КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ЗА УМОВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ключові слова: сфера гостинності, готельно-ресторанний бізнес, комунікаційні процеси, цифрова трансформація, система управління, ефективність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного підходу до організації комунікаційних процесів в умовах інтенсивної цифровізації. Відмічено місце інформаційного ресурсу та системи комунікаційних процесів у ефективності діяльності підприємств сфери гостинності. Вивчено важливість в системі функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу різних видів комунікацій, в тому числі якісних вербальних комунікаційних зв’язків, так і цифрових інструментів комунікації. Наголошено на впливі нечіткої моделі комунікаційних зв’язків на погіршення ефективності і якості технології виробничого робочого процесу, використанні ресурсів та виникненні підстав появи конфліктів. В дослідженні виокремлено перепони ефективної системи комунікацій, зокрема: неналагодженість комунікаційного процесу; відсутність інструментів та засобів комунікації; наявність семантичних перешкод; психосоціальні перешкоди в процесі комунікації та інше. Якісні комунікаційні зв’язки стимулюють роботу персоналу підприємства та заангажовують гостя стати постійним клієнтом, що забезпечує підвищення продуктивності праці та збільшенню задоволеності учасників комунікаційного процесу. Проте, неякісна система комунікацій може стати руйнівним інструментом для бізнесу. Для підприємств сфери гостинності високий рівень комунікаційних здібностей персоналу та якісно налагоджена мережа системи зв’язків сприяє реалізації стратегічних та оперативних цілей діяльності компанії. Створення каналів комунікації на базі цифрових технологій та імплементування штучного інтелекту змінюють модель системи управління підприємством сфери гостинності. Важливим в створенні мережі комунікацій підприємства є: Створення каналів зв’язків через соціальні мережі із цільовими групами; створення спільнот із підписників для комунікацій; створення зацікавлених в сталому розвитку соціальних груп; створення зацікавлених в сталому розвитку груп споживачів (створення нових ліній комунікації через мобільні додатки, створення онлайн платформ для замовлень в режимі онлайн); створення баз даних клієнтів. Інтегрування в систему комунікацій підприємства сучасної CRM-системи, впровадження мережевих послуг, інтернету, хмарних сховищ та програмних продуктів забезпечують формування якісної внутрішньомережевої комунікації, комунікації з контролюючими органами, забезпечують електронну подачу звітності та електронний документообіг, надають можливість проводити онлайн зустрічі та переговори і використовувати CRM для спілкування з клієнтами.

Посилання

Каламан О.Б., Дишкантюк О.В., Власюк К.В. Комунікативні процеси в системі управління персоналом індустрії гостинності. Інфраструктура ринку. 2023. Випуск 71. С. 128–134 URL: https://dspace.onua.edu.ua/items/5a2a671c-09fc-40f1-a8cf-387e769d1abc (дата звернення 04.04.2024)

Гуменюк А., Охота В. Проблеми розвитку підприємств сфери гостинності у ХХІ столітті. Інноваційна економіка. 2023. №1 (93) С. 39–44. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/1012 (дата звернення 01.04.2024)

Орлова, К.Є., Царук, І.М., Саннікова, С.Б. Комунікативні аспекти наукових досліджень у сфері менеджменту. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2023. №8. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-07 (дата звернення 04.04.2024)

Kalaman O., Dyshkantiuk O., Vlasiuk K (2023) Communication processes in the personnel management system of the hospitality industry [Komunikatyvni protsesy v systemi upravlinnia personalom industrii hostynnosti]. Infrastruktura rynku, vol. 71. pp. 128–134 Available at: https://dspace.onua.edu.ua/items/5a2a671c-09fc-40f1-a8cf-387e769d1abc (accessed April 04, 2024)

Humeniuk A., Okhota V. (2023) Problems of the development of hospitality enterprises in the 21st century [Problemy rozvytku pidpryiemstv sfery hostynnosti u ХХІ stolitti]. Innovatsiina ekonomika, no 1, vol. 93. pp. 39–44. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/1012 (accessed April 01, 2024)

Orlova, K. Ye., Tsaruk, I. M., & Sannikova, S. B. (2023). Communicative aspects of scientific research in the field of management [Komunikatyvni aspekty naukovykh doslidzhen u sferi menedzhmentu]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, no 8. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-07 (accessed April 04, 2024)

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Фостолович, В., Гуртовий, Ю., & Фостолович, Р. (2024). КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ЗА УМОВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-58
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА