ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: фінансова надійність, страхова організація, показники оцінки фінансової надійності страхової організації, інтегральний показник

Анотація

У статті розглянуто оцінку фінансової надійності страхових організацій. Під фінансовою надійністю страховика зазвичай розуміють спроможність страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. Показано, що фінансова стійкість страхової організації є комплексним показником, який залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. Розглянуто основні класифікації факторів, які впливають на рівень фінансової стійкості страхової організації: за можливістю управління та в залежності від прямого та опосередкованого впливу. Проаналізовано основні підходи до оцінки фінансової надійності страхової організації. Запропоновані підходи використовують одиничні показники (показник ліквідності, показники платоспроможності, показники перестрахування тощо), системи відносних показників та інтегральні показники. Визначено переваги та недоліки таких підходів. Проаналізовано переваги та недоліки тестів раннього попередження оцінки фінансової надійності страхової організації. Показано, що перевагою застосування інтегральних показників є простота застосування та можливість врахування різноманітних факторів. Однак, при застосуванні інтегральних показників виникають певні складнощі, які пов’язані з тим, що, як правило, в інтегральний показник об’єднуються частинні показники, які мають різну розмірність, тому для їх об’єднання або згортки кожен з частинних показників слід перетворити в безрозмірну величину за допомогою відповідної шкали. Для побудови інтегрального показника оцінки фінансової надійності страхової організації рекомендовано використати метод Харрінгтона та врахувати фактори, які характеризують діяльність страхової організації: внутрішні: (рівень виплат; забезпеченість страховими резервами; участь перестраховика; коефіцієнт платоспроможності; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт перестрахування) та зовнішні, які враховують загальноекономічну ситуацію в країні та ефективність функціонування економіки держави (коефіцієнт інфляції; темпи приросту ВВП).

Посилання

Тkаchenko N.V. (2012) Osnovnі napryami zabezpechennya fіnansovoї stіykostі strakhovikіv u postkrizoviy period [The main directions of providing financial stability of insurers in the post-crisis period]. Vіsnik Unіversitetu bankіvs'koi spravy Natsіonal'nogo banku Ukraini, no. 2(14), pp. 291–297.

Shirinyan L.V. (2007) Fіnansova і fіnansova stіykіst' strakhovikіv [Financial reliability and financial stability of insurers]. Aktual'nі problemi yekonomіki, no 9, pp. 173–178.

Мalinich G.М. (2009) Metodichnі pіdkhodi do analіzu fіnansovoї nadіynostі strakhovikh kompanіy: perevagi ta nedolіki. [Methods of approach to the insurance companies financional reliability analysis: advantages and disadvantages]. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universitety im. Tarasa Shevchenko: Ekonomika, no. 113–114, pp. 87–91.

Kovtun I.O. (2004) Osnovy aktuarnyh rozrahunkiv [Fundamentals of actuar mathematics]. Alerta: Kyiv. (in Ukrainian)

Shikhov A. (2000) Strakhovaniye [Insurance]. Moskow, 320 p. (in Russian)

Mudryk D. (2007) Kontrol i otsenka situatsii. Analiz finansovogo sostoyaniya strakhovykh kompanіi [Monitoring and evaluation of the situation. Financial analysis of insurance companies]. Strakhovoy audit, no 2, pp. 14–16.

Pro zatverdzhennya Rekomendatsіy shchodo analіzu dіyal'nostі strakhovikіv: Rozporyadzhennya Derzhavnoi komіsіi z z regulyuvannya rinkіv fіnansovikh poslug Ukraїni vіd 17.03.2005 № 3755 [On the approval of recommendations on the analysis of activity of insurers: Order of the State Commission for Regulation of Financial Services markets of Ukraine from 17.03.2005 no. 3755]. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v3755486-05.

Mіnenkova O.V. (2017) Otsіnka dіyal'nostі pіdpriєmstva na osnovі іntegral'nogo pokaznika yakostі zbalansovanoї sistemi pokaznikіv [Evaluation of the enterprise activity on the basis of an integral indicator of the quality of the balanced system of indicators]. Naukoviy vіsnik Khersonskogo derzhavnogo unіversitetu. Serіya Ekonomіchnі nauki. Issue 25. Part 2. P. 187–194.

Ткаченко Н.В. Основні напрями забезпечення фінансової стійкості страховиків у посткризовий період. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2012. № 2(14). С. 291–297.

Ширінян Л.В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 9. С. 173–178.

Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки. Вісник Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2009. № 113–114. С. 87–91.

Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків. Київ : Алерта, 2004. 328 с.

Шихов А.К. Страхование. Москва : КноРус, 2000. 320 с.

Мудрик Д. Контроль и оценка ситуации. Анализ финансового состояния страховых компаний. Страховой аудит. 2007. № 2. С. 14–16.

Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2005 № 3755. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v3755486-05.

Мінєнкова О.В. Оцінка діяльності підприємства на основі інтегрального показника якості збалансованої системи показників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Випуск 25. Частина 2. С. 187–194.

Переглядів статті: 898
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кисільова, І., & Величко, А. (2021). ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-2
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають