НОВИЙ ТУР ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: туризм, тур, локації, туристичне підприємство

Анотація

Туризм є однією з динамічних та інвестиційно привабливих галузей економіки для багатьох країн світу. Кожного року популярність набувають різні види туризму. Особливим, набираючим оберти видом туризму є гастрономічний туризм. Освоєння даного напрямку, в умовах конкуренції на ринку туристичних послуг є атуально для туристичних підприємств. У статті проведений теоретичний аналіз наукових досліджень з питань гастрономічного туризму. Для вирішення мети роботи, проведені соціологічні опитування, досліджені пропозиції туристичних підприємств. Пропонований гастротур є новим на туристичному ринку країни. Грунтуючись на дослідженнях, можна стверджувати, що гастрономічний тур до Лондона буде користуватися попитом. В програму включені привабливі гастрономічні локації та атрактивні об’єкти. Гастрономічний туризм є однією з головних складових сталого розвитку туризму у світі та має всі перспективи для залучення нових дестинацій та подальшої популяризації цього виду туризму й відповідних локацій.

Посилання

Всесвітня асоціація гастротуризму URL: https://worldfoodtravel.org/ (дата звернення 09.04.2024 р.).

Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с.

Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні. Наукові праці НУХТ. 2012. №45. C.128–132.

Гастрономічний туризм: лікнеп для початківців. URL: https://www.biletik.aero/handbook/blog/gastronomicheskiy-turizm-likbez-dlya- nachinayushchikh/ (дата звернення 09.04.2024 р.).

Корнілова В. В., Корнілова Н. В. Сучасні тенденції розвиту гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (дата звернення: 09.04.2024).

Михайлюк О.Л., Хумаров О.А. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні. Економічні інновації. 2020. Т. 22, Вип. 2 (75). С. 71-81.

Містка сімейна спальня в Кенсінгтоні. Airbnb. URL: https://www.airbnb.ru/rooms/11840791?adults=4&check_in=2021-07- 05&check_out=2021-07-10&federated_search_id=819082b7-492d-4f69-9a40a9238d3f4676&source_impression_id=p3_1620308728_8cU1uNb0u8eWCiTU& guests=1 (дата звернення 09.04.2024 р.).

Рубіш М. А., Чорій М.В., Зеленська Л. В. Гастрономічний туризм як засіб активізації туристичних дестинацій. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2020. Серія Економіка. Вип. 1(13). С. 61– 66.

Національна кухня Англії. URL: https://jak.koshachek.com/articles/nacionalna- kuhnja-anglii.html (дата звернення 03.04.2024 р.).

Офіційний сайт Terry’s Cafe. URL: https://terryscafe.co.uk/(дата звернення 03.04.2024 р.).

Офіційний сайт Inamo. URL: https://www.inamo-restaurant.com/(дата звернення 05.04.2024 р.).

Офіційний сайт Duck & Waffle. URL: https://duckandwaffle.com/about-us/who- we-are/(дата звернення 05.04.2024 р.).

Офіційний сайт Мішлен. URL: https://guide.michelin.com/en/gb/greater- london/london/restaurants (дата звернення 09.04.2024 р.).

Режим тимчасового в’їзду до Великобританії. Офіційний сайт департамента консульської служби України. URL: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=gb (дата звернення 09.04.2024 р.).

Ресторани категорії Мішлен. Метрополь Вояж. URL: https://metropole- voyage.com/tour/restorany-kategorii-mishlen/ (дата звернення 09.04.2024 р.).

Ринок Боро. У відпустку URL: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14510 (дата звернення 09.04.2024 р.).

Фесенко Г. О. Гастротуризм як актуальний тренд сучасного розвитку туризму в Україеі. Ефективна Економіка. 2021. №5 С.58-63

Visit Britain Shop. «A guide to English food and drink». URL: https://www.visitbritainshop.com/world/articles/english-culinary-guide/ (дата звернення 09.04.2024 р.).

East End Food Tour. Eating Europe. URL: https://www.eatingeurope.com/london/east-end-food-tour/ (дата звернення 03.04.2024 р.).

Greenwich Food Tour. Greenwich royal tours. URL: https://www.greenwichroyaltours.com/greenwich-food-tour (дата звернення 07.04.2024 р.).

Locals love: east end tours. Walk Eat Talk Eat. URL: https://www.walkeattalkeat.com/eastendtour (дата звернення 09.04.2024 р.).

Taste of London: гастрономічний фестиваль. Foodfriends. URL: https://foodfriends.ru/be-aware/calendar/taste-of-london-taste-of-london.html (дата звернення 09.04.2024 р.).

Traditional English Food Tour. London food tour. URL: https://londonfoodtour.com/tours/traditional-english-food-tour/ (дата звернення 09.04.2024 р.).

The official site of World Gastro Tourism Association (2021). Available at: https://worldfoodtravel.org/ (accessed 29 April 2024)

Basyuk D. I., Antonenko I. Ya., Arpool A.V. et al. (2017). Vinnij ta gastronomіchnij turizm: global'nі trendi ta lokal'nі praktiki : monografіya [Wine and gastronomic tourism: global trends and local practices: monograph]. Vіnnicya. For Science, "TD" Edelweiss & K", 318.

Basiuk, D. I. (2012). Іnnovacіjnij rozvitok gastronomіchnogo turizmu v Ukraїnі [Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine], Naukovi pratsi - Scientific works, NUKhT, vol. 45, pp. 128-132.

Gastronomіchnij turizm: lіknep dlya pochatkіvcіv [Gastronomic tourism: educational program for beginners]. Available at: https://www.biletik.aero/handbook/blog/gastronomicheskiy-turizm-likbez-dlya- nachinayushchikh/ (accessed 09 April 2024)

Kornilova, V. V., Kornilova, N. V. (2018). Suchasnі tendencії rozvitu gastronomіchnogo turizmu [Current trends in the development of gastronomic tourism]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, vol. 2, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (accessed 09 April 2024)

Mykhajliuk, O.L., Khumarov, O.A. (2020). Perspektivi rozvitku gastronomіchnogo turizmu v Ukraїnі [Prospects for the development of gastronomic tourism in Ukraine]. Ekonomichni innovatsii - Economic innovations, vol. 22, №2 (75), pp. 71-81.

Mіstka sіmejna spal'nya v Kensіngtonі [Spacious family bedroom in Kensington]. Available at: https://www.airbnb.ru/rooms/11840791?adults=4&check_in=2021-07- 05&check_out=2021-07-10&federated_search_id=819082b7-492d-4f69-9a40a9238d3f4676&source_impression_id=p3_1620308728_8cU1uNb0u8eWCiTU& guests=1 (accessed 09 April 2024)

Rubish, M. A., Chorij, M.V., Zelens'ka, L. V. (2020). Gastronomіchnij turizm yak zasіb aktivіzacії turistichnih destinacіj [Gastronomic tourism as a means of activating tourist destinations]. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, Seriia Ekonomika - Scientific Bulletin of Mukachevo State University, economics series, vol. 1(13), pp. 61-66.

Nacіonal'na kuhnya Anglії [National cuisine of England]. Available at: https://jak.koshachek.com/articles/nacionalna- kuhnja-anglii.html (accessed 03 April 2024)

Ofіcіjnij sajt Terry’s Cafe [Terry's Cafe official website]. Available at: https://terryscafe.co.uk/(accessed 04 April 2024)

Ofіcіjnij sajt Inamo [Inamo official website]. Availble at: https://www.inamo-restaurant.com/ (accessed 03 April 2024)

Ofіcіjnij sajt Duck & Waffle [Duck & Waffle official website]. Available at: https://duckandwaffle.com/about-us/who- we-are/ (accessed 05 April 2024)

Ofіcіjnij sajt Mіshlen [Michelin official website]. Available at: https://guide.michelin.com/en/gb/greater- london/london/restaurants (accessed 09 April 2024)

Rezhim timchasovogo v’їzdu do Velikobritanії. Ofіcіjnij sajt departamenta konsul's'koї sluzhbi Ukraїni [Temporary departure regime from the UK. Official website of the Department of consular service of Ukraine]. Available at: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=gb (accessed 09 April 2024)

Restorani kategorії Mіshlen. Metropol' Voyazh [Michelin restaurants. Metropol Voyage]. Available at: https://metropole- voyage.com/tour/restorany-kategorii-mishlen/ (accessed 09 April 2024)

Rinok Boro. U vіdpustku [Borough Market. On vacation]. Available at: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14510 (accessed 09 April 2024)

Fesenko G. A. (2021). Gastroturizm yak aktual'nij trend suchasnogo rozvitku turizmu v Ukraїnі [Gastronomy as an actual trend of modern tourism development in Ukraine]. Efektivna Ekonomіka - Efficient Economy, vol. 5, pp. 58-63.

Visit Britain Shop. «A guide to English food and drink». Available at: https://www.visitbritainshop.com/world/articles/english-culinary-guide/ (accessed 09 April 2024)

East EndFood Tour. Eating Europe. Available at: https://www.eatingeurope.com/london/east-end-food-tour/ (accessed 03 April 2024)

Greenwich Food Tour. Greenwich royal tours. Available at: https://www.greenwichroyaltours.com/greenwich-food-tour (accessed 07 April 2024)

Locals love: east end tours. Walk Eat Talk Eat. Available at: https://www.walkeattalkeat.com/eastendtour (Accessed 09.04.2024 р.).

Taste of London: gastronomіchnij festival' [Taste of London: gastronomic festival]. Foodfriends. Available at: https://foodfriends.ru/be-aware/calendar/taste-of-london-taste-of-london.html (Accessed 09.04.2024 р.).

Traditional English Food Tour. London food tour. Available at: https://londonfoodtour.com/tours/traditional-english-food-tour/ (Accessed 09.04.2024 р.).

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Олійник, В., & Данілова, О. (2024). НОВИЙ ТУР ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-151

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають