ОЦІНКА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Ключові слова: страховий портфель, показники страхового портфеля, збалансований страховий портфель, коефіцієнти однорідности портфеля, розрахунковий страховий портфель

Анотація

У статті розглянуто особливостей формування збалансованого страхового портфеля та систему показників оцінки портфеля страхової організації. Формування системи оцінки страхового портфеля є передумовою забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страховика. Метою статті є узагальнення та систематизація підходу до оцінки портфеля страхової організації. Показано, що аналіз якості портфеля проводиться за такими ознаками: вивчення асортименту страхової компанії, оцінка фінансових результатів кожного виду страхування і кожного договору з метою розподілу видів страхування, договорів страхування і страхових ризиків на сприятливі і несприятливі. Аналіз структури портфеля передбачає визначення частки сприятливих, несприятливих і нейтральних ризиків, та частки ризиків, на які можна вплинути і на які вплинути неможливо. Показники оцінки портфеля зазвичай розглядаються в динаміці, що дозволяє відстежити тенденції їх змін та ще до отримання остаточних результатів фінансово-господарської діяльності за звітний період своєчасно вжити заходів для підвищення рентабельності того чи іншого виду. Розглянуто сутність основних показників страхового портфеля: кількість об'єктів у портфелі, максимальна страхова сума власного утримання за діючими за розглянутий період договорами, показник однорідності портфеля та коефіцієнт рівноваги страхового портфеля, який показує, чи розвивається даний вид страхування, чи знаходиться в стані стагнації або навпаки, йде скорочення знову укладених договорів страхування та являє собою відношення кількості договорів, що закінчилися до діючих на розглянуту звітну дату, розрахунковий страховий портфель, очікувана доходність страхового портфеля та рентабельність за видами страхових операцій. Зазначено, що під оптимізацією страхового портфеля розуміють зниження рівня ризику і підвищення фінансової стійкості портфеля. Визначено основні ознаки збалансованого страхового портфеля на основі показників однорідності, ступеня ризику страхового портфеля та максимальної величини одиничного ризику за договорами страхування. Практична цінність дослідження полягає у формуванні системи показників оцінювання страхового портфеля.

Посилання

Baranov A.L. (2007) Upravlіnnya strakhovim portfelem [Insurance portfolio management]. Vіsnik Kyivskogo natsіonalnogo unіversitetu imeni Tarasa Shevchenko. Seriya: Ekonomika, no. 94–95, pp. 112–116.

Tarasenko N.S. (2001) Otsenka optimalnosti formirovaniya strakhovogo portfelya v auditorskoy praktike [Evaluation of the optimal formation of the insurance portfolio in auditing practice]. Strakhovoye Delo, no. 11, pp. 14–20.

Havtur O. (2007) Optimіzatsіya strukturi strakhovogo portfelya upravlіnnya rizikami і dokhіdnіstyu [Optimization of the structure of the insurance portfolio: risk and profitability management]. Svit financiv. Issue 1 (10), pp. 142–152.

Lang S.R. (2017) Strakhoviy portfel yak ob'ekt upravlіnnya v sistemі rizik menedzhmentu strakhovika [Insurance portfolio as a management object in the risk management system of the insurer]. Vіsnik Khmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu, no. 5, pp. 221–226.

Korvat O.V. (2021) Rozvitok metodichnikh pіdkhodіv do operativnogo analіzu strakhovoї dіyalnostі [Development of methodological approaches to operational analysis of insurance activity]. URL: https://314.pdconf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01f.

Plastun V.L., Dombrovskyi V.S. (2020) Formuvannya optimalnogo portfelya strakhovikh poslug [Formation of the optimal portfolio of insurance services]. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ ape_2020_1_41.pdf

Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m16-all.pdf.

Tereshchenko T.E., Shutova D.M. (2018) Formuvannya optimalnogo portfelya strakhovoi organizatsii [Formation of the optimal insurance portfolio of the insurance organization]. Internauka, no. 2 (42), pp. 67–71.

Баранов А.Л. Управління страховим портфелем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2007. № 94–95. С. 112–116.

Тарасенко Н.С. Оценка оптимальности формирования страхового портфеля в аудиторской практике. Страховое дело. 2001. №11. С. 14–20.

Хавтур О. Оптимізація структури страхового портфеля: управління ризиками і дохідністю. Світ фінансів. 2007. Випуск 1 (10). С. 142–152.

Ланг С.Р. Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик-менеджменту страховика. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5. С. 221–226.

Корват О.В. Розвиток методичних підходів до оперативного аналізу страхової діяльності. URL: https://314.pdconf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01f.

Пластун В.Л., Домбровський В.С. Формування оптимального портфеля страхових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 1. С. 335–341. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ape_2020_1_41.pdf

Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m16-all.pdf.

Терещенко Т.Є., Шутова Д.М. Формування оптимального страхового портфеля страхової організації. Інтернаука. 2018. № 2 (42), 2 т. С. 67–71.

Переглядів статті: 558
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Кисільова, І., & Кулакова, К. (2021). ОЦІНКА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають