛИК» (BOWTIE) В ПРАКТИЦІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Ключові слова: ризик, антикризове управління, «краватка-метелик» (Bowtie)

Анотація

Кожне підприємство має правові, економічні та етичні цілі, які варіюються від забезпечення обов’язкової безпеки до комерційних цілей та корпоративного громадянства. Для досягнення цих цілей підприємства беруть на себе певний ризик. Баланс між ризиком та винагородою – це постійна проблема, незалежно від того, які дії виконуються. Одним з сучасних інструментів управління ризиками в процесі антикризового управління є техніка «краватка-метелик» (Bowtie), яку можна використовувати для візуалізації, оцінки та безпосередньо управління ризиками. Аналіз «краватка-метелик» – це методологія якісної оцінки ризику, яка забезпечує спосіб ефективної візуалізації складних сценаріїв ризику у зручному для розуміння графічному форматі та показує взаємозв’язок між причинами небажаних подій та вірогідністю збільшення втрат та збитків. Bowtie може відображати дії, що запобігають появі та розвитку ризику на підприємстві, а також відновлювальні заходи, які дозволяють обмежити можливі ефекти після настання даного ризику, специфічні для кожного достовірного результату.

Посилання

Геренцева Ю.В. Анализ риска с использованием метода галстука-бабочки. ПЕРСПЕКТИВА. 2019. С. 289-293.

Міністерство економічного розвитку України. Національний стандарт України ДСТУ IES/ ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IES/ ISO31010:2009, ITD). Київ: Мінекономрозвитку України, 2015. 80 с.

Офіційний сайт ДП «Івченко-Прогрес». URL: http://ivchenkoprogress.com/ (дата звернення 20.10.2021).

Раимов А.И., Николаева Н.Г., Сопин В.Ф. (2020). Метод «галстук-бабочка» и его применение при оценке рисков. Компетентность / Competency (Russia.) DOI: https://doi.org/10.24411/1993-8780-2020-10308.

Ronald W. McLeod (2018). Bowtie Analysis as a prospective risk assessment technique in primary healthcare. Policy and Practice in Health and Safety. p. 177-193. DOI: https://doi.org/10.1080/14773996.2018.1466460.

Gerentseva Yu.V. (2019). Risk analysis using the bow tie method. PERSPECTIVE-2019, p. 289-293.

Ministry of Economic Development of Ukraine. National standard of Ukraine DSTU IES / ISO 31010: 2013. Risk management. General risk assessment methods (IES / ISO31010: 2009, ITD). Kyiv: Ministry of Economic Development of Ukraine, 2015. 80 p.

Official site of Ivchenko-Progress. URL: http://ivchenkoprogress.com/ (accessed 20.10.2021).

Raimov AI, Nikolaeva NG, Sopin VF (2020). The "bow tie" method and its application in risk assessment. Competency (Russia). DOI: https://doi.org/10.24411/1993-8780-2020-10308.

Ronald W. McLeod (2018). Bowtie Analysis as a prospective risk assessment technique in primary healthcare. Policy and Practice in Health and Safety. p. 177-193. DOI: https://doi.org/10.1080/14773996.2018.1466460.

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Нечаєва, І., & Дончик, Д. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «КРАВАТКА-МЕТЕЛИК» (BOWTIE) В ПРАКТИЦІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ